Ἐνδοοικογενειακὴ βία

Συγκλονιστικὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσίασε γιὰ τὶς ὑποθέσεις ἐνδοοικογενειακῆς βίας ὁ ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, καθώς, ὅπως εἶπε στὸν «ΣΚΑΪ», μόνο τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης 19 Ἰουνίου 2024 «ἔγιναν 73 συλλήψεις γιὰ ἐνδοοικογενειακὴ βία σὲ 90 περιστατικά».

Συνολικὰ τὸ πρῶτο 5μηνο τοῦ 2024 ἔχουν ἀπασχολήσει τὴν ΕΛ.ΑΣ. 5.300 ὑποθέσεις ἐνδοοικογενειακῆς βίας καὶ ἔγιναν 5.500 συλλήψεις. «Κι αὐτὸ ὅλο κάθε μέρα διογκώνεται… Κάθε βράδυ ἐγκαθίστανται 20 panic button», πρόσ­θεσε ὁ κ. Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο «στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἀφήνονται ἐλεύθεροι μὲ περιοριστικοὺς ὅρους»· γι᾿ αὐτὸ πρόσ­θεσε: «πιστεύω ὅτι πρέπει πολὺ γρήγορα νὰ βροῦμε ἐναλλακτικὲς μορφὲς ποινῶν, παροχὴ ἐργασίας σὲ κοινωνικὲς δομὲς κτλ. ἔτσι ὥστε νὰ ἐκτελεῖται πρα­γματικὰ μία ποινὴ καὶ νὰ ὑπηρετεῖται» («protothema.gr» 20-6-2024).

Ταυτόχρονα ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Γ. Φλωρίδης ἐξήγγειλε μία σειρὰ νέων μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐνδο­οικογενειακῆς βίας, μὲ στόχο τὴν προστασία τῶν θυμάτων καὶ τὴν αὐστηρό­τερη ἀντιμετώπιση τῶν δραστῶν. Μεταξὺ ἄλλων προβλέπεται γιὰ τοὺς δράστες ἐγκλημάτων ἐνδοοικογενειακῆς βίας προ­φυλάκιση καὶ ποινὲς χωρὶς ἀναστολή («in.gr» 20-6-2024).

Εἶναι βέβαια σπουδαῖα ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα. Ὅμως ἡ ἐνδοοικογενειακὴ βία δὲν ἀντιμετωπίζεται μόνο μὲ κατασταλτικὰ μέτρα ἢ μὲ σχετικὴ ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν. Κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ αὐστηροποιοῦνται κάθε τόσο τὰ μέτρα ἐναντίον τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας, τὸ πρόβλημα ἀντὶ νὰ περιορίζεται διογκώνεται· καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἔξαρση τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας ὑπάρχει σὲ πολύ μεγάλα ποσοστὰ σὲ κοινωνίες μὲ ὑψηλὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο, ὅπου γίνονται καὶ ἀλλεπάλληλες προσ­πάθειες ἐνη­­μερώσεως τῆς κοινῆς γνώμης.

Γιὰ νὰ περιορισθεῖ λοιπὸν αὐτὸς ὁ κύκλος τῆς βίας, πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τοὺς παράγοντες ποὺ συντελοῦν στὴν ἐνδοοικογενειακὴ βία. Ὁ βασικότερος εἶ­ναι ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὸν Θεό. Διότι ἡ ἀποστασία μας ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε στὴν ἔκλυση τῶν ἠθῶν καὶ στὴ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ. Καὶ ἂν σήμερα παρουσιάζονται τόσο βάναυσα περιστατικά, ἂς ἀναλογισθοῦμε τί θὰ γίνει στὶς ἑπόμενες γενιὲς ποὺ βομβαρδίζονται καθημερινὰ ἀπὸ περιστατικὰ βίας. Ὅταν τὰ μέσα ἐνημερώσεως, οἱ ταινίες, οἱ ἱστοσελίδες, τὰ παιδικὰ παιχνίδια προπαγανδίζουν τὴν βία ἀκόμη καὶ στὶς πιὸ μικρὲς ἡλικίες, ἂς ἀναλογισθοῦμε τὴ φρικτὴ πραγματικότητα ποὺ θὰ ἀκολουθήσει. Τὸ χρέος μας λοιπὸν εἶναι ν᾿ ἀλλάξουμε πορεία, νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν Θεὸ καὶ νὰ δώσουμε στὰ νέα παιδιὰ ἰδανικὰ καὶ κανόνες ζωῆς. Ἐπὶ τόσες δεκαετίες ἀπομακρύναμε τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ ἐξαγριώσαμε, ἀφήνοντας τα νὰ ζοῦν χωρὶς ὅρια, χωρὶς ἀγάπη. Ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς φαίνεται μακρινὸς καὶ ἐπώδυνος. Εἶναι ἀνάγκη ὅμως νὰ ἐνεργήσουμε ἄμεσα πρὶν χάσουμε καὶ ἄλλες γενιές.