Οικοδομητικά

ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ, ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ, ΚΑΥΧΗΣΙΣ

15,00 πόντοι
15,00

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Ο παρών τόμος πραγματεύεται την Ταπείνωση, την Υπερηφάνεια, την Κενοδοξία, την Αλαζονεία και την Καύχηση. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι εκείνος, που μας έδειξε «το ύψος της ταπεινοφροσύνης». Ταπεινός ο ίδιος -στην κυριολεξία ταπεινός- έζησε την αρετή αυτή, ακόμη και στην εξορία. Αντίθετα, η υπερηφάνεια «πάντα απόλλυσιν». Είναι τόση η καταστρεπτική της δύναμις, ώστε ασώματη δύναμη «εξ ουρανού κατήνεγκε». Η Κενοδοξία, όπως και η υπερηφάνεια, αλλάζουν τη θέση των πραγμάτων. Η Αλαζονεία είναι ψυχικό πάθος όμοιο με τα προηγούμενα. Αιτία κυρίως είναι η εξουσία και τα αξιώματα, για τα οποία πολλές φορές κάποιος καυχιέται. Επιτρέπεται όμως η Καύχηση και σε ποιες περιπτώσεις;

Πρόλογος 13

ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ
Πηγή ταπεινοφροσύνης 17
«Στις ψυχές αυτές αναπαύεται ο Κύριος» 17
«Καθένας από τους αγίους έτσι πρόκοψε... » 19
Πρόσεξε το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης... 20
«Η αληθινή ταπεινοφροσύνη» 21
«Το θεμέλιον και η υπόβαθρα της αρετής... » 22
«Τότε μας ακούει καλλίτερα ο Κύριος» 23
Ιατρείο ψυχής 24
«Η ταπεινοφροσύνη οδηγεί στην υπομονή... » 25
«Το ύψος του Χριστού φάνηκε στην ταπεινότητα του» 27
Ο καρπός της ταπεινοφροσύνης 27
Απαραίτητη η ταπείνωσις του μικρού παιδιού 28
Τι σημαίνει το όνομα ταπείνωσις 29
«Έργον Θεού: «Να παρηγορεί τους ταπεινωμένους» 30
«Όσο μεγάλος είσαι, τόσο να ταπεινώνεσαι» 31
«Η ταπεινοφροσύνη μας μεταβάλλει... » 33
«Όσο μεγάλα είναι τα κατορθώματα μας... » 36
«Στους ταπεινούς αποκαλύπτεται η θεότης... » 39
Βαθμοί ταπεινοφροσύνης 41
Οι Απόστολοι είχαν ανάγκη από ταπεινοφροσύνη; 42
«Αυτός είναι που γνωρίζει καλλίτερα τον εαυτό του... » 43
Ο Κύριος μας δίδαξε ««να μην κάνουμε τίποτε για επίδειξι» 45
«Μήτηρ όλης της ευσέβειας.... » 45
Η ταπείνωσις της Χαναναίας 47
Η θύρα της βασιλείας 49
Το αληθινό και γνήσιο ύψος 50
Ο ταπεινός μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους 54
«Δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη» 56
Ο Χριστός και η Σαμαρείτιδα 57
Όταν δεν υπάρχη ταπεινοφροσύνη 57
«Μητέρα των αγαθών. Αρχή και τέλος αρετής».
Η του Κυρίου ταπείνωσις 59
«Του προδότη τα πόδια ο Χριστός έπλυνε... » 60
«Η ταπεινοφροσύνη του Πέτρου» 63
«Τίποτε δεν μπορεί να εξισωθή με την ταπεινοφροσύ­νη.... σύνδεσμος των αγαθών» 64
Είδη ταπεινοφροσύνης 65
Η ταπεινοφροσύνη του Παύλου 66
«Δεν υπάρχει δυνατώτερο από αυτήν» 67
«Ο ταπεινός και ευχάριστος γίνεται... » 68
«Ο ταπεινός, αυτός είναι ο ανώτερος... » 69
«Το άκενόδοξο των τριών παίδων» 72
Ο φόβος των πολλών 74
«Το έκτρωμα». Ο έσχατος όρος ταπεινώσεως.
Πώς αποκτάται. 76
Το όχημα της ταπεινώσεως 78
«Ας μάθωμε να ταπεινωνώμαστε» 80
Η υπερβολική ταπείνωσις του Παύλου 81
«Με κάθε ταπεινοφροσύνη. Είναι υπόθεσις κάθε αρε­τής» 83
«Όσο περισσότερο ταπεινωθή κανείς, τόσο περισσότερο υψώνεται» 85
«Όλων των αγαθών αιτία» 87
Ορισμός ταπεινοφροσύνης 88
«Ο υψηλός ταπεινός έστι... » 89
«Πρόσεξε την ταπεινοφροσύνη αυτού του μακαρίου» 92
Ποτέ να μην υπερηφανευθής για ταπεινοφροσύνη 93
Παραδείγματα ταπεινοφροσύνης 94
Ο Δανιήλ και οι τρεις παίδες 98
Τι είναι ταπεινοφροσύνη 100
«Μας συγκρατεί και μας διαφυλάσσει» 101
Αμαρτία και ταπεινοφροσύνη 103
Η του Δαβίδ ταπεινοφροσύνη 105
Η ταπεινοφροσύνη του Παύλου 107
Οδός μετανοίας 108
«Ο Θεός αγαπά, όσο ψυχή... ταπεινή και ευχάριστη» 112
Η του Ιώβ ταπεινοφροσύνη 112
Τα δύο άρματα 114
Το μέγεθος της ταπεινοφροσύνης 115
«Όποιος θέλει να είναι πρώτος... » 116
Αποτελέσματα της ταπεινοφροσύνης στο πρόσωπο του Χριστού 117
«Ας επιδιώκουμε την ταπεινοφροσύνη... » 118
Η διδασκαλία της ταπεινοφροσύνης από τον Κύριο 119

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ
«Καταστροφή της δικής μας σωτηρίας» 123
Ο Ναβουχοδονόσορ και οι σημερινοί άνθρωποι 125
Η περίπτωσις του Οζία. Προέλευσις 126
«Πηγή όλων των κακών 127
«Η ακρόπολις, ή ρίζα και ή πηγή όλης της κακίας» 130
Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από την υπερηφάνεια 131
Θεραπεία του πάθους 132
Αρχή αμαρτίας 133
Αποτέλεσμα και θεραπεία του πάθους 134
Και μόνη της μπορεί να καταστρέψη κάθε αρετή της ψυχής 135
Διαστροφή ψυχής 136
Κάνει τους ανθρώπους ανόητους 137
Αρχή υπερηφάνειας 139
Παρομοίωσις του υπερήφανου με το στουπί 140
«Να μην ταπεινώνεσαι απλώς στο φρόνημα... » 142
Απόδειξις υπερηφάνειας 144
«Τι υπερηφανεύεσαι γη και σποδός; » 146
Η δικαιολογημένη υπερηφάνεια 149
Οι ισότιμοι στα πνευματικά, γιατί μεγαλοφρονείτε; 151
Απόδειξις ατελούς λογικού. Αίτια 151
Καλλίτερα να είναι κάποιος ανόητος 154
Τα αλόγα είναι ανώτερα από τον άνθρωπο 155
Αυτός που μεγαλοφρονεί 157
Αρχή της αμαρτίας. Αποτελέσματα 160
Προέλευσις της υπερηφάνειας 164
Ρίζα, πηγή και αίτια όλων των κακών 165
Αίτια της υπερηφάνειας 165
Η φύσις της υπερηφάνειας 168
«Νίκησε και ασώματη δύναμι» 169
Καταστρέφεται οποίος υπερηφανεύεται 170
Ο υπερήφανος είναι «όρος άκαρπον» 172
Γνώρισμα της αλαζονείας και της υπερηφάνειας 174

ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ
Ορισμός. Αίτια 178
Προέλευσις της αλαζονείας 180

ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ
Αιτία πολλών κακών 185
Προτιμά τα παρόντα και όχι τα μελλοντικά 186
«Δεν υπάρχει πιο απατηλό από αυτήν» 188
Η ρίζα της κακίας 190
Η κενοδοξία στο αποκορύφωμα της 192
Θεραπεία του πάθους 193
Η ίδια γίνεται κατήγορος μετά θάνατον 194
Άλλον έχεις δικαστή και άλλον καθίζεις ακροατή; 196
Πώς δοξάσθηκαν οι άνθρωποι του Θεού 198
«Σε όλες τις περιπτώσεις είναι δυσάρεστο... » 200
Αν επιθυμής δόξα, περίμενε λίγο 202
Είναι υποκρισία 204
Κάνει τους ανθρώπους ανόητους 206
«Ο παράλογος ερωτάς» 209
Θεραπεία του πάθους 213
Άξιοι για γελοία 211
Θεραπεία του πάθους 213
Ελεημοσύνη και κενοδοξία 214
«Προς τον διδάσκαλο να βλέπουμε» 216
«Φοβερό πάθος» 218
Ο κενόδοξος δεν είναι ελεύθερος 219
Προέλευσις του πάθους 221
Αποτέλεσμα του πάθους 225
Αιτία όλων των κακών. Υπάρχει και στην έρημο 227
Φοβερός ο ερωτάς της κενοδοξίας 228
Ο όλεθρος της κενοδοξίας. Θεραπεία 229
Ποικίλλο και πολύμορφο θηρίο 232
«Όλα τα ανατρέπει και τα καταστρέφει» 232
Δαπανηρό νόσημα. Επικρατεί και στους νεκρούς 236
Θεραπεία 238
Παντού ή επιθυμία της δόξας θεωρείται ατιμία 241
Κύριος μας είναι ο κόσμος και ο πολύς όχλος. 247
Ο υποδουλωμένος στην κενοδοξία, αγνοεί και το δικό του συμφέρον 249
Οι Απόστολοι ήσαν απαλλαγμένοι από την κενοδοξία 259
Λυμαίνεται την ελεημοσύνη 256
«Όταν κατ' εξοχήν τιμάται και υπηρετήται, τότε προ­παντός εξαγριώνεται» 257
Χειρότερη από την παραφροσύνη 259
«Όλα τα έχει κατακαύσει η τυραννία της κενοδοξίας» 261
Πώς θα αποφύγουμε την κενοδοξία; 262
Αίτια της κενοδοξίας 265
Μιμείται τη δόξα, δεν είναι δόξα 267
Οι δύο τυραννικοί πόθοι 271
Είναι φοβερότερη από κάθε τύραννο και θηρίο 271
Μολύνει τις ψυχές των ανθρώπων 272
Η κενοδοξία στις γυναίκες 273

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,470 kg
Διαστάσεις 15 × 21 cm
Έκδοση

Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

288

Κωδικός

Συγγραφέας

,

Εκδοτικός Οίκος

Σειρά

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ, ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ, ΚΑΥΧΗΣΙΣ”