Νεοταξική διακυβέρνηση

Μιὰ Κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς διατάκτης τῆς Νέας Ἐποχῆς».
Ἡ φράση διατυπώθηκε μὲ τὴ γραφίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισα­νίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου σὲ κείμενό του μὲ τὸν τίτλο «Ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι». Τὸ κείμενο, νηφάλιο καὶ ἀποδεικτικό, δημοσιεύθηκε στὰ τέλη τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, καὶ σ᾿ αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος κρίνοντας τὴν ἀλλοπρόσαλλη τακτικὴ τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας, καταλήγει στὸ παραπάνω ὀδυνηρὸ συμπέρασμα: «Μιὰ Κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς διατάκτης τῆς Νέας Ἐποχῆς»!
Ὑπερβολικὸς λόγος;
Ἄκρως ἐπιεικής, θὰ λέγαμε ἐμεῖς.
Ὄχι μόνο γι᾿ αὐτὰ ποὺ ἐπισημαίνει ὁ Σεβασμιώτατος στὸ ἐμπεριστατωμένο κείμενό του, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλα φοβερά, ποὺ στὸ μεταξὺ ἀκολούθησαν.
Κι ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ τελευταῖο, ἕ­να κατάμαυρο πρωτοχρονιάτικο δῶρο. Ὅ­­πως μᾶς πληροφορεῖ ἡ «Καθημερινὴ» τῆς 1-1-2017, «μειώνεται στὸ ἐλάχιστο ὁ χρόνος ἔκδοσης συναινετικῶν διαζυγίων, μὲ βάση νέες ρυθμίσεις ποὺ προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ἐνῶ μέχρι πρότινος ὁ χρόνος ἀναμονῆς γιὰ τὰ συναινετικὰ διαζύγια ξεπερνοῦσε τὸ ἕνα ἔτος, πλέον ἡ διαδικασία αὐτὴ θὰ μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ λιγότερο ἀπὸ μισὴ ὥρα, καθὼς οἱ ἐνδιαφερόμενοι δὲν θὰ πηγαίνουν καθόλου σὲ δικαστήριο.
Οἱ σχετικὲς δικαστικὲς διαδικασίες ποὺ ἰσχύουν θὰ καταργηθοῦν. Ἁρμόδιος γιὰ τὴ λύση τοῦ γάμου συναινετικὰ θὰ εἶναι στὸ ἑξῆς ὁ συμβολαιογράφος, ὁ ὁποῖος θὰ ἐκδίδει τὴν ἀπαραίτητη συμβολαιογραφικὴ πράξη, μὲ τὴν ὁποία θὰ συμφωνοῦνται καὶ θέματα ἐπιμέλειας τῶν τέκνων… χωρὶς ἄλλες διατυπώσεις».
Μάλιστα! Ἔτσι ἁπλά. Θάψτε τὸν γάμο, διαλύστε τὴν οἰκογένεια, δολοφονῆστε τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν. Μέσα σὲ μισὴ ὥρα. Μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη.
Ἄφρονες!
Θέλετε ὅμως καὶ ἄλλο; Ὁρίστε:
Στὰ σχέδια τῆς Κυβερνήσεως, παρὰ τὴν ἀντίδραση τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ πλείστων ἄλλων φορέων, ἦταν νὰ γίνει δεκτὸς ὁ νέος κανονισμὸς τοῦ ΟΠΑΠ, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο σὲ κάθε γωνιὰ θὰ μποροῦσαν νὰ λειτουργοῦν ἀνεξέλεγκτα οἱ παιγνιομηχανές (VLTs) τοῦ ΟΠΑΠ. Ἡ χώρα ἔτσι θὰ μεταβαλλόταν σὲ ἀπέραντο καζίνο μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν κοινωνία.
Ποιὸς ἔσωσε τὴν κατάσταση; Ἀπίστευτο, ἀλλὰ ἀληθινό. Οἱ ὑπηρεσίες τῆς Εὐρωπαϊ­κῆς Ἑνώσεως! Ἀκόμη καὶ οἱ καταστροφεῖς τοῦ τόπου ἔπαθαν σὸκ ἀπὸ τὰ σχέδια τῶν ἀφρόνων καὶ ἔβαλαν φραγμό!
Ἀφήσαμε τελευταία τὴν πρόσφατη νομοθεσία γιὰ τὴν σχεδὸν ὑποχρεωτικὴ καθιέρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος, μὲ τὴν ὁποία – πάντα μὲ τὸ πρόσχημα πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς – οἱ ἀόρατοι νεοταξικοὶ κυβερνῆτες τοῦ κόσμου ὑπολογίζουν νὰ ὑποδουλώσουν τὸν πλανήτη. Ἀλλὰ γι᾿ αὐτὸ τὸ σοβαρότατο θέμα θὰ χρειασθεῖ νὰ ἐπανέλθουμε.
Πάντως ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀποδεικνύεται πέρα ὣς πέρα ἀληθινός: Μιὰ τάχα ἀριστερὴ κυβέρνηση γίνεται διατάκτης, δηλαδὴ ἐπιβάλλει βιαίως τὴ νέα Τάξη Πραγμάτων τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Θλιβερὴ Κυβέρνηση!