Ὄχι στὴν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Θεσσαλονίκης!

Ἐπροτάθη ἐπισήμως τελευταῖα νὰ ἱδρυθεῖ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στὴν τακτικὴ μηνιαία Σύναξη τῶν ἐφημερίων της τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2014 ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως μὲ τὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὴν παρουσία 115 ἐφημερίων καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀνθίμου καὶ ἔπειτα ἀπὸ διεξ­οδικὴ συζήτηση συνετάγη ἕνα δυναμικὸ ἀξιόλογο ψήφισμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο παραθέτουμε μερικὰ ἀποσπάσματα:
«1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ἄμεσα, ἀ­πό­­λυτα καὶ κατηγορηματικὰ τὴν ἰ­­­δέα καὶ τὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ νὰ ἱδρυθῇ τμῆμα ἢ κατεύθυνση ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς ­Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ­Φρίττουν ὅσοι Θεσ­­σαλονικεῖς ἄκουσαν μιὰ ­τέτοια πρό­­­θεση…
3. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ὅτι οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἰσλὰμ σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ σὲ χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔχει δημιουργήσει παντοῦ προβλήματα συγκρούσεων καὶ ἀναμετρήσεων καὶ καταστροφῶν ποὺ καθημερινῶς δημοσιεύονται στὰ ΜΜΕ καὶ στὸν Τύπο, καὶ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ὅτι δὲν ἔχουμε καμμία ἀντιδικία ἢ ἐχθρότητα μὲ τὴν θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλʼ ὄχι καὶ νὰ εἰσαγάγουν κάποιοι στὰ δώματα τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας τὸ περιεχόμενο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.
4. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ στοὺς παράγοντες τοῦ τόπου μας ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Κωνσταντινούπολη ἐπὶ σαράντα χρόνια ἐμπαίζουν τὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ τοὺς ἐναπομείναντες Χριστιανοὺς γιὰ νὰ δοθῇ ἄδεια ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐνῶ μερικοὶ ἐδῶ θέλουν νὰ ἀνοίξουν κερκόπορτες γιὰ νὰ ἐγκατασταθῇ τὸ Ἰσλὰμ στὸ ἱστορικὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο καὶ στὴ Χριστιανικὴ Θεσσαλονίκη τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ…».
Πρέπει νὰ ντρέπονται ὅσοι ­δέχθηκαν ἔστω, ἀπὸ ἄγνωστα κέντρα, αὐτὴ τὴν εἰσήγηση γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη μας, τὴν πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ βορρᾶ, τὸν ὁποῖο ἐπὶ 500 χρόνια καταπίεζε τὸ Ἰσλὰμ καὶ ρουφοῦσε τὸ αἷμα του. Οἱ πρόγονοί μας ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ νὰ πετάξουν τὸν κλοιὸ τοῦ Ἰσλάμ, καὶ κάποιοι ἄρχοντές μας σήμερα καλωσορίζουν τὸ Ἰσλάμ;