Ἔκκληση γιὰ τὴν Ἁγια-Σοφιὰ

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς «Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας» (ΔΣΟ) κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μὲ ἀφορμὴ ἄρθρο Τούρκου ἱστορικοῦ στὴν ἐφημερίδα «Χουρριέτ», προέβη σὲ δηλώσεις:

«Ἡ ἔκκληση ποὺ ἀπευθύνει ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς Ἰλμπὲρ Ὀρταϊλὶ γιὰ κλείσιμο τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ἄμεση ἔναρξη ἔργων ἀποκατάστασης τοῦ Ναοῦ, διότι σὲ διαφορετικὴ περίπτωση κινδυνεύει μὲ κατάρρευση, περιγράφει μιὰ πραγματικὴ κατάσταση. Ἡ ἀθρόα καθημερινὴ εἰσροὴ ἐπισκεπτῶν σὲ αὐτὸ τὸ κόσμημα τῆς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν 1.500 ἐτῶν, χωρὶς νὰ λαμβάνονται ὑπ᾿ ὄψη οἱ ἀντοχὲς τοῦ κτιρίου, φέρνουν πιὸ κοντὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφή του. Δυστυχῶς ὅμως ἡ τουρκικὴ ἡγεσία, ἐμμονικὰ προσκολλημένη στὴν ἐπιλογή της γιὰ ἐργαλειοποίηση τῆς θρησκείας, ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιμένει στὴν ἀπαράδεκτη ἀπόφασή της νὰ λειτουργεῖ ἡ Ἁγία Σοφία ὡς μουσουλμανικὸ τέμενος, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες. Οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου εἰδήμονα θὰ πρέπει νὰ ἀφυπνίσουν τὴ διεθνὴ κοινότητα, ὥστε ἐπιτέλους νὰ πιέσει ἀποφασιστικὰ τὴν Ἄγκυρα γιὰ νὰ λάβει ἄμεσα μέτρα προστασίας τῆς Ἁγίας Σοφίας, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά. Ἡ ὁποιαδήποτε ὀλιγωρία μπορεῖ νὰ εἶναι μοιραία, καὶ ἡ εὐθύνη ἀπέναντι στὴν ἱστορία θὰ βαραίνει ὅλους μας» («orthodoxianewsagency.gr» 4-10-2023).

Οἱ βαρυσήμαντες δηλώσεις τοῦ βουλευτῆ κ. Χαρακόπουλου πρέπει νὰ ἀφυπνίσουν πρωτίστως τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ἡ ὁποία δὲν δείχνει ἰδιαίτερη εὐαισθησία γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα ποὺ συντελεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν Ἁγια-Σοφιὰ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους πιστούς.

Ἂς ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ βεβήλωση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ μνημείου συνεχίζεται μὲ προκλητικὲς ἐνέργειες, ὅπως ἔγινε πρόσφατα ἀπὸ τὸν διευθυντὴ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, Ἀλὶ Ἑρμπάς, ὁ ὁποῖος «ἀνέβηκε στὸν ἄμβωνα τῆς Ἁγίας Σοφίας κρατώντας… ἕνα σπαθί…» («Πρῶτο Θέμα» 25-10-2023). Ἑπομένως τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει νὰ ἐπιστρατεύσει ὅλα τὰ διαθέσιμα στελέχη του, γιὰ νὰ πείσουν τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὡς πρὸς τὴν ἄμεση ἀνάγκη συντονισμένων πιέσεων πρὸς τὴν Ἄγκυρα μὲ σκοπὸ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς χρήσεως τοῦ περίλαμπρου μνημείου στὴν προηγούμενή του κατάσταση.