Τὸ δράμα τῆς Κύπρου

Τὸ δράμα τῆς Κύπρου τὸ γνωρίζει ὅλος ὁ Ἑλληνισμός. Γιὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὴν ἑλληνικὴ μεγαλόνησο τὴν 20ὴ Ἰουλίου τοῦ 1974 καὶ τὴν συνέχειά της τῆς 14ης Αὐγούστου τοῦ ἴδιου ἔτους ἔχουν γραφεῖ πολλά. Κατὰ καιροὺς μάλιστα ἀποκαλύπτονται καὶ ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς Τούρκους ἀνατριχιαστικὲς συμπεριφορές τους κατὰ τὴν εἰσβολή. Εἶναι π.χ. πολὺ ἀποκαλυπτικὰ γιὰ τὴν εἰσβολὴ αὐτὴ τὰ ὅσα ἔφερε στὸ φῶς ὁ Κουρδικῆς καταγωγῆς δημοσιογράφος Ρόνι Ἀλάσορ (ψευδώνυμο) τὸ Νοέμβριο τοῦ 2001 καὶ τὰ ὁποῖα κυ­κλοφόρησαν καὶ στὰ ἑλληνικὰ σὲ βιβλίο μὲ τίτλο: «Διαταγή: ʻʻ­­ Ἐκτελέστε τοὺς αἰ­­­χμαλώτους!ʼʼ (ἐκδόσεις Καστανιώτη, Ἀ­­­­θή­να). 

Ὁ Ἀλάσορ κατακλείοντας τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ πολὺ ἀποκαλυπτικοῦ καὶ ἀ­­πόλυτα τεκμηριωμένου βιβλίου του, ποὺ βασίζεται στὶς ἐπώνυμες μαρτυρίες Τούρκων καὶ Κούρδων στρατιωτῶν, γράφει: «Ἀφιερώνω αὐτὸ τὸ βιβλίο στοὺς βετεράνους ἐπιζῶντες, αὐτόπτες μάρτυρες τῆς εἰσβολῆς, ποὺ εἶδαν τοὺς συντρόφους τους νὰ πεθαίνουν ἄδικα, γιὰ ἕναν ἀνίερο σκοπό, καὶ ἔζησαν τὴ φρίκη τῶν ἐγκλημάτων ἐναντίον ἀνυπεράσπιστων Κυπρίων πολιτῶν». Τὸ βιβλίο ἀναφέρει μαρτυρίες ἀπὸ «μιὰ ἐμπειρία ποὺ σημάδεψε γιὰ ὅλη τους τὴ ζωὴ» Τούρκων καὶ Κούρδων στρατιωτῶν, «ἀφοῦ καὶ οἱ ἴδιοι κατάλαβαν ὅτι μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ νὰ σώσουν τοὺς “ἀδελφοὺς Τουρκοκυπρίους” ­κλήθηκαν ἁπλῶς νὰ γίνουν σφαγεῖς καὶ νὰ ὑπηρετήσουν τὰ ἐπεκτατικὰ σχέδια τῆς Ἄγκυρας».
Ἀλλὰ καὶ ὁ Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος Σενὲρ Λεβέντ, ποὺ ἐκδίδει στὴν Κύπρο τὴν ἐφημερίδα «Ἀφρίκα», ἔγραψε στὴν ἐφημερίδα του γιὰ τὸν Τοῦρκο ταγματάρχη Ἐσὰτ Ὀκτάϊ Γιλντιράν, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ὑπηρέτησε στὴν Κύπρο κατὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ 1974, μετατέθηκε ὡς ὑπεύθυνος τῶν γνωστῶν γιὰ τὰ βασανιστήρια στὰ ὁποῖα ὑποβάλλονται οἱ κατάδικοι φυλακῶν τοῦ Ντιγιάρμπακιρ. «Στὴν πρώτη συνάντησή του μὲ τοὺς καταδίκους», γράφει ὁ Σενὲρ Λεβέντ, ὁ Γιλντιρὰν τοὺς εἶπε: «Ἀκοῦστε καλά. ­Μετατέθηκα ἐ­­­δῶ μὲ διαταγὴ τοῦ ­Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων ­Δυνάμεων. Στὴν Κύπρο ­ἀποκεφάλισα ἕνα Ἑλληνόπουλο καὶ μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ πατέρα του ἤπια τὸ αἷμα του γιὰ κρασί! (…) Σὲ ἱστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο γίνεται ἀναφορὰ στὸν Γιλντιρὰν μὲ τὸ ἑξῆς σχόλιο: ʻʻἈπόκτησε ­πείρα γιὰ τὰ βασανιστήρια σὲ βάρος τῶν Ε/Κ ­αἰχμαλώτων κατὰ τὴν εἰρηνικὴ ἐπιχείρηση τοῦ 1974 στὴν Κύπροʼʼ». Αὐτὸν «ποὺ ἔγινε θρύλος γιὰ τὶς βαρβαρότητές του», γράφει ὁ Σενὲρ Λεβέντ, τὸν ἐπιβράβευσαν. Στὴν πιὸ γνωστὴ συνοικία τῆς Κωνσταντινούπολης, στὴ συν­οικία Ἀκσαράϊ ἔστησαν τὸ ἄγαλμά του ὡς ­ʻʻἥρωαʼʼ. Τὸ τίμημα τῶν ­πράξεών του τὸ πλήρωσε πολὺ ἀκριβά. Στὶς 22 Ὀκτωβρίου τοῦ 1988 δολοφονήθηκε ἀπὸ ἕναν Κοῦρδο ἀγωνιστὴ σὲ λεωφορεῖο στὴν Κωνσταντινούπολη» (Ἐ­­­φημ. Κύπρου «Φιλελεύθερος» 17-7-2011).
Πληροφορούμενοι ὅλα τὰ ἀνωτέρω «ἀν­τιλαμβανόμαστε τὴν τραγωδία τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1974 γιὰ τὴν Κύπρο», ἐπιλέγει ὁ Σενὲρ Λε­­βέντ. Αὐτοὺς ὅμως τοὺς βάρβαρους εἰσ­­βολεῖς, ποὺ δὲν τοὺς προκάλεσε κανεὶς καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν δικαιώματα στὴν Κύπρο, ὑποστηρίζουν ἐδῶ καὶ 40 χρόνια μὲ ­νύχια καὶ μὲ δόντια οἱ… φιλελεύθεροι Ἀγγλοαμερι­κανοί, ὁ δῆθεν οὐδέτερος ΟΗΕ καὶ ἡ ΕΕ ποὺ θέλει νὰ ἐντάξει τὴ χώρα τους στὴν Ἕ­­νωσή της!