Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

02 triti

Τήν ἡμέρα αὐτή δέν ὑπάρχει ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.