Μήνυμα θαρραλέο πρὸς τὸν κ. Ἐρντογὰν

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἑορταστικῶν ἐκ­δηλώσεων πρὸς τιμὴν τῶν πολιούχων τῆς Χίου Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσῶν κ. Μάρκος θαρραλέο ἐθνικὸ μήνυμα ἀπαντώντας στὶς ἀξιώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας ὅτι τὰ νησιὰ τοῦ βορείου καὶ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου εἶναι τουρκικά.

Συγκεκριμένα τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμ­πτης 17 Νοεμβρίου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῶν πολιούχων Ἁγίων καὶ τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ποὺ ἐτελέσθη στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό, ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ἡ πομπὴ ἔφθασε στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλεως, ἡ ὁποία τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ «Μαύρου Καβαλάρη» Νικολάου Πλαστήρα.

Ἐκεῖ ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν τοῦ νησιοῦ, πολιτιστικῶν σωματείων καὶ πλήθους πιστῶν ἔλαβε τὸν λόγο ὁ Μητροπολίτης Χίου καὶ εἶπε μεταξὺ ἄλλων μὲ ἐνθουσιασμὸ διακοπτόμενος συχνὰ ἀπὸ τὰ θερμότατα χειροκροτήματα τῶν παρισταμένων: «Ἐκομίσαμε στὴν κεντρικὴ πλατεία τοῦ νησιοῦ μας… τὸ σέμνωμα τῆς οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ρωμιοσύνης, τὴ ματωμένη ἀπὸ τὴ γενοκτονία τῶν παιδιῶν της εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ. Ἐκομίσαμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, κάτω ἀπὸ τὰ κλαδιὰ τῶν πλατάνων τῆς πλατείας, ἐκεῖνα ποὺ ὑπῆρξαν ὁ θρόνος πρὶν τὸν οὐρανὸ τοῦ ἀοιδίμου ἐθνομάρτυρος προκατόχου μου Μητροπολίτου Πλάτωνος Φραγκιάδη, τοῦ ὁποίου τὰ ὀστὰ θὰ φωσφορίζουν μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ αἰῶνος τὴν ἑλληνικότητα αὐτοῦ τοῦ νησιοῦ. Ἐκομίσαμε δίπλα στὸ Βυζαντινό μας Μουσεῖο (σ.σ. Μετζιτιὲ Τζαμί), τὸ κτίσμα ποὺ ἀνήγειρε ὁ κατακτητὴς ἐπάνω στὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεημονίστρας. Γιατὶ τὰ μνημεῖα τῶν νησιῶν μας, ἀκόμη καὶ τὰ πατημένα, εἶναι Ὀρθόδοξα Χριστιανικά». (Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο τῆς ὁμιλίας τὰ χειροκροτήματα τοῦ πλήθους ἦταν ἀκατάπαυστα) (Romfea).

Ἔτσι μιλοῦν οἱ ἑλληνόψυχοι ἱεράρχες. Ὅσοι γνωρίζουν τὴ ζωὴ καὶ τὴ θυσία τῶν προκατόχων τους. Ὅσοι θέλουν νὰ τιμοῦν τὸ ὕψιστο ἀξίωμά τους. Ὅσοι μάλι­στα εἶναι ὄχι μόνο θεματοφύλακες τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς Φυλῆς, ἀλλὰ καὶ γνῶστες τῆς πονηρίας τῶν ἐχθρῶν γειτόνων μας, οἱ ὁποῖοι δὲν διστάζουν νὰ παρουσιάζουν τὰ καταπατημένα ἀπ’ αὐτοὺς δικά μας ὡς δικά τους καὶ δὲν ντρέπονται νὰ ἐγείρουν ἀξιώσεις γι’ αὐτά, μὴ ὑπολογίζοντας καμιὰ Διεθνὴ Συνθήκη!