Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα στὴ Ρωσία

Ἡ εἴδηση εἶναι ἐντυπωσιακή: «Ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2017 ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι ἐπισήμως ἡ δεύτερη ξένη γλώσσα ποὺ θὰ διδάσκεται σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Ρωσίας. Τὴ σχετικὴ ἀπόφαση ὑπέγραψε ἡ ὑπουργὸς Παιδείας Ὄλγα Βασίλιεβα. Τὸ μάθημα τῶν ἑλληνικῶν θὰ παραδίδεται στὶς τελευταῖες δύο τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καὶ στὸ Γυμνάσιο. Τὰ ἐγχειρίδια ἑτοιμάσθηκαν στὸ Πανεπιστήμιον Κουμπὰν μὲ τὴ συμβολὴ τοῦ ΑΠΘ, ποὺ ἐνισχύει προγράμματα σπουδῶν τῆς παρευξείνιας ζώνης» («Ἑστία» 25-11-2016).

Μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ὁ πρύτανης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Περικλῆς Μήτκας σὲ σχετικὲς δηλώσεις του τόνισε: «Τὸ ἐπίτευγμα αὐτὸ ἔρχεται σὰν ἀποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειῶν τοῦ ΑΠΘ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὶς παρευξείνιες χῶρες».

Ἀλλὰ καὶ ἕνας δημοσιογράφος, σχολιάζοντας τὴν ἀπρόσμενη αὐτὴ εἴδηση, σημειώνει μεταξὺ ἄλλων: «Πραγματικὴ “ἄνοιξη” στὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσεις θὰ φέρει ἡ υἱοθέτηση τῆς ἑλληνικῆς ὡς δεύτερης ξένης γλώσσας μετὰ τὰ ἀγγλικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Ρωσίας (…). Ὅπως γίνεται κατανοητό, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιλέχθηκε ἐπειδὴ ἦταν πολιτικὴ ἀπόφαση» («Pronews» 24-11-2016).

Τὰ τελευταῖα χρόνια ὁρισμένα κράτη – καὶ ὄχι μόνο στὴν Εὐρώπη – ἔχουν θεσπίσει τὴ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων ἢ τῶν Νέων Ἑλληνικῶν στὰ πλαίσια τοῦ ἐθνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματός τους. Τὸ ὅτι τώρα προστίθεται σ᾿ αὐτὰ ἡ μεγάλη χώρα τῆς Ρωσίας ἀποτελεῖ πολὺ σημαν­τικὸ γεγονὸς μὲ εὐεργετικὲς προεκτάσεις γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν μαθητῶν της, ἀλλὰ καὶ τὴν καλλιέργεια στενότερων σχέσεων μεταξὺ δύο βασικῶς ὀρθοδόξων λαῶν. Τί ἔχει λοιπὸν νὰ μᾶς πεῖ τὸ δικό μας Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο πρόσφατα ἀποφάσισε τὴ μείωση στὶς ὧ­ρες διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὰ σχολεῖα μας; Θὰ θελήσει ἄραγε ἡ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου νὰ ἀλλάξει τακτική;