Μεγ. Εβδομάδος

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ (Γ. ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΥ)

35,00 πόντοι
35,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 432
Κωδικός: 20-088
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς

Περιέχουσα κατά την εβδομάδα των Παθών του Σωτήρος ψαλλομένην μέχρι του Εσπερινού της Αναστάσεως του Πάσχα Ακολουθίαν μετά της τυπικής διατάξεως συγκειμένην εκ μαθημάτων αργών τε και συντόμων των τριών μελών, του τε Παπαδικού, Στιχηραρικού και Ειρμολογικού μέλους. Η ακολουθία αυτή επεξεργασθείσα και καλλωπισθείσα κατά τε την γραφήν και το μέλος, και διά πολλών ανεκδότων μαθημάτων πλουτισθείσα.

Εἰς πολλὰ ἔτη
᾿Αλληλουάριον (τὸ μέγα)
᾿Αλληλουάριον (το μικρόν)
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος (τὸ ἀργόν)
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος (τὸ σύντομον)
Καθίσματα της Μ. Δευτέρας
Ο Κανὼν αὐτῆς (ὁ ἀργός)
Ο Κανὼν αὐτῆς (ὁ σύντομος)
Τον Νυμφῶνα σου βλέπω
Πᾶσα πνοή (σύντομον)
Αἰνεῖτε (σύντομον καί ἀργόν). Οἱ Αἴνοι τῆς αὐτῆς ἡμέρας
Τὰ ᾿Απόστιχα
Κατευθυνθήτω (τῆς Προηγιασμένης) ἀρχαῖον Βυζαντινόν
Κατευθυνθήτω ἕτερον Ἰακώβου Πρωτοψάλτου
Κατευθυνθήτω ἕτερον ἀρχαῖον σύντομον
Κατευθυνθήτω ἕτερον ἡμέτερον συντετμημένον
Νῦν αἱ δυνάμεις (χερουβικὸν τῆς Προηγιασμένης) ἡμέτερον
Νῦν αἱ δυνάμεις παρὰ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
Νῦν αἱ δυνάμεις (ἀρχαῖον) συντμηθὲν παρὰ Ἰ. Πρωτοψ, τοῦ Τραπεζουντίου
Νῦν αἱ δυνάμεις τὸ αὐτὸ συντετμημένον παρὰ Πέτρου Συμεών
Νῦν αἱ δυνάμεις παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
Γεύσασθε (κοινωνικόν) ἀργὸν καὶ ἀρχαῖον παρὰ Ἰωάννου τοῦ Κλαδά
Γεύσασθε συντετμημένον παρά 1. Πρωτοψάλτου τοῦ Τραπεζουντίου
Γεύσασθε παρὰ Πέτρου Περεκέτου
Γεύσασθε τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
Γεύσασθε παρὰ Γεωργίου του Κρητός
Καθίσματα τῆς Μεγάλης Τρίτης
Ὁ Κανὼν αὐτῆς (ἀργῶς)
Ὁ Κανὼν (ο σύντομος)
Οἱ Αίνοι αὐτῆς
Τὰ ᾿Απόστιχα
Καθίσματα τῆς Μεγάλης Τετάρτης
Ο Κανὼν αὐτῆς (ἀργως)
Ο Κανών αὐτῆς ὁ σύντομος
Οι Αίνοι
Απόστιχα καὶ τὸ Δόξα καὶ νῦν
Κύριε ἡ ἐν πολλαίς (ἀργόν)
Κύριε ἡ ἐν πολλαίς (σύντομον) ἡμέτερον
Ὁ ἐσπερινὸς τῆς Μ. Πέμπτης. Κύριε ἐκέκραξα, καὶ τὰ ἑσπέρια
Φῶς ἱλαρόν
Τρισάγιον τοῦ ᾿Αποστόλου
Τοῦ δείπνου σου ('Αντὶ Χερουβικοῦ καὶ Κοινωνικού)
Λειτουργικά διὰ τὴν τοῦ ᾿Αγίου Βασιλείου λειτουργίαν (αρχαία)
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ (ἀργόν)
Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ (τὸ σύντομον)
᾿Αντίφωνα καὶ Καθίσματα
Οἱ Μακαρισμοί
Ο Κανὼν αὐτῆς (ἀργως)
Ο Κανὼν αὐτῆς (ὁ σύντομος)
Ἐξαποστειλάριον. Πᾶσα πνοή. Αἰνεῖτε (σύντομα)
Αἰνεῖτε ἀργόν, καὶ οἱ Αἴνοι
Τα Απόστιχα
Δόξα. Κύριε ἀναβαίνοντός σου (αργόν)
Καὶ νῦν. Ηδη βάπτεται κάλαμος (ἀργον)
Αἱ Βασιλικαί ὡραι. Α΄. Γ΄. ΣΤ'. καὶ Θ
Δόξα, καὶ νῦν. Σήμερον κρεμᾶται τῆς Θ'. ὥρας
Ἕτερον ἀργὸν παρὰ Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ῾Αγίας καὶ Μεγάλης Παρασκευής
Τα Απόστιχα
Δόξα, καὶ νῦν. Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον. .
Ἕτερον ἀργὸν παρὰ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου
Ο Όρθρος του Αγίου καὶ Μεγ. Σαββάτου. Απολυτίκ καὶ Καθίσμ
Ο Κανών Κύματι θαλάσσης (ἀργῶς)
Ὁ αὐτὸς Κανών (σύντομος)
Τα τρία Εγκώμια σύντομα καὶ ἀργα.
Τα Ευλογητάρια
Το Πᾶσα πνοή (σύντομον)
Αἰνεῖτε. (Αἰνεῖτε ἀργὸν καὶ σύντομον)
Οἱ Αἴνοι
Δοξολογία σύντομος
Τὸν ἥλιον κρύψαντα
Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ
Ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Μ. Σαββάτου
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε
Ὅσοι εἰς Χριστόν
Ανάστα ο Θεός
Σιγησάτω (Χερουβικόν)
Εξηγέρθη (Κοινωνικόν)
Μνήσθητι εὔσπλαγχνε
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου
Τὴν ᾿Ανάστασίν σου
Χριστὸς ἀνέστη
Έτερα
Έτερα σύντομα διάφορα
Ὁ Κανὼν τοῦ Πάσχα συντόμως μετὰ τῶν ἀργῶν Καταβασιῶν
Ἡ Θ΄. μετὰ τῶν Μεγαλυναρίων.
Εξαποστειλάριον
Οἱ Αίνοι
Πάσχα ἱερόν
᾿Αναστάσεως ἡμέρα, σύντομον
Τὸ ἀργὸν παρὰ Μ. Χρυσάφου
Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ᾿Αναστάσεως
Προκείμ. Τίς Θεός Μέγας
Απόστιχα.
Πολυχρονισμός τοῦ Πατριάρχου

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,065 kg
Διαστάσεις 18 × 25 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

432

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ (Γ. ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΥ)”