Ἁλυσίδα ἀλληλεγγύης

Μετὰ τὶς τεράστιες καταστροφὲς ποὺ προκάλεσε κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Σεπτεμβρίου ἡ τρομερὴ θεομηνία μὲ τὶς καταρρακτώδεις βροχὲς καὶ τὶς πρωτοφανεῖς πλημμύρες σὲ μεγάλες περιοχὲς τῆς Θεσσαλίας, ἔρχεται στὴ δημοσιότητα κάτι ἰδιαίτερα συγκινητικό. Εἶναι τὸ ἐντυπωσιακό κύμα ἀλληλεγγύης καὶ ἐθελοντικῆς προσφορᾶς ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς ὑπαίθρου πρὸς τοὺς βαρύτερα πληγέντες κατοίκους. Μερικὰ περιστατικὰ μόνο ἀπὸ τὸν νομὸ Καρδίτσας εἶναι ἐνδεικτικά:

Ἡ κυρία Ν.Κ. ποὺ βρέθηκε στὴν Καρδίτσα γιὰ διακοπές, εἶπε: «Καθημερινὰ μαγειρεύω ὅ,τι μπορῶ στὸ σπίτι καὶ τὸ φέρνω γιὰ νὰ μοιραστεῖ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρέθηκαν χωρὶς στέγη μέσα σὲ μιὰ νύχτα».

«Ξέρεις τί εἶναι νὰ εἶσαι ὅλη μέρα μέσα στὴ λάσπη;». Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα βασάνιζε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς καταστροφῆς τὸν κ. Β.Κ., ἰδιοκτήτη γυμναστηρίου στὴν Καρδίτσα. Ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι βρέθηκαν νὰ ζοῦν χωρὶς ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ τρεχούμενο νερὸ καὶ ἔπρεπε νὰ δίνουν καθημερινὴ μάχη μὲ βρώμικα, λιμνάζοντα νερὰ καὶ λάσπες γιὰ νὰ καθαρίζουν τὰ σπίτια τους. (…) Διέθεσε τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ γυμναστηρίου γιὰ ὅσους ἤθελαν νὰ κάνουν ἕνα μπάνιο» (…) Ἐπιπλέον «ἕνας χῶρος τῶν ἐγκαταστάσεων διατίθεται καθημερινὰ γιὰ δημιουργικὴ ἀπασχόληση παιδιῶν, μὲ ἐπίβλεψη. Οἱ δύο γιοί του εἶναι στοὺς ἐθελοντὲς ποὺ προσφέρουν βοήθεια. Στοὺς ἀπεγκλωβισμοὺς καὶ στὴν καταγραφὴ διασωθέντων, στὴ συγκέντρωση καὶ διανομὴ ρούχων καὶ εἰδῶν πρώτης ἀ­νάγκης, ὅπου ἀπαιτεῖται συνδρομή».

«Παράλληλα, ἐπιχειρήσεις ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἑστίασης στὴν Καρδίτσα προσφέρουν ἑκατοντάδες μερίδες ἕτοιμου φαγητοῦ καθημερινὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πληγέντων» («Καθημερινὴ» 13-9-2023).

Τὰ παραπάνω εἶναι λίγα ἀπὸ πάμπολλα στοιχεῖα ποὺ δημοσιεύθηκαν, ἱκανὰ ὅμως νὰ μᾶς δώσουν κάποια εἰκόνα γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀδελφικῆς συμπαραστάσεως τοῦ λαοῦ μας πρὸς τοὺς πάσχοντες συνανθρώπους. Τὸ βαθὺ αἴσθημα τοῦ «φιλότιμου» ὡς ἁλυσίδα χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης ἀποδεικνύει ὅτι ἡ εὐαγγελικὴ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης ἐπιβιώνει μὲ συγκινητικὲς αὐθόρμητες ἐκδηλώσεις τῆς καρδιᾶς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἂς δοξάσουμε τὸν Κύριο καὶ Θεό μας γι᾿ αὐτό, ἀλλὰ καὶ ἂς παρακινηθοῦμε γιὰ ἔμπρακτη συμπαράσταση πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους ἀδελφούς μας.