Τοῦρκος ἰμάμης φροντίζει… ἐκκλησία!

Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ἁλιεύσαμε τὸ παρακάτω γεγονός:

«Μεγάλη αἴσθηση καὶ ἔκπληξη ἔχει προκαλέσει στὴν Τουρκία ἡ εἴδηση καὶ οἱ φωτογραφίες ποὺ δείχνουν ἕνα Τοῦρκο ἰμάμη νὰ φροντίζει καὶ νὰ συντηρεῖ μιά… ἱστορικὴ χριστιανικὴ ἐκκλησία!!!

Ὅπως ἀναφέρει τὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Anadolu Azansi, στὴν ἐπαρχία τῆς Γιοζγκάτης καὶ στὴν περιοχὴ Sarikaya, ὁ τοπικὸς ἰμάμης Metin Halici φέρεται νὰ φροντίζει τὴν ἄδεια πιὰ ἐκκλησία, νὰ καθαρίζει τὸν γύρω χῶρο καὶ μάλιστα νὰ ἀνάβει καντήλια (…).

Ἡ εἴδηση αὐτὴ ἔχει προκαλέσει ποικίλες ἀντιδράσεις στὴν περιοχή, ἐνῶ ὁρισμέ­νοι ἔσπευσαν νὰ κατηγορήσουν τὸν ἰμάμη γιὰ φιλοχριστιανικὲς τάσεις» (nikosxeiladakis.gr/4-11-2016).

Ἐνῶ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν πυκνώσει οἱ ἐπιθετικὲς ἐνέργειες Τούρκων καὶ ἄλλων μουσουλμάνων κατὰ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, τὸ παραπάνω περιστατικὸ φωτίζει μιὰ ἄλλη πτυχὴ τῆς σύγχρονης θρησκευτικότητας ποὺ παραπέμπει ἀσφαλῶς στὸ πλῆθος τῶν κρυπτοχριστιανῶν. Οἱ σημερινοὶ κρυπτοχριστιανοὶ στὴ Μικρὰ Ἀσία, παρόλο ὅτι ζοῦν «κάτω ἀπὸ τὴν δαμόκλειο σπάθη ἑνὸς αὐταρχικοῦ ἰσλαμικοῦ καθεστῶτος», ἀναθαρροῦν καὶ ἐκδηλώνουν μὲ μύριες προφυλάξεις τὸ βαθύτερο «πιστεύω» τῆς ψυχῆς τους. Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἂς εὐχόμαστε γιὰ τοὺς ταλαιπωρούμενους αὐτοὺς ἀδελφούς μας, νὰ μὴν καθυστερήσει ἡ ἀναγνώριση τοῦ βασικοῦ ἀνθρώπινου δι­καιώματός τους, ποὺ εἶναι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία.