Ἐνοχλεῖ ὁ Σταυρός;

Δημόσια ἀντιπαράθεση προκάλεσε τελευταῖα στὴν Ἰταλία ἡ ἐπὶ πολλὰ χρόνια ὕπαρξη σταυρῶν σὲ κορυφὲς βουνῶν. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σταυροὺς αὐτοὺς τοποθετήθηκαν ἐκεῖ μὲ τὸ τέλος τοῦ Β΄ ­Παγκοσμίου Πολέμου ὡς σύμβολα εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς, ἄλλοι λόγῳ δυστυχημάτων μὲ θύματα ὀρειβάτες ποὺ χάθηκαν στὰ βουνὰ ἐκεῖνα καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὴν εὐσεβὴ διάθεση ἀτόμων ἢ συλλογικῶν φορέων οἱ ὁποῖοι τοποθέτησαν τοὺς σταυροὺς αὐτοὺς ὡς ἔνδειξη καὶ σύμβολο τῆς συνεχοῦς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἀνοδικὴ πορεία πρὸς τὸν οὐρανό.

Τὴν ἀφορμὴ προκάλεσε ἡ πρόταση τοῦ Ἰταλικοῦ Συνδέσμου Ἀλπινισμοῦ (Italian Alpine Club-CAI) «νὰ σταματήσει τὸ “ἔθιμο” τοποθέτησης σταυρῶν στὶς κορυφὲς τῶν βουνῶν, καθὼς “εἶναι ἀναχρονιστικό, δὲν ἐκπροσωπεῖ ὅλους τοὺς ὀρειβάτες καὶ οἱ κορυφὲς πρέπει νὰ εἶναι οὐδέτερο ἔδαφος”».

Ὅπως σημειώνει ἡ ὀρειβατικὴ λέσχη, «πρόθεσή της εἶναι νὰ σέβεται τὶς ἀπόψεις ὅλων, συμπεριλαμβανομένων τῶν κοσμικῶν καὶ ἄθεων ἀναρριχητῶν, ἐκ τῶν ὁποίων κάποιοι ἔχουν διατυπώσει ἀντιρρήσεις ἢ διαμαρτυρίες γιὰ τὴν παρουσία σταυρῶν στὰ ψηλά».

Μία σημαντικότερη ἄποψη ἐκφράσθηκε κατὰ τὴ διάρκεια διασκέψεως στὸ Μιλάνο, ὅταν προτάθηκε νὰ παραμείνουν μὲν ἄθικτοι οἱ ὑπάρχοντες σταυροὶ στὰ βουνά, ἀλλὰ νὰ ἀπαγορευθεῖ ἡ τοποθέτηση νέων.

Ὡστόσο τὸ ὅλο θέμα δημιούργησε διάφορες ἀντιδράσεις καὶ προκάλεσε δημόσια ἀντιπαράθεση. Ἄξιο παρατηρήσεως εἶναι ὅτι στὴ διαβούλευση πῆραν μέρος καὶ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν σαφῶς ἀντίθετες ἀπόψεις πρὸς αὐτὲς τοῦ Ἰταλικοῦ Συνδέσμου Ἀλπινισμοῦ. Μεταξὺ αὐτῶν ἡ ὑπουργὸς Τουρισμοῦ Ντανιέλα Σανταντσέ, ἡ ὁποία δήλωσε ὅτι «ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ὑπερβαίνει τὶς ἀρχές μας, τὴν κουλτούρα μας, τὴν ἐδαφικὴ ταυτότητα καὶ τὸν σεβασμό της» («aktines.blogspot.com» 30-6-2023).

Συγχαίρουμε τὴν Ὑπουργὸ γιὰ τὴν τοποθέτησή της καὶ ἀναρωτιόμαστε ἂν στὴν πατρίδα μας θὰ βρίσκονταν πολιτικοὶ οἱ ὁποῖοι νὰ ὑποστηρίζουν παρόμοιες ὑγιεῖς θέσεις σήμερα ποὺ ἡ ἰδεολογικὴ τρομοκρατία τῆς λεγομένης «πολιτικῆς ὀρθότητας» ἔχει ἁπλώσει τὰ φριχτὰ πλοκάμια της παντοῦ, φιμώνοντας τὰ στόματα στὸ νὰ ἐκφράσουν αὐτὰ ποὺ ἡ κοινὴ λογικὴ καί, πολὺ περισσότερο, ἡ παράδοση αἰώνων Ὀρθοδοξίας ἔχει διαμορφώσει στὶς συνειδήσεις ὅλων. Δὲν ἀποκλείουμε βέβαια νὰ ἀρχίσουν καὶ ἐδῶ νὰ ἀκούγονται τέτοιες ὑγιεῖς φωνὲς στὴν πολιτικὴ σκηνὴ καὶ τὴ δημόσια διαβούλευση. Ἐλπίζουμε καὶ περιμένουμε…