Φρίκη!

Ἡ πρώτη ἐντύπωση σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ θὰ δεῖ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ παγκόσμιας φήμης καὶ κυκλοφορίας περιοδικοῦ «National Geographic» γιὰ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017 θὰ εἶναι ἐνδεχομένως ἡ θλίψη γιὰ τὸ ὅτι μικρὸ κορίτσι, 9 μόλις ἐτῶν, προβάλλει σ’ αὐτὸ σὰν φωτομοντέλο, μὲ ὅλη τὴ ματαιοδοξία καὶ ἐπιτήδευση τῶν μεγάλων τοῦ εἴδους. «Χαμένη ἀθωότητα», θὰ σκεφθεῖ. Μιὰ προσεκτικότερη ὅμως παρατήρηση θὰ τὸν κάνει κυριολεκτικὰ νὰ φρίξει: Τὸ κοριτσάκι ποὺ μὲ τόση πρόκληση στέκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὸν φωτογραφικὸ φακό, δὲν εἶναι κοριτσάκι, ἀλλά… ἀγοράκι!…
«Ἱστορικὸ ἐξώφυλλο» ἔχει χαρακτηρισθεῖ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ, τὸ πρῶτο μάλιστα γιὰ τὸ νέο ἔτος, ποὺ ὁπωσδήποτε προβάλλει καὶ τὴ νέα ἀντίληψη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ταυτότητος φύλου, καθὼς μάλιστα μὲ πηχυαῖα γράμματα ἐμφανίζει τὸν τίτλο του: «Gender Revolution» (=Ἡ ἐπανάσταση τοῦ φύλου). Ἡ περίπτωση τῆς μικρῆς (ἢ καλύτερα τοῦ μικροῦ ποὺ θέλησε νὰ γίνει μικρή) προβάλλεται ὡς ἡ πρώτη ἐμφάνιση μικροῦ παιδιοῦ ποὺ ἐπιθύμησε καὶ πέτυχε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου του. Πρόκειται γιὰ τήν (τόν;) ἐννιάχρονη Ἄβερν Τζάκσον ἀπὸ τὸ Κάνσας τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἔνιωθε πολὺ ἄσχημα ποὺ εἶχε γεννηθεῖ ἀγόρι, γι’ αὐτὸ καὶ θέλησε νὰ ἀλλάξει τὸ φύλο της μὲ τὴ βοήθεια τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Ἀρωγοὺς στὴν προσπάθειά της καθ’ ὅλο τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἀπαιτήθηκε εἶχε τοὺς γονεῖς της, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐνθάρρυναν, καθότι οἱ ἴδιοι συμβαίνει νὰ εἶναι ὑποστηρικτὲς τῶν διαφυλικῶν ἀτόμων (τρανσέξουαλ). Τώρα δηλώνουν πολὺ χαρούμενοι γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς κόρης (;) τους. Ἡ ἴδια ἡ Ἄβερν λέει πὼς πλέον δὲν θὰ χρειάζεται νὰ προσ­ποιεῖται πὼς εἶναι ἀγόρι, ὅπως τὸ ἔκανε παλαιότερα, τὴ στιγμὴ ποὺ ποτέ της δὲν τὸ θέλησε καὶ δὲν τὸ ἔνιωσε ἔτσι. Αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερο πράγμα ποὺ τῆς συνέβη τώρα πιὰ ποὺ εἶναι κορίτσι.
Τὸ περιοδικὸ εἶναι ἀφιερωμένο στὸ θέμα αὐτὸ μὲ ἐκτενὴ ἄρθρα, ρεπορτὰζ καὶ συν­εντεύξεις μὲ ἀνθρώπους (μάλιστα νέους) ποὺ ἀκολουθοῦν τὶς ἀπόψεις αὐτές.
Τί νὰ σχολιάσουμε; Φρίκη… Τίποτε ἄλλο δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε. Φρίκη! Τί νὰ περιμένουμε ἀπὸ δῶ κι ἐμπρὸς γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ πλανήτη; Μέχρι ποῦ ἀκόμα θὰ προχωρήσει ἡ ὕβρις ἔναντι τοῦ Θεοῦ; Ἐδῶ πρόκειται γιὰ προχωρημένα Σόδομα. Τί ἄραγε νὰ μᾶς περιμένει; Οἱ ἴδιοι οἱ φυσικοὶ νόμοι θὰ ἐπαναστατήσουν· οἱ ἀρχέγονες δυνάμεις τῆς φύσεως θὰ γυρίσουν κατεπάνω στὸν ἄνθρωπο, ποὺ τὶς χλευάζει. Ὁπωσδήποτε εἶναι φανερὸ πλέον ὅτι ὁδηγούμαστε σ’ ἕναν ἄνευ προηγουμένου βιολογικὸ ἐκφυλισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Ὁ ἄνθρωπος μετατρέπεται σταδιακὰ σέ… ἀνθρωποειδές. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!