Αἴτηση συγγνώμης…

Στὸν ἀπόηχο τῆς ἐπίσημης ­ἐπισκέψεως τοῦ Γερμανοῦ Προέδρου στὴν Ἑλλάδα δημοσιεύθηκαν καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Συγκλονισμένος ἀπὸ τὴν πρόσφα­τη συνάντησή του μὲ τὸν Ἕλληνα ὁ­­μόλογό του Κάρολο Παπούλια καὶ ἐ­­­πιζῶντες τοῦ ὁλοκαυτώματος δηλώνει ὁ πρόεδρος τῆς Γερμανίας Γιόαχιμ Γκάουκ, μιλώντας στὴ δημόσια γερμανικὴ τηλεόραση ARD, τονίζοντας πὼς ‘‘ἦταν σημαντικὸ νὰ ζητήσουμε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες’’». Δύο ἑβδομάδες μετὰ «τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα καὶ στὸ μαρτυρικὸ χωριὸ Λιγκιάδες τῶν Ἰωαννίνων, ὅπου τὰ SS ἐκτέλεσαν πάνω ἀπὸ 80 ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν ἄμαχο πληθυσμό, ἡ συγκίνηση γιὰ ὅσα εἶδε καὶ ἔζησε δὲν τὸν ἐγκαταλείπει. Εἶχε μάλιστα τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἐμπειρία τῆς συνάντησης μὲ τὸν πρόεδρο Παπούλια, ἀλλὰ καὶ ἐπιζῶντες τοῦ ὁλοκαυτώματος».
Στὴν παραπάνω συνέντευξη ὁ Πρόεδρος Γκάουκ τόνισε: «Ἤμουν 5 χρονῶν ὅταν τελείωσε ὁ πόλεμος· δὲν ἔχω ἐνοχὴ γι’ αὐτὸν τὸν πόλεμο· ἀλλὰ ἔνιωθα τὴν ἐνοχὴ τῆς προηγούμενης γενιᾶς καὶ τὸ ἔδειχνα, ἔπρεπε νὰ τὸ δείξω, ὅταν βρέθηκα σὲ ἕναν τέτοιο τόπο. (…) Σὲ τέτοιες περιστάσεις νιώθει κανεὶς ὅτι εἶναι ἐφικτὴ ἡ συγγνώμη. Καὶ μετὰ ἡ συνάντηση στὰ Ἰωάννινα, ὅπου ὑπάρχει μικρὴ ἑβραϊκὴ κοινότητα, μὲ ἐπιζῶντες… ἀγκαλιαστήκαμε… ἤμουν τόσο εὐτυχισμένος ποὺ ἤμουν ἐκεῖ ὡς ἐκπρόσωπος μιᾶς νέας ἀλληλέγγυας Γερμανίας». Καὶ στὴ συνέχεια ὁμολόγησε: «Δὲν ἦταν εὔκολη πορεία, ἀλλὰ ἂν δὲν τὴν κάναμε, θὰ ἤμασταν σὰν ἕνα κράτος ποὺ δὲν θέλει νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἐνοχή του. Μάθαμε ὅτι μὲ κάποιον τρόπο μποροῦμε νά ἀπελευθερωθοῦμε, ὅταν δὲν καταπιέζουμε τὴν ἐνοχή μας, ἀλλὰ νὰ μιλᾶμε γι’ αὐτὴν καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐπανορθώσουμε, ὅπου γίνεται» («Ethnos.gr» 24-3-2014).
Εἶναι πολὺ σημαντικὸ τὸ ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Γερμανίας – παρὰ τὶς ἐπικρίσεις ὁμοεθνῶν του – παραμέρισε τὴ γλώσσα τῆς διπλωματίας καὶ μίλησε μὲ τόλμη καὶ ἀφοπλιστικὴ εἰλικρίνεια. Στὴ σημερινὴ συγκυρία, ὅπου πολλοὶ Εὐρωπαῖοι πολιτικοί – Γερμανοὶ καὶ ἄλλοι – στὰ πλαίσια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἔχουν ἐκφρασθεῖ μὲ περισσὴ ἐμπάθεια κατὰ τῆς χώρας μας, οἱ παραπάνω δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ Προέδρου λειτουργοῦν ὄχι μόνο ὡς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ δίδουν τὸ παράδειγμα τῆς ἐντιμότητας καὶ εὐσυνειδησίας σὲ ὅλους καὶ ἰδιαίτερα στοὺς ἄρχοντές μας. «Ὁ νοῶν νοείτω»…