Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

03 tetarth

Τήν ἡμέρα αὐτή δέν ὑπάρχει ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.