ΟΧΙ σὲ ἀπαίτηση φιλοτούρκων

Ἡ παρακάτω εἴδηση, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σὲ διεθνὴ διοργάνωση ἀθλητικοῦ ἀγώνα στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἀξιοπρόσεκτη:

«Ἡ UEFA δὲν θέλει ἐπ᾿ οὐδενὶ νὰ δυσαρεστήσει τὴν Τουρκία, καὶ γι᾿ αὐτὸ ἀπεφάσισε ὁτιδήποτε στὸ γήπεδο τῆς ΑΕΚ παραπέμπει εἴτε στὸ Βυζάντιο εἴτε στὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ τὴν προσφυγιὰ νὰ καλυφθεῖ. (…) Ἡ UEFA ἤθελε ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγίας Σοφίας νὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ διαφημίζει ἡ Τουρκία καὶ φυσικὰ ὄχι ὡς σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅμως ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ΑΕΚ κ. Δ. Μελισσανίδης ἦταν κατηγορηματικός.Ἠρνήθη κάθε παρέμβαση καὶ συζήτηση, εἰδικὰ μάλιστα ποὺ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια θὰ λάμβανε χώρα ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Τελικῶς οἱ ὑπεύθυνοι τῆς UEFA, βλέποντας ὅτι ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς ΠΑΕ ΑΕΚ ἦταν ἀνένδοτος, ἄφησαν ὅπως εἶναι τὶς τεράστιες φωτογραφίες, καὶ θὰ μποροῦν νὰ τὶς βλέπουν παῖκτες καὶ ὑπεύθυνοι τῶν δύο ὁμάδων. Φαντάζεστε τὸ γήπεδο νὰ ὀνομάζεται “Ἁγία Σοφία” καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει οὔτε μία εἰκόνα της, ὅπως ἦταν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση…» («Ἑστία» 30-5-2024).

Ἀξίζει δημόσιος ἔπαινος στὸν Ἕλληνα «οἰκοδεσπότη» τοῦ διεθνοῦς αὐτοῦ ἀγώνα ποδοσφαίρου γιὰ τὴ σταθερὴ ἄρνησή του νὰ ἀφαιρεθοῦν οἱ συμβολικὲς εἰκόνες ποὺ παραπέμπουν στὴν Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου καὶ στὴ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀνυποχώρητη στάση του, ὡς πρὸς τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἱστορικῶν δικαίων τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἂς ἀποτελέσει πρότυπο ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας γιὰ ὅλους μας, εἴτε ἀξιωματούχους εἴτε ἁπλοὺς πολίτες τῆς Πατρίδας μας!