Ἄλλη μία στέγη γιὰ τὴν «Κιβωτὸ τοῦ Κόσμου»

Εἶναι γνωστὸ τὸ τεράστιας κοινωνικῆς, ἠθικῆς, πνευματικῆς σημασίας ἔργο ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια τώρα ἐπιτελεῖ ὁ Ἐθελον­τικός, Μὴ Κερδοσκοπικὸς Ὀργανισμὸς Εἰδικῆς Μέριμνας καὶ Προστασίας Μητέρας καὶ Παιδιοῦ «Ἡ Κιβωτὸς τοῦ Κόσμου». Μέσα στὴν κιβωτὸ αὐτὴ ἑκατον­τάδες μικρὰ ἀπροστάτευτα παιδιά, εἴτε μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν εἴτε ὀρφανὰ εἴτε μεγαλωμένα σὲ κατεξοχὴν δύσκολες συνθῆκες παραμέλησης καὶ ἐγκατάλειψης, βρίσκουν ἀληθινὴ ζεστασιά, στοργὴ καὶ προστασία.

Τὸ νεότερο σχετικὰ μὲ τὴν προσπάθεια αὐτή, ποὺ ἀποτελεῖ εἴδηση κατεξοχὴν αἰσιόδοξη μέσα στὸν κυκεώνα τῶν ἀρνητικῶν εἰδήσεων τῶν ἡμερῶν μας, εἶναι ὅτι μεγάλος βιομήχανος, ὁ κ. Κωνσταντίνος Λούλης, δώρισε τὸ ἐκτάσεως 25 στρεμμάτων ἀγρόκτημά του, καθὼς καὶ τὴν ἔπαυλή του στὴν ὁποία διέ­μενε μὲ τὴν οἰκογένειά του λίγο ἔξω ἀπὸ τὸν Βόλο, προκειμένου νὰ ἀποτελέσει ἀκόμα ἕναν οἶκο φιλοξενίας αὐτῶν τῶν παιδιῶν, ποὺ ὅλο καὶ πληθύνον­ται. Ὁ ἴδιος δήλωσε σχετικά: «Ὁ πατὴρ Ἀντώνιος ποὺ εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης ʽʽΚιβωτὸς τοῦ Κόσμουʼʼ, ἀποτελεῖ παράδει­γμα πρὸς μίμηση γιὰ τὸν ἀλτρουϊσμό του, τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ τὴν ἀλληλεγγύη. Μὲ ἔχει συγ­κινήσει τὸ ἔργο του σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καθὼς ὑπὸ τὴν σκέπη του ἔχουν βρεῖ στέγη, θαλπωρὴ καὶ μία μεγάλη ἀγκαλιὰ περίπου 400 παιδιὰ στὶς δομὲς ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ στὴν Ἀττική, τὴ Χίο καὶ τὰ Ἰωάννινα. Ἐπιτελεῖ ἕνα ἔργο θεάρεστο καὶ εἶμαι πολὺ εὐτυχισμένος ποὺ μπόρεσα καὶ ἐγὼ μὲ τὶς δικές μου δυνάμεις νὰ συνδράμω σὲ αὐτό. Πάντα ἤθελα νὰ προσφέρω σὲ αὐτὸν τὸν τομέα. Ἡ συγκυρία μὲ βοήθησε καὶ αὐτὸ ἔγινε πράξη».

Ἤδη τὰ πρῶτα παιδιὰ ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὸν ὑπέροχο αὐτὸ χῶρο, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔπαυλη περιλαμβάνει καὶ ἐγκαταστάσεις ἐλαιοτριβείου, τυροκομείου, πετρόμυλου καὶ θερμοκηπίων, καὶ ἀναμένονται καὶ ἄλλα, ὥστε συνολικὰ νὰ στεγασθοῦν 80 παιδιά.

Μέσα σʼ ἕναν κόσμο ἀμοραλισμοῦ, ἐγωπάθειας καὶ στυγνῆς ἐκμεταλλεύσεως, κινήσεις σὰν κι αὐτὴ τοῦ κ. Λούλη ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς καὶ μπορεῖ νὰ κινεῖ καρδιὲς σὲ ἀποφάσεις καὶ πράξεις μεγάλες, ἡρωικές· ἀποφάσεις καὶ πράξεις ποὺ συγκινοῦν τὸν ἅγιο Θεὸ καὶ Τὸν ὠθοῦν στὸ νὰ παρατείνει τὸ ἔλεός Του σὲ τοῦτον τὸν ὀρθόδοξο τόπο.