Δάσκαλός μας ἡ «ἁγία» Ρωσία

Στὸ ἱστολόγιο «Ἅπαντα Ὀρθοδοξίας» διαβάσαμε πρόσφατα τὴν παρακάτω εἴδηση ποὺ ἀναφέρεται στὴ Ρωσία:

«Ὁ Β. Πούτιν διόρισε τὴν πρεσβυτέρα Ἄννα Kuznetsova στὴν πανίσχυρη θέση τοῦ ἐπιτρόπου ὑπεύθυνου γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὴν οἰκογένεια. Ἡ ἴδια, πτυχιοῦχος ψυχολογίας, εἶναι παντρεμένη μὲ τὸν ἱερέα π. Ἀλέξιο Kuznetsov καὶ ἀπέκτησαν 6 παιδιά (…).

Πρωτοστατεῖ στὴν ἀπαγόρευση τῶν ἀμβλώσεων καὶ στὴν ἵδρυση κατηχητικῶν σχολείων σὲ ὅλη τὴ χώρα, ἐνῶ συντονίζει ἐνορίες καὶ μοναστήρια γιὰ τὴν περίθαλψη ὀρφανῶν καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ὁ Β. Πούτιν ἀναγνωρίζοντας τὴν πολύπλευρη προσφορά της, ἐμπιστεύθηκε στὴν Ἄννα αὐτὴ τὴν θέση καὶ τῆς τὸ ἀνακοίνωσε κατὰ τὴν σημερινή τους συνάν­τηση» (10-9-2016).

Ὅποιος σοβαρὸς ἄνθρωπος θελήσει νὰ συγκρίνει τὸ γεγονὸς αὐτὸ μὲ ὅσα συμβαίνουν τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καὶ εἰδικότερα στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς κοινωνικῆς μέριμνας γιὰ τὰ παιδιά, θὰ καταληφθεῖ ἀπὸ θλίψη καὶ δίκαιη ἀγανάκτηση. Διότι οἱ ὑπεύθυνοι ἀξιωματοῦχοι ποὺ στελεχώνουν τὶς ἀντίστοιχες κρατικὲς ὑπηρεσίες προχωροῦν συστηματικὰ καὶ ἀντισυνταγματικὰ στὸ ξήλωμα κάθε ἑλληνορθόδοξης παραδόσεως καὶ μάλιστα μὲ ἱστορία πολλῶν αἰώνων στὴ ζωὴ τοῦ Ἔθνους μας. Οἱ σημερινοὶ γονεῖς ἔχουν ἱερὸ χρέος νὰ ὀργανωθοῦν καὶ νὰ ὑψώσουν στεντόρεια φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὰ τεκταινόμενα ἀνίερα σχέδια ἀπέναντι στοὺς ὑπεύθυνους κρατικοὺς λειτουργοὺς γιὰ τὸ καλὸ τῶν παιδιῶν τους καὶ τῶν ἀπογόνων τους.