Ἦθος ἄηθες….

  Σ’ἕνα ἱστολόγιο τοῦ Διαδικτύουδιαβάσαμε τὴν παρακάτω εἴδηση:«Ἀνάστατη εἶναι ἡ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα νυχτερινοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου τῆς Πάτρας ἀπὸ πρωτοφανὲς ...
Περισσότερα

Ἐννέα ἑκατομμύρια χαστούκια στοὺς ἄφρονες ὑπουργοὺς

  Ἀφοῦ ἐπὶ χρόνια διαδοχικοὶὑπουργοὶ ἐπιδόθηκαν σὲ ἀπίστευτο παραλήρημα ἐκθειασμοῦ τῆς ἐξυπηρετικότηταςτῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ποὺ δυναστικὰ σχεδιάζουν νὰ ἐπι­βάλουνστὸν ...
Περισσότερα

Ἦθος ἄηθες….

  Σ’ἕνα ἱστολόγιο τοῦ Διαδικτύουδιαβάσαμε τὴν παρακάτω εἴδηση:«Ἀνάστατη εἶναι ἡ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα νυχτερινοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου τῆς Πάτρας ἀπὸ πρωτοφανὲς ...
Περισσότερα

Ἐννέα ἑκατομμύρια χαστούκια στοὺς ἄφρονες ὑπουργοὺς

  Ἀφοῦ ἐπὶ χρόνια διαδοχικοὶὑπουργοὶ ἐπιδόθηκαν σὲ ἀπίστευτο παραλήρημα ἐκθειασμοῦ τῆς ἐξυπηρετικότηταςτῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ποὺ δυναστικὰ σχεδιάζουν νὰ ἐπι­βάλουνστὸν ...
Περισσότερα

1 2