Έκπτωση
Οικοδομητικά

ΔΙΑ ΠΟΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥΣ

6,30

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 205
Έκδοση: 22η
Κωδικός: 01-049
Κωδικός προϊόντος: 01-049 Κατηγορίες: , Ετικέτες: ,

Περιγραφή Προϊόντος

Ο ἄνθρωπος πού διαπλέει τό πέλαγος τοῦ βίου θά συναντάει συχνά στή ζωή του θύελλες καί καταιγίδες. Πολλές καί ποικίλες θλίψεις θά τοῦ προκαλέσουν πόνο καί ὀδύνη πολλή. ῎Εχει τότε τήν ἀνάγκη γιά παρηγορία καί ἐνίσχυση. Καί τό ἔργο μέν αὐτό τῆς παρηγορίας καί παρακλήσεως τῶν θλιβομένων τό ἐπιτελεῖ ἀόρατα «ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς» Κύριος (Β´ Κορ. ζ´ 6), ὁ ἀγαθός Παράκλητος, ὁ ῾Οποῖος «συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ρωμ. η´ 26), παραγγέλλει δέ καί ὁρίζει ὡς καθῆκον κάθε Χριστιανοῦ τό «κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ´ 15).
Στό θεῖο αὐτό ἔργο τῆς παρηγορίας καί ἐνισχύσεως τῶν θλιβομένων ἀποβλέπει, ἀδελφέ μου, τό μικρό τεῦχος πού κρατᾶς στά χέρια σου. Δέν στηρίζεται σέ κούφια καί μάταια λόγια τῶν ἀνθρώπων. Ἀντλεῖ ἀπό τό αἰώνιο βιβλίο τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή, καί παραθέτει σκέψεις παρηγορητικές καί ἐνισχυτικές γιά τούς πονοῦντες καί θλιβομένους.
Στήν παροῦσα ἔκδοση ἔγιναν καί μερικές ἄλλες προσθῆκες ἐκτός ἀπό ἐκεῖνες πού ἔγιναν στίς προηγούμενες ἐκδόσεις.
Ἄς εὐδοκήσει ὁ πανάγαθος Κύριος, ὅσοι τό μελετήσουν, νά κατανοήσουν τό σωτήριο σκοπό πού μέ τίς θλίψεις ἀπεργάζεται ἡ ἄπειρη σοφία καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά περνᾶνε τίς ἡμέρες τοῦ πόνου μέ ὑπομονή πολλή δοξάζοντας καί εὐλογώντας τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α΄. «Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος»

1. «Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος»
2. «᾿Εν κλίνῃ νῦν ἀσθενῶν κατάκειμαι…»
3. «᾿Εν κόπῳ καὶ μόχθῳ»
4. Τό ἀόρατο μαστίγιο
5. ῾Υποψίες καί φόβοι
6. Οἱ χειρότεροι πόνοι
7. ῞Ολοι ἀνεξαιρέτως

Β΄. «Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας»

1. ῾Η αἰτία
2. Εἶσαι σύ ὁ αἴτιος
3. Μέριμνες καί ἀγωνίες
4. Φλογερό ἐρώτημα
5. ᾿Απόδειξη γνησιότητας
6. Θλίψη τιμητική

Γ΄. «Διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»

1. «Διὰ πολλῶν θλίψεων…»
2. «῾Η παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα»
3. Μέσο ἀφυπνίσεως
4. «῝Ον ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει»
5. «῞Ωσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός…»
6. Βασική διαφορά
7. ῞Υψιστο κέρδος
8. Οἱ «μέτοχοι»
9. ᾿Ενθαρρυντική διαβεβαίωση
10. «῾Υπομονῆς ἔχετε χρείαν»

Δ΄. «Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τὰς νόσους ἐβάστεν»

1. «Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε…»
2. ῾Ο μεγάλος Πονεμένος
3. Πότε λοιπόν;
4. Δέν εἶσαι μόνος
5. Φάρμακο σωτήριο
6. «᾿Ασθενοῦντας θεραπεύετε»

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.275 kg
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Έκδοση

22η

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

205

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Ἀξιολογήσεις

Δέν ὑπάρχει καμία ἀξιολόγηση ἀκόμη.

Δώστε πρῶτος μία ἀξιολόγηση “ΔΙΑ ΠΟΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥΣ”