Μήνυμα ἑνότητας ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο

Συμμετέχοντας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν πρόσφατα στὴν Κέρκυρα γιὰ τὸν πολιοῦχο τοῦ νησιοῦ ἅγιο Σπυρίδωνα ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος σὲ διάφορες στιγμὲς δήλωσε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Περνοῦμε μιὰ περίοδο δύσκολη χρονικὰ καὶ ἱστορικά. Νὰ μὴν ἡσυχάσουμε, θὰ εἶναι δυσκολότερα αὐτὰ ποὺ ἔρχονται. Μὴν παίρνουν τὰ μυαλά μας ἀέρα. Διότι οἱ ξένοι πρῶτα λύνουν τὰ δικά τους τὰ θέματα καὶ τελευταῖα θὰ σκεφθοῦν ἐμᾶς. Σ᾿ αὐτὴ τὴ δύσκολη περίσταση ποὺ ζοῦμε, σὲ μιὰ κρίσιμη περίοδο, ὅλοι ἀναζητοῦμε στηρίγματα. Ἀλλὰ τὸ πρῶτο, τὸ ἀπαραίτητο καὶ τὸ ζητούμενο ποὺ χρειάζεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε γι’ αὐτὸ εἶναι νὰ εἴμαστε ὅλοι μαζὶ ἀγαπημένοι, ἑνωμένοι, σὰν νὰ εἴμαστε μιὰ γροθιά. Ἑνωμένοι νὰ περάσουμε στὴν ἀπέναντι ὄχθη. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς πιάνει πανικός· κρίσεις ἔχει περάσει πολλὲς αὐτὸς ὁ τόπος. Ἂν σήμερα χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὶς ἄλλες φορές, εἶναι ὅτι πρέπει νὰ σταθοῦμε μαζί, καὶ ἑνωμένοι νὰ προχωρήσουμε γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου» («Δημοκρατία» 12 καὶ 13-12-2016).

Λόγια πατρικὰ ἀλλὰ καὶ λόγια ἀνθρώπου ποὺ γνωρίζει πολὺ καλὰ τὶς ἀδυναμίες τῆς Φυλῆς μας, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἡ φοβερὴ καὶ δαιμονοκίνητη διχόνοια. Ἡ ἱστορία μας εἶναι γεμάτη ἀπὸ θλιβερὰ καὶ αἱματηρὰ κάποτε γεγονότα ἐξαιτίας τῆς δι­χόνοιας: Οἱ σκηνὲς καὶ οἱ διάλογοι τῆς ντροπῆς ποὺ ἀντηχοῦν κάποτε στὴ Βουλὴ μᾶς φανερώνουν ποῦ ὁδηγεῖ ἡ κομματικὴ διχόνοια. Ἐξαιτίας τῆς διχόνοιας ἔχουν τιναχθεῖ στὸν ἀέρα συθέμελα οἰκογένειες καὶ ἔθνη ὁλόκληρα.

Μόνο ἡ ὁμόνοια σώζει. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπάρχει ὁμόνοια χρειάζεται ταπείνωση. Χωρὶς ταπείνωση δὲν θεμελιώνεται καὶ δὲν στερεώνεται ἀδιάσειστα ἡ ὁμόνοια. Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ γίνουμε ταπεινοὶ εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ Ὁποῖος γιὰ τὴ σωτηρία μας ταπείνωσε τὸν ἑαυτό Του μέχρι σταυρικοῦ θανάτου· καὶ διεκήρυξε: «Μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. ια΄ 29).