Ὑπουργεῖο παραφρόνων;

 Υπουργείο ΟΙκονομικών

Ἡ εἴδηση δημοσιεύθηκε στὶς 17 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου
καί, ἂν γίνει πράξη, θὰ ἀποτελέσει τὴν ταφόπλακα τῆς ἤδη νεκρῆς ἢ
ἔστω ἑτοιμοθάνατης ἑλληνικῆς οἰκογένειας.
Ἀντιγράφουμε ἀπὸ «Τὰ Νέα» (17-11-2012):

«Περισσότερο φόρο θὰ πληρώσουν τὸ 2013
οἱ μισθωτοὶ καὶ
συνταξιοῦχοι μὲ δύο παιδιὰ καὶ εἰσόδημα 10.000 εὐρὼ
καὶ πάνω, ἂν περάσουν
τελικὰ οἱ εἰσηγήσεις ποὺ ἔχει δεχθεῖ ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιὰ σαρωτικὲς ἀλλαγὲς στὴν κλίμακα φορολογίας εἰσοδήματος καὶ κατάργηση τοῦ ἔξτρα ἀφορολογήτου γιὰ ὅσους ἔχουν παιδιά. Οἱ ἐπιβαρύνσεις διευρύνονται ἀκόμα περισσότερο, ἂν γίνουν πράξη καὶ οἱ σχεδιασμοὶ γιὰ σαρωτικὴ
κατάργηση τῶν φοροαπαλλαγῶν.

Τὰ παραδείγματα ποὺ ἐπεξεργάστηκαν ”Τὰ Νέα”, στὴ βάση τῶν μέχρι σήμερα γνωστῶν σχεδιασμῶν, δείχνουν ὅτι ὅσο περισσότερα παιδιὰ ἔχει ἕνας φορολογούμενος, τόσο μεγαλύτερες εἶναι οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις οἱ ὁποῖες
ἔρχονται μὲ τὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο. Παράλληλα, πλασματικὲς εἶναι οἱ ἐλαφρύνσεις
ἕως καὶ 400 εὐρὼ γιὰ μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους μὲ εἰσοδήματα ἕως
25.000 εὐρὼ τῆς νέας κλίμακας φορολογίας εἰσοδήματος.
Καὶ αὐτὸ
γιατὶ τὴν ὅποια μείωση φόρου ἀπὸ τὴν κλίμακα ὑπερκαλύπτουν
οἱ ἐπιβαρύνσεις ἀπὸ τὸ μαχαίρι στὶς φοροαπαλλαγές.

Μέχρι
φέτος,
ὅσοι ἔχουν παιδιὰ κερδίζουν αὔξηση τοῦ ἀφορολόγητου ὁρίου κα τὰ 2.000 εὐρὼ γιὰ καθένα ἀπὸ τὰ
δύο πρῶτα παιδιὰ καὶ 3.000 γιὰ τὸ
τρίτο καὶ καθένα ἀπὸ τὰ ἑπόμενα.
Οἱ προσαυξήσεις ἀφορολογήτου, ἂν ἰσχύουν
οἱ εἰσηγήσεις, καταργοῦνται, καὶ
κάθε μισθωτός, ἀσχέτως ἂν ἔχει κανένα, ἕνα ἢ
πέντε παιδιά, θὰ κληθεῖ νὰ πληρώσει τὸν ἴδιο φόρο… Σὲ
σχέση μὲ φέτος, μετὰ τὶς ἀλλαγές, μισθωτὸς μὲ
ἕνα παιδὶ καὶ φορολογητέο
εἰσόδημα 12.000 εὐρὼ θὰ πληρώσει ἐπιπλέον 70 εὐρώ,
ἐνῶ ἂν ἔχει δύο
παιδιά, θὰ πληρώσει ἐπιπλέον 270 εὐρώ.
Ὁ ἴδιος μισθωτὸς χωρὶς παιδιά, ἐξαιτίας καὶ μόνο τῶν ἀλλαγῶν στὴν κλίμακα, θὰ
πληρώσει 130 εὐρὼ λιγότερα».

Αὐτὴ ἡ φράση εἶναι φρικτή:
«Ὅσο περισσότερα παιδιὰ ἔχει ἕνας φορολογούμενος, τόσο μεγαλύτερες εἶναι οἱ φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις οἱ ὁποῖες
ἔρχονται μὲ τὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο».

Σὲ μᾶς ὅλα αὐτὰ φαίνονται ἀπίστευτα!
Θεωροῦμε ὅτι μόνο
παράφρονες δολοφόνοι τοῦ τόπου θὰ μποροῦσαν νὰ δια­νο­ηθοῦν τέτοιο τερατούργημα.
Τελικὰ θὰ τολμήσουν
νὰ μετα­τρέ­ψουν τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν σὲ ὑπουργεῖο παρα­φρό­νων;

Κύριοι, ἡ οἰκογένεια μὲ τὰ
μέτρα σας δολοφονεῖται καὶ ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει! Δὲν τὸ
καταλαβαίνετε; Ἢ καὶ σ᾿ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἐκτελεῖτε ἐντολές;