Ἦθος ἄηθες….

 ΕΠΑΛ Πάτρας 2

Σ’
ἕνα ἱστολόγιο τοῦ Διαδικτύου
διαβάσαμε τὴν παρακάτω εἴδηση:
«Ἀνάστατη εἶναι ἡ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα νυχτερινοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου τῆς Πάτρας ἀπὸ πρωτοφανὲς περι­στα­τικὸ
ποὺ συνέβη» τὸν περασμένο μήνα. Ὅπως ἔγινε γνω­στό, «νεαρὸς μαθητής, ὕστερα ἀπὸ
φραστικὴ διένεξη ποὺ εἶχε μὲ καθηγητὴ
τοῦ σχολείου, ἔβγαλε μέσα στὴν τάξη… κατσαβίδι καὶ ἀπείλησε τὸν καθηγητὴ μπρὸς στὰ
ἔκπληκτα μάτια τῶν συμμαθητῶν του! Εἶχε προηγηθεῖ
πολὺ ἔντονος διάλογος, μὲ τὸν νεαρὸ μαθητὴ νὰ βρίζει σκαιότατα
τὸν καθηγητὴ καὶ νὰ καταφέρεται μὲ ἀκατονόμαστες
ὕβρεις ἀκόμη καὶ σὲ βάρος τῆς οἰκογένειάς του! Ὅταν ὁ καθηγητὴς ἀντέδρασε στὴν ἐπίθεση ποὺ δεχόταν,
ὁ νεαρὸς μαθητὴς παρουσίασε ἕνα κατσαβίδι καὶ κινήθηκε μὲ ἄγριες διαθέσεις πρὸς τὸ μέρος του. (…) Στὴν θέα τοῦ κατσαβιδιοῦ
ὁ καθηγητὴς τρομοκρατήθηκε καὶ βγῆκε ἀπὸ τὴν τάξη μὲ σκοπὸ
νὰ καταγγείλει στὸν Διευθυντὴ τὸ περιστατικό.
Ὡστόσο, καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ γραφεῖο τοῦ Διευθυ­ντῆ
τὸν περίμενε μιὰ ἀκόμη δυσάρεστη ἔκπληξη… Ὁ μαθητὴς μὲ τό…
κατσαβίδι καὶ δὺο ἀκόμη συμμαθητές του τὸν προπη­λάκισαν καὶ τὸν ἔσυραν ”καροτσάκι”, προειδοποιώντας τον ὅτι, ἂν καταγγείλει τὸ περιστατικό, θὰ τὸν περίμεναν χειρότερα»
(«thebest» 3-11-2012).

Ἀπαράδεκτη καὶ ἀποκρουστικὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ
ἐπιεικῶς ἡ συμπεριφορὰ
τοῦ νεαροῦ μαθητῆ
πρὸς τὸν καθη­γητή του, ὅπως καὶ τῶν δύο συμμαθητῶν – συνεργῶν του. Θλίψη ἀσφαλῶς θὰ δοκιμάσει καθὲνας
ποὺ πληροφορεῖται τὸ παραπάνω περιστατικό· θλίψη γενικότερα γιὰ τὴν ἠθικὴ κατάπτωση τῆς κοινωνίας μας, ποὺ σταδιακὰ ἀποχριστι­ανο­ποιεῖται, ἀλλὰ
καὶ εἰδικότερα
γιὰ τὸ «πεζοδρομιακὸ» ἐπίπεδο σχέσεων μεταξὺ μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν ποὺ
ἐμφανίζεται στὴν ἄχαρη ἐποχή μας. Παράλληλα
βλέπουμε ὅτι τὸ Ὑπουρ­γεῖο Παιδείας ὄχι μόνο
δὲν ἀναβαθμίζει τὰ «φρονηματιστικὰ» μαθήματα στὴ δευτεροβάθμια ἰδίως ἐκπαίδευση, ἀλλὰ φροντίζει
γιὰ τὴ «μετάλλαξη» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία τῆς
τρίτης Δημοτικοῦ! Οὐσιαστικὰ
δηλαδὴ ἐπιχειρεῖται ἡ ἐγκατάλειψη τῆς
παραδοσιακῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας
στὸ ὄνομα τῆςσύγχρονης θεότητας
ποὺ ὀνομάζεται «πολυπολιτισμικότητα»…

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει!