Ἑκατοντάδες χιλιάδες Πόντιοι διαμαρτύρονται

«Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὸν ὑ­­πουργὸ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ­Χαράλαμπο Ἀθανασίου ἀπέστειλε ἡ Παμποντιακὴ Ὁμοσπονδία Ἑλλάδος, μὲ ἀφορμὴ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν γίνεται ἀναφορὰ τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο ποὺ τίθεται πρὸς ψήφιση ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τῆς Βου­λῆς.
Μὲ αὐστηρὸ ὕφος ἡ Παμποντιακὴ Ὁ­­­μο­­σπονδία ἐπισημαίνει στὴν ἐπιστολὴ ὅτι “καταδικάζει μὲ τὸν πλέον ἔντονο τρό­πο τὴν παράλειψη τῆς ­Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπόλοιπων χριστιανικῶν λαῶν τῆς ­πά­λαι πο­­­τὲ Ὀθωμανικῆς ­Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὶς πρόνοιες τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νο­μο­σχε­δίου”.
Ἡ Παμποντιακὴ Ὁμοσπονδία ἐπιση­μαίνει στὸν κ. Ἀθανασίου: “ Ἡ ­παράλειψη αὐτὴ στερεῖ ἀπὸ τὴ φαρέτρα μας στὸν ἀγώνα ποὺ δίδεται γιὰ τὴ διεθνὴ ἀναγνώριση τοῦ ἐγκλήματος τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ ἐμφανίζει τὴ συντεταγμένη Πολιτεία ἀνακόλουθη, καθὼς ἀφήνει σαφέστατα ἐρωτηματικὰ σχετικὰ μὲ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ στάση της στὸ ζήτημα τῆς Γενοκτονίας τοῦ Πον­τιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀναγνωρίζον­τας ἀφενὸς τὴ Γενοκτονία, ἀρνούμενη ἀφετέρου νὰ συμπεριλάβει τὴν ἀναγνώρισή της στὶς πρόνοιες τοῦ ἐν λόγῳ νομοθετήματος.
Σᾶς ἐφιστοῦμε τὴν προσοχή, καθὼς οἱ βουλευτὲς ποὺ θὰ ψηφίσουν τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο μὲ τὴ μορφὴ ποὺ ἔχει σήμερα, θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ ἐγκωμιάζουν, ἀρνοῦνται καὶ ἐκμηδενίζουν τὰ ἐγκλήματα τῆς γενοκτονίας. Σᾶς καλοῦμε ἔστω καὶ τὴν ὕστατη στιγμὴ νὰ ­διορθώσετε τὴν παράλειψή σας”» («Δημοκρατία» 2-5-2014).
Ἑνώνουμε κι ἐμεῖς τὴ φωνή μας μὲ τὶς φωνὲς τῶν χιλιάδων Ποντίων ἀδελφῶν μας καὶ διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιὰ τὴν παράλειψη αὐτή. Εἶναι ἐθνικὸ ἔγ­­­­κλη­μα. Τὸ αἷμα χιλιάδων ἀδελφῶν μας βοᾶ. Ἡ Παναγία τοῦ Σουμελᾶ ἂς μᾶς ­βοηθήσει νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς ­ἱ­­­στο­­ρίας μας. Κανένα ἄλλο συμφέρον δὲν εἶναι ἀ­­νώ­τερο ἀπὸ τὸ συμφέρον τοῦ Ἔ­­­θνους!