Οἱ μυστήριες διεργασίες τῆς Μόσχας

Ὡς «κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ» ἔπεσε ἡ εἴδηση ὅτι οὐσιαστικὰ μὲ ἐντολὴ τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου ἡ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπάλλαξε ἀπὸ τὰ καθήκοντα τοῦ «Προϊσταμένου τοῦ Πατριαρχικοῦ συγκροτήματος τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Μόσχας» καὶ τοῦ «Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου τῆς Ἀφρικῆς» τὸν Μητροπολίτη Κλὶν Λεωνίδα, τὸν κράτησε ὅμως προσωρινὰ στὴ θέση του στὴν ἐπισκοπὴ Ἐρεβὰν τῆς Ἀρμενίας. Στὴ θέση του τοῦ Ἐξάρχου Ἀφρικῆς τοποθέτησε τὸν Ἐπίσκοπο Ζαράϊσκ Κωνσταντίνο.

Ὁ Μητροπολίτης Λεωνίδας εἶχε ὡς Ἔξαρχος κυριολεκτικὰ εἰσβάλει στὴν Ἀφρική, στὸν χῶρο ποιμαντικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὑλοποιώντας τὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ρω­σικῆς Ἐκκλησίας (29-12-2021) γιὰ τὴ δημιουργία Ἐξαρχίας στὴν Ἀφρική, σὲ ἀντίδραση γιὰ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ διάστημα ποὺ μεσολάβησε μὲ πακτωλὸ χρημάτων ἐξαγόραζε τὶς συνειδήσεις τῶν πεινασμένων Ἀφρικανῶν ἱερέων καὶ τοὺς ἐνέτασσε στὴ Ρωσικὴ Ἐξαρχία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀ­λεξανδρείας τὸν ὑπέβαλε σὲ καθαίρεση στὶς 22 Νοεμβρίου 2022, χωρὶς αὐτὸ νὰ ἀναστείλει τὸ διχαστικὸ ἔργο του.

Τώρα ἡ ἴδια ἡ Μόσχα τὸν παραμερίζει. Γιατί ἄραγε; Μήπως εἶχε ἀποτύχει στὸ ἔργο του; Ὄχι ἀσφαλῶς. Μὲ τὰ ἄφθονα ἀργύρια εἶχε ἐργασθεῖ πολὺ ἀποδοτικά. Ἄλλος εἶναι ὁ λόγος. Κι αὐτὸς ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν στενὸ σύνδεσμο ποὺ διατηροῦσε μὲ τὸν νεκρὸ πλέον Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ἀρχηγὸ τῆς μισθοφορικῆς στρατιωτικῆς ὀργανώσεως «Βάγ­κνερ», ὁ ὁποῖος αἰφνιδίως τὸν περασμένο Ἰούνιο ὀργάνωσε ἀνταρσία κατὰ τοῦ Προέδρου Πούτιν. Ὁ Μητροπολίτης Λεωνίδας, ποὺ ἔλεγαν ὅτι εἶναι «Πριγκόζιν μὲ ράσα», δὲν καταδίκασε, τουλάχιστον ὄχι ἄμεσα, τὴν ἀνταρσία τοῦ Πριγκόζιν καὶ ἀποπέμφθηκε κατόπιν ἐντολῆς.

Φυσικὰ σ᾿ αὐτὲς τὶς μυστήριες διεργασίες τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας δὲν εἰσερχόμαστε. Ὅμως ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων μᾶς παρακινεῖ νὰ ὑπογραμμίσουμε ἰδιαιτέρως μερικὲς βασικὲς ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας μας:

1. Κάθε ἀνάμειξη τῆς Ἐκκλησίας στὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἢ τὸ ἀντίστροφο εἶναι ἐπικίνδυνη. Οὐσιαστικὰ ἀκυρώνει τὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

2. Ὁ νεαρὸς Μητροπολίτης Λεωνίδας εἶχε ἀπευθυνθεῖ μὲ θράσος καὶ ἀσέβεια στὸν σεβάσμιο Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο, ποὺ παλεύει μὲ μύρια ὅσα προβλήματα στὸν χῶρο τῆς Ἀφρικῆς. Εἶχε μάλιστα πεῖ σὲ Μητροπολίτη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀπειλητικά, λὲς καὶ μιλοῦσε γιὰ πυραύλους ποὺ ἐκτοξεύθηκαν: «Ἤδη τὰ ὠμοφόριά μου ταξιδεύουν πρὸς τὴν Ἀφρική». Τώρα παίρνει τὴν πληρωμὴ τῆς θρασύτητάς του, παίρνει καὶ τὸ ὠμοφόριό του καὶ φεύγει ταπεινωμένος στὸ Ἐρεβάν.

3. Ἡ χρησιμοποίηση χρημάτων γιὰ προσέλκυση φτωχῶν ἱερέων στὴν παράνομη Ἐξαρχία προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ξέσπασε τώρα στὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιώτατου Λεωνίδα, θὰ ξεσπάσει ὅμως δριμύτερη στὴν ἴδια τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἐφόσον συνεχίσει τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ τακτική της στὴν ἀδικημένη Ἀφρική.
Πολλὰ τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου μας σήμερα. Πολλὰ ὅμως καὶ τὰ δεινὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς μὴν τῆς προσθέτουμε καὶ ἄλλα.