Γιὰ τὴ βλασφημία τῶν θείων

Τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα «στὰ μέτρα ποὺ ὀφείλει νὰ λαμβάνει ἡ Πολιτεία γιὰ τὴν πλήρη κατοχύρωση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης» προωθεῖ νομοσχέδιο καὶ γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων.

Ἐπειδή, ὅπως ίσχυρίζονται οἱ ἐμπνευ­στὲς τοῦ νομοσχεδίου, δὲν διακρίνεται ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος στὴ βλασφημία, παύει αὐτὴ νὰ εἶναι ἔγκλημα. Δὲν πιστεύουν στὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ ὅσοι νομιμοποιοῦν ἕνα τέτοιο ἀηδιαστικὸ καὶ βάναυσο ἔγκλημα, ὅπως εἶναι ἡ βλασ­φημία. Ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν ἔγκλημα, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀποδείξουν τὴν ὕπαρξη Θεοῦ ἢ δὲν ἔχουν σχετικὲς ἐμπειρίες. «Δὲν ἔχουν σκεφτεῖ ποτὲ πόσο μπορεῖ νὰ προσβληθεῖ καὶ νὰ πληγωθεῖ (ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντιδράσει) ἕνας πιστὸς ἀκούγοντας ἀθλιότητες ἐναντίον τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων του» («Δημοκρατία» 22 καὶ 25-7-2016).

Ὁ νομομαθὴς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ δήλωσε (25-7-2016) ὅτι μὲ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας ὁδηγούμαστε «στὸ τραγικὸ ἔγκλημα τῆς ἀποσαθρώσεως τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς… Μὲ τὶς προβλέψεις τοῦ ποινικοῦ μας νομοθέτου (βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος) δὲν προστατεύεται ὁ Θεός, ἀλλὰ τὸ ἔννομο ἀγαθὸ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ ἡ δημοκρατικὴ εὐστάθεια τῆς χώρας, διότι τὸ πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου μας ποὺ θρησκεύεται ταυτίζεται καὶ συγκροτεῖται πνευματικὰ μὲ τὴν θρησκευτική του παραδοχή. Καὶ κατὰ ταῦτα ἡ κακόβουλος βλασφημία τοῦ θείου συντελεῖ στὴν διάλυσιν τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ ὁ­δηγεῖ στὴν κακουργηματικὴν αὐτοδικίαν». Θὰ παίρνουν δηλαδὴ τὸν νόμο στὰ χέρια τους οἱ πιστοί! Καὶ θὰ καταντήσουμε ζούγκλα. Ἐὰν δὲν τιμωρεῖται λόγου χάριν αὐτὸς ποὺ ὑβρίζει τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἢ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας, δὲν προσβάλλεται τὸ κράτος; Δὲν κινδυνεύει ἡ συνοχὴ τῆς κοινωνίας;

Θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδας τὴν ἐλευθερία», ἂν ψηφισθεῖ αὐ­­τὸς ὁ νόμος· ἐξάλλου καλὸ εἶναι νὰ τὸ γνωρίζουμε ὅτι ὁ αἰώνιος καὶ ἀλάθητος λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ συγκεκριμένα τὸ ἐξαίρετο θεόπνευστο βιβλίο «Σοφία Σολο­μῶντος» γράφει ὅτι ὁ Κύριος «οὐκ ἀθωώσει βλάσφημον» (α΄ 6). Χρειάζεται λοιπὸν προσοχὴ στὸ στόμα μας καὶ μετάνοια.