Αγιολογικά

ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Α΄

7,00

Εκδόσεις:
Σελίδες: 288
Κωδικός: 15-037

Περιγραφή Προϊόντος

Ο πρώτος τόμος μιας ανθολογίας χαρισματικών εκδηλώσεων, αρχαιοτέρων και συγχρόνων. Καταπληκτικά περιστατικά από βιογραφίες αγίων ή και απλών πιστών, που ευαρέστησαν στο Θεό και αξιώθηκαν να λάβουν τις υπερφυσικές δωρεές Του. Ένα έργο που επιβεβαιώνει την αλήθεια της πίστεώς μας, αποκαλύπτει το μεγαλείο της Εκκλησίας μας, στηρίζει, τέρπει, ωφελεί. Στον τόμο αυτό ανθολογούνται εκδηλώσεις των εξής χαρισμάτων: του διακριτικού, του διορατικού, του προορατικού, του ιαματικού, του κατά δαιμόνων και του κατά θηρίων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5
Α΄ Το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 13
Ο Μ. Αντώνιος και ο κυνηγός... 16
Ο Ευλόγιος και ο ανάπηρος... 17
Ο κακόφημος μοναχός... 20
Ο αδιάκριτος ασκητής... 21
Οι ερωτήσεις του αββά Αβραάμ... 23
Ο αββάς Ζήνων και ο νηστευτής... 24
Ο αββάς Ιωάννης και ο ιερεύς... 25
Ο αββάς Ιωάννης και ο οδηγός... 26
Ο αββάς Μακάριος και ο διάβολος... 27
Οι αββάδες Μακάριος και Παύλος... 28
Ο αββάς Παφνούτιος και οαρχιληστής... 29
Ο αββάς Σιλουανός και ο επισκέπτης του... 30
Ο πρώην αυλικός... 31
Οι διαφορετικές συμβουλές... 34
Η πλάνη του τρισυνθέτου... 35
Οαπεγνωσμένος αμαρτωλός... 36
Ο ρουμάνος διάκονος... 40
Το καντήλι της Παναγίας... 45
Τα οράματα του Δήμου... 48
Η σεισμογόνος προσευχή... 51
Οι Ονοματολάτρες... 55
Ο ηγούμενος Κοδράτος... 56
Β΄ Το ΔΙΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 59
Οι δυο οδοιπόροι της ερήμου... 62
Η ψυχή του οσίου Αμμούν... 63
Η μεταμέλεια του μοναχού... 63
Ο όσιος Παχώμιος και ο άρρωστος... 65
Οι αββάδες Θεόδωρος και Πάμμων... 66
Ο θάνατος του υποκριτού... 67
Η ενάρετη γυναίκα... 69
Οι αββάδες Ιουλιανός και Συμεών... 70
Ο πρεσβύτερος Ευλόγιος... 70
Ο αββάς Ιωάννης και ο αιρετικός... 71
Ο όσιος Εφραίμ και ο Μ. Βασίλειος... 72
Οι νεαροί κλέφτες... 72
Η συνάντησις με τον φιλάργυρο... 73
Οιαμαρτίες των δούλων... 74
Η οσία Ειρήνη και ο άγγελος... 75
Οι άγιοι Στέφανος και Σέργιος... 76
Η σωτηρία του μοναχού Λογγίνου... 77
Οι λογισμοί του ερημίτου... 78
Ο χωρικός και το άλογό του... 79
Ο ηγούμενος και ο έμπορος... 81
Ο δεσπότης και η σαλή... 82
Οι δυο κακοποιοί... 85
Οι αμφιβολίες του μοναχού... 86
Η Βέρα και ο «λιτσιμέρα»... 87
Ο σεβασμός στους γονείς... 89
Η συνετή σύζυγος... 90
Ο καθηγητής Αλεξάντρωφ... 93
Η άπιστη γυναίκα... 93
Το απαράδεκτο πρόσφορο... 94
Οι ανευλόγητες ασκήσεις... 94
Τα πρόσφορα για την Κερασιά... 96
Ηαποτυχημένη απόδρασις... 97
Μια εκμυστήρευσις... 98
Ένας αθωνίτης στην Αθήνα... 100
Η ελλιπής εξομολόγησις... 101
Γ΄ Το ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 103
Πρόγνωσις αφίξεων... 106
Ο μελλοντικός ηγούμενος... 106
Ο μελλοντικός πατριάρχης... 107
Ο Μ. Ιωαννίκιος και ηοσία Ειρήνη... 108
Ο προσκυνητής Χριστοφόρος... 109
Ηαρχιερατική αμφίεσις... 110
Η συζήτησις με τον φιλόσοφο... 111
Η μάχη στο Κουλίκοβο... 113
Ο βοεβόδας και ο ασκητής... 116
Δυο επισκέπτες στον Όλυμπο... 117
Η περιφρόνησις του σχήματος... 118
Προφητείες τούοσίου Κοσμά... 119
Ο Νικόλαος Μολιάγιεφ... 121
Η προαγωγή τούηγουμένου... 122
Η Πελαγία Σκαρίνα... 126
Οι σπουδές στην Μόσχα... 127
Το μέλλον δυο αδελφών... 128
Οι βιαζεμίτες έμποροι... 129
Ο παπα-Ἱλαρίων και ο δόκιμος... 131
Ο πόλεμος της Κριμαίας... 133
Η φιλανθρωπία του οσίου Παναγή... 134
Η μελλοντική ηγουμένη... 136
Ο ακαδημαϊκός Μαρίνος Γερουλάνος... 137
Ο στάρετς Βαρνάβας... 139
Η αμοιβή της υπομονής... 141
Η σαλή και ο τσάρος... 142
Η σαλή και ο δούκας... 143
Ο όσιος Αρσένιος και οι Φαρασιώτες... 144
Οι μελλοντικές δοκιμασίες... 145
Το πάθημα του αρχοντάρη... 146
Η απαγωγή του ανηψιού... 147
Ο ερχομός του στρατευμένου... 149
Η υποψήφια μοναχή... 149
Ο βομβαρδισμός στο μετόχι... 151
Η ακύρωσις της διαταγής... 152
Δ΄ Το ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ... 153
Η θεραπεία σώματος και ψυχής... 156
Το φάρμακο της ηγουμένης... 158
Η αιδημοσύνη και ο καρκίνος... 160
Οιεκπλήξεις της πρεσβυτέρας... 161
Ένας «επικίνδυνος» αββάς... 163
Ο λεπρός αξιωματικός... 163
Οάρρωστος καραβοκύρης... 165
Η χωρική της Ραψάνης... 166
Ηεπιστροφή του ελαιώνος... 167
Ο Μιχαήλ Μαντούρωφ... 168
Ο μελαγχολικός αδελφός... 169
Ο Νικόλαος Μοτοβίλωφ... 170
Το σαπισμένο χέρι... 172
Η φυματίωσις του λάρυγγος... 173
Η μόλυνσις του αίματος... 175
Ο κιθαρωδός Ιβάν... 176
Η θεραπευτική ενός οσίου... 178
Ο νεαρός τρελλός... 179
Η τυφλή μουσουλμάνα... 180
Ο βλάσφημος αμαξηλάτης... 181
Η αιμορροούσα... 182
Η άγνωστη ασθένεια... 182
Το άχρηστο μπαστούνι... 183
Η θεραπεία της μοναχής... 184
Ο ψυχοπαθής Σάββας... 185
Ε΄ Το ΚΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑ... 187
Οι πειρασμοί του Μ. Αντωνίου... 190
Οι πειρασμοί τούοσίου Παχωμίου... 193
Μια δυναμική προσευχή... 194
Ηομολογία του δαιμονίου... 195
Η μαύρη κοπέλλα... 196
Ο «υποχρεωτικός» νέος... 196
Εμπόδια στην προσευχή... 197
Το δαιμόνιο της κενοδοξίας... 200
Στον ναό των ειδώλων... 201
Η «ξυλίνη» Ειρήνη... 203
Ο μάγος Βιργίνιος... 204
Οι πειρασμοί της δειλίας... 209
Ο σωφρονισμός της άφρονης... 210
Το μαντικό βιβλίο... 211
Τα ανίσχυρα μάγια... 212
Η χωρική Θεοδοσία... 214
Μια πνευματική πάλη... 216
Η υποδοχή του Αγ. Νεκταρίου... 217
Η δαιμονισμένη νεόνυμφη... 219
Ένας φοβερός «τοις δαίμοσιν»... 220
Οι παράδοξοι πετροβολισμοί... 221
Η αρρώστια του Αγγελή... 225
Ο μισθός της παρακοής... 228
Το δαιμονόπληκτο βρέφος... 231
ΣΤ΄ Το ΚΑΤΑ ΘΗΡΙΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑ... 235
Ο μεγαλομάρτυς Μάμας... 238
Ο Μ. Αντώνιος και τ᾿αγρίμια... 240
Οόσιος Μακάριος και ηύαινα... 241
Ο αββάς Ελλήν και ο όναγρος... 242
Ο αββάς Παύλος και τα ερπετά... 242
Δυο ασφαλείς οδηγοί... 243
Ένας πιστός υπηρέτης... 244
Ο όσιος Σάββας και το λιοντάρι... 244
Ο φύλακας του οσίου Ιωάννου... 245
Ο τρόφιμος του αββά Παύλου... 246
Ο υπάκουος υποτακτικός... 247
Μια δύσκολη συνάντησις... 248
Ο πεινασμένος λύκος... 249
Η ατίθαση κατσίκα... 249
Ο βοηθός στην ταφή... 250
Τα αγριογούρουνα και η λεοπάρδαλις... 251
Ο αββάς Ιουλιανός και το λιοντάρι... 252
Ο αββάς Ιωάννης και το αγριογούρουνο... 252
Ο όσιος Γεράσιμος και το λιοντάρι... 253
Η οσία Θεοδώρα και ο κροκόδειλος... 256
Ο οδηγός της οσίας Θεοδώρας... 257
Ο Μ. Ιωαννίκιος και τα φίδια... 258
Ο μοναχός Φλωρέντιος και ηαρκούδα... 258
Ο επίσκοπος Μιχαήλ και οι αρουραίοι... 259
Μια προπτωτική εικόνα... 260
Ο επίσκοπος Αθανάσιος και τα βατράχια... 261
Το κατόρθωμα της υπακοής... 263
Η αρκούδα τούοσίου Σεραφείμ... 264
Τα πουλιά και οι λύκοι... 267
Ο ασκητής και το ζαρκάδι... 268
Ο αλαφιάτης του γερο-Ἰσαάκ... 269
Η ανταπόδοσις της ευεργεσίας... 270
Ο τρόμος του διακόνου... 271
ΕΠΙΛΟΓΟΣ... 273
ΠΗΓΕΣ Και ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ... 274

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.350 kg
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

288

Κωδικός

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Σειρά

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Α΄”