Ἐννέα ἑκατομμύρια χαστούκια στοὺς ἄφρονες ὑπουργοὺς

dioxi1 

Ἀφοῦ ἐπὶ χρόνια διαδοχικοὶ
ὑπουργοὶ ἐπιδόθηκαν σὲ ἀπίστευτο παραλήρημα ἐκθειασμοῦ τῆς ἐξυπηρετικότητας
τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ποὺ δυναστικὰ σχεδιάζουν νὰ ἐπι­βάλουν
στὸν τόπο, καὶ ἀφοῦ ἔδωσαν σχεδὸν ἔνορκες διαβε­βαι­ώσεις
γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἀσφάλεια τῶν συστημάτων
αὐτῶν, ἔλαβαν τώρα ἔμπρακτη τὴν ἀπάντηση. Νά ἡ
εἴδηση:

«9.000.000
”ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΟΙ” ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ 35ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ. ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗ­ΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ».

«Ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας καὶ Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία
αὐτόφω­ρης διαδικασίας σὲ
βάρος ἑνὸς 35χρονου ἡμεδαποῦ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται γιὰ παραβίαση
τῶν νομικῶν διατάξεων περὶ
προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων.

Ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴν ἀστυνομικὴ ἔρευνα,
ὁ 35χρονος κατεῖχε ψηφιακὰ ἀρχεῖα δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα περισσότερων τῶν ἐννιά (9) ἑκατομμυρίων ἐγγραφῶν πολιτῶν,
ὅπως στοιχεῖα ταυτότητας, διευθύνσεις κατοικίας, Ἀριθμοὺς Φορολογικῶν Μητρώων καὶ ἀριθμοὺς κυκλοφορίας ὀχημάτων.

Διερευνᾶται ἡ προέλευση καὶ ἡ τυχὸν διαχείριση τῶν
ἀρ­χείων αὐτῶν ἀπὸ τὸν συλληφθέντα, καθὼς καὶ τὸ ἐνδεχόμενο παραχώρησής
τους, προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἔναντι χρηματικῆς ἀμοιβῆς».

Αὐτὴ εἶναι ἡ εἴδηση ποὺ κατέκλυσε
τὰ μέσα ἐνημερώσεως τὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ περασμένου Νοεμβρίου.
Οἱ ἀστυ­νομικὲς καὶ οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς συνεχίζουν τὴν ἔρευνα· ὅμως ἕνα πράγμα παραμένει ὡς ἀδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ἀπὸ τὴν ὑπόθεση αὐτή: ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἀσφάλεια γιὰ τὰ προσωπικά
μας στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνον ται
σὲ Τράπεζες Δεδομένων. Οἱ
ἀπερίσκεπτοι διατεταγμένοι ἰσχυ­ρι­σμοὶ τῶν ποικίλων ὑπουργῶν δέχθηκαν
ἐννέα ἑκατομμύρια χαστούκια.

Θὰ τολμήσουν ἄραγε οἱ σημερινοὶ
καὶ ἑπόμενοι διάδοχοί τους νὰ ξαναδώσουν τέτοιες διαβεβαιώσεις, προκειμένου
νὰ ἐπιβάλουν τὰ νεοταξικὰ
συστήματα ἐλέγχου μὲ τὶς Φοροκάρτες, τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες
ἢ τὴ λεγόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη;

Εἴμαστε δυστυχῶς βέβαιοι ὅτι θὰ τὸ κάμουν· γιὰ
τὸν ἁπλούστατο
λόγο ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν σκέπτονται. Ἁπλῶς ἐκτελοῦν ἐντολὲς τῶν ἐκτὸς Ἑλλάδος σκοτεινῶν κέντρων
ἀποφάσεων. ΔΥΣΤΥΧΩΣ!