Καταπέλτης στὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

th

 Ἡ ΚΔ´ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μητροπόλεων γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ 15 ἕως 17-10-2012 μὲ θέμα:

«Ἡ ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴν αἰωνιότητα καὶ οἱ πλάνες τῶν ‘‘ἐσχατολογικῶν’’ αἱρέσεων», καταδίκασε τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι καταλήγει στὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό.

Συγκεκριμένα στὸ 6ο σημεῖο τῶν πορισμάτων της ἡ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη ἐπισημαίνει:

«Ἡ ὁλομέλεια τῆς Συνδιασκέψεως ἐπεσήμανε ἐπίσης τὴν παντελὴ ἀπουσία τῆς Ὀρθόδοξης ἐσχατολογίας ἀπὸ τὰ προτεινόμενα καὶ ἤδη πιλοτικῶς διδασκόμενα στὴν Ἑλλάδα νέα βιβλία (σημ. ἐννοεῖ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν) γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴ στοιχειώδη καὶ μέση ἐκπαίδευση. Ἡ ἔλλειψη αὐτὴ συνοδεύεται, δυστυχῶς, ἀπὸ μία ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ τὸν συνταγματικὰ κατοχυρωμένο στὴν Ἑλλάδα ὁμολογιακό του χαρακτήρα σὲ μία προοπτικὴ ἀποδόμησης, ποὺ καταλήγει στὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό».

Τὰ Πορίσματα συνυπογράφουν:

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως καὶ Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καὶ οἱ Ἐντεταλμένοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν:

Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων, Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος,

Πολωνίας καὶ Ἀλβανίας.

Πρόκειται γιὰ πανορθόδοξη καταδίκη τοῦ νέου Προγράμματος, ἀληθινὸ καταπέλτη!

Κι ἀλήθεια τί ἄλλο πρέπει νὰ γίνει γιὰ νὰ σταματήσει ἡ καταστροφικὴ ἐπιμονὴ τῶν ἐμπνευστῶν του σ᾿ αὐτό;

Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθεῖ τὸ ἐξάμβλωμα ποὺ δημιούργησαν;

Πανορθόδοξη καταδίκη ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους γιὰ θέματα αἱρέσεων δέχθηκε. Ἂς ἀναγνωρίσουν ἐπιτέλους τὸ λάθος τους καὶ ἂς ξεκινήσουν σὲ συνεργασία μὲ ὅλους τοὺς σχετικοὺς φορεῖς τὴ δημιουργία νέου σὲ σωστὲς ὀρθόδοξες βάσεις Προγράμματος.