Αναστάσιμα

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ (Γ. ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΥ)

28,00 πόντοι
28,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 248
Κωδικός: 20-089
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Πεντηκοστάριον

Κατά τα αγγελθέντα ήδη, ιδού και το δεύτερον μουσικόν μου πόνημα, το “Πεντηκοστάριον”. Ως τα εν τη προεκδοθείση “Αγία και Μεγάλη Εβδομάδι”, ούτω και τα εν τω “Πεντηκοσταρίω” μαθήματα άλλα μεν εμελοποιήθησαν νεωστί υπ’ εμού, άλλα δε επεθεωρήθησαν και μετά της δυνατής επιστασίας και προσοχής διωρθώθησαν κατά τε την γραφήν και το μέλος, και κατά το σεμνοπρεπές και όντως επιβάλλον αρχαίον εκκλησιαστικόν ύφος, πλουτισθέντα συνάμα και διά διαφόρων μουσικών γραμμών, αίτινες εκ παραδόσεως διαδοχικως διασωζόμεναι εν τω στόματι του αειμνήστου διδασκάλου μου Κωνσταντίνου του Πρωτοψάλτου μετεδόθησαν και εμοί, είτα δε ήκουσα και παρ’ αυτού του Λαμπαδαρίου του και είτα Πρωτοψάλτου Ιωάννου, μεθ’ ου ως Λαμπαδάριος συνέψαλλον εν τω πατριαρχικώ ναώ επί τριετίαν περίπου. Ώστε οι προς την εκκλησιαστικήν ημών μουσικήν ευμενώς διακείμενοι, οι μαθητευόμενοι αυτής, και οι εν ταις ιεραίς ημών Εκκλησίαις εις δοξολογίαν του Θεού και εις την ευπρέπειαν αυτών ακριβώς ασχολούμενοι, θέλουσιν εύρει εν τω ανά χείρας πονήματι αγνά εκκλησιαστικά μέλη, ουχί δε οθνεία και ημιμαθείας συνονθυλεύματα. Διό προσεπάθησα ίνα προσηκόντως καταστήσω και τόδε το δεύτερον έργον μου όσον ένεστιν απλούν και καταληπτόν αυτοίς τε τοις ολίγον μεμυημένοις τα της ιεράς ταύτης τέχνης, καθότι, ως είναι ήδη γνωστόν, πάσα τέχνη και πάσα επιστήμη, βελτιούται και βαίνει προς τελειοποίησιν διά της αφαιρέσεως ων περ ο χρόνος απέδειξεν εσφαλμένων μεν ως προς τας επιστήμας, περιττών δε και ακόμψων ως προς τας τέχνας, και της παραδοχής ετέρων συμφώνων τη αληθεία ή παρεχόντων κομψότητα και συμμετρίαν. (…) (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου
Δόξα, των Εσπερίων
Δόξα, των Αποστίχων
Και νύν, "Αναστάσεως ημέρα"
Απολυτίκιον
Τη Κυριακή του Θωμά
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, και νυν, των Εσπερίων
Ιδιόμελα της Λιτής
Δόξα, και νυν, της Λιτής
Εις τον Στίχον, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, και νυν, των Αποστίχων
Απολυτίκιον
Δόξα, και νυν, των Αίνων
Τη Κυριακή των Μυροφόρων
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα των Εσπερίων
Στιχηρά Ιδιόμελα της Λιτής
Δόξα, και νυν, της Λιτής
Δόξα, και νυν, των Αποστίχων
Τη Κυριακή του Παραλύτου
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, των Εσπερίων
Στιχηρά Ιδιόμελα της Λιτής
Δόξα, και νυν, των Αποστίχων
Δόξα, των Αίνων
Τη Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής
Δόξα, και νυν, των Εσπερίων
Εις τον Στίχον, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, και νυν, των Αποστίχων
Απολυτίκιον
Δόξα, και νυν, των Αίνων
Μεθέορτα Ιδιόμελα της Μεσοπεντηκοστής
Τη Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, των Εσπερίων
Δόξα, και νυν, της Λιτής
Δόξα, των Αποστίχων
Δόξα, των Αίνων
Μεθέορτον Ιδιόμελον ως "Δόξα"
Τη Κυριακή του Τυφλού
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, των Εσπερίων
Δόξα, της Λιτής
Δόξα, των Αποστίχων
Δόξα, των Αίνων
Και νυν, "Αναστάσεως ημέρα", έτερον
Ιδιόμελον του Τυφλού, εις τους Αίνους
Τη Πέμπτη της Αναλήψεως
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, και νυν, των Εσπερίων
Στιχηρά Ιδιόμελα της Λιτής
Δόξα, και νυν, της Λιτής
Εις τον Στίχον, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, και νυν, των Αποστίχων
Απολυτίκιον
Μετά τον Ν'. Ιδιόμελον, εις τον όρθρον
Δόξα, και νυν, των Αίνων
Κοντάκιον
Ιδιόμελα μεθέορτα, της Αναλήψεως
Τη Κυριακή των αγίων Πατέρων
Δόξα, των Εσπερίων
Δόξα, της Λιτής
Δόξα, των Αποστίχων
Απολυτίκιον
Δόξα, των Αίνων
Τη Κυριακή της Πεντηκοστής
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, των Εσπερίων
Δόξα, της Λιτής
Εις τον Στίχον, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα και νυν, εις τον Στίχον
Απολυτίκιον
Ιδιόμελα των Αίνων
Δόξα, και νυν, των Αίνων
Εις τον Εσπερινόν, Στιχηρά Ιδιόμελα
Δόξα, και νυν, των Εσπερίων
Φως ιλαρόν
Προκείμενον
Εις τον Στίχον, Ιδιόμελα
Κοντάκιον
Τη Κυριακή των Αγίων Πάντων
Εις τον Εσπερινόν, Δόξα των Εσπερίων
Ιδιόμελα της Λιτής
Δόξα, της Λιτής
Δόξα, των Αποστίχων
Απολυτίκιον
Κοντάκιον
Τα ένδεκα Εωθινά
Εωθινόν Αον
Εωθινόν Βον
Εωθινόν Γον
Εωθινόν Δον
Εωθινόν Εον
Εωθινόν Στον
Εωθινόν Ζον (εναρμονίως)
Εωθινόν Ζον (κατά το διατονικόν γένος)
Και νυν, "Υπερευλογημένη"
Και νυν, Ηον
Και νυν, Θον
Και νυν, Ιον
Και νυν, ΙΑον
Ανοιξαντάρια (αργά)
Ανοιξαντάρια (σύντομα)
Μαθήματα αρχαία Βυζαντινά
Ευλογήσω τον Κύριον
Είη το όνομα Κυρίου
Έτερον
Δι' ευχών του αγίου Δεσπότου

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,69 kg
Διαστάσεις 18 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

248

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ (Γ. ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΥ)”