Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013

01 deftera

† Καθαρὰ Δευτέρα.

Τήν ἡμέρα αὐτή δέν ὑπάρχει ἀποστολικό ἀνάγνωσμα.