Τὸ νεκροταφεῖο τῶν ἀθλίων

Τὴ νύχτα τῆς 13ης πρὸς 14η Ἰουνίου σὲ διεθνὴ ὕδατα ἀνοιχτὰ τῆς Πύλου, στὸ πιὸ βαθὺ σημεῖο τῆς Μεσογείου (4.000 μ.), ἡ θάλασσα ἔγινε νεκροταφεῖο γιὰ ἑκατοντάδες μετανάστες ποὺ ταξίδευαν πρὸς τὴν Ἰταλία ἀναζητώντας καλύτερη ζωή. Τοὺς δυστυχισμένους αὐτοὺς ἀναζητητὲς τοὺς μετέφεραν ἐγκληματίες διακινητὲς σὲ ἕνα σαπιοκάραβο, πλωτὸ φέρετρο. Διασώθηκαν 104 καὶ ἀνασύρθηκαν οἱ σοροὶ μόνο 82 ἀπὸ τοὺς ἑκατοντάδες νεκροὺς τοῦ φριχτοῦ ναυαγίου.

Σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἰδιαίτερα στὴν Εὐρώπη, ξέσπασαν πλῆθος συζητήσεις καὶ ἀντιπαραθέσεις, ἀλλὰ καὶ διατυπώθηκαν ἀπὸ διάφορους, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων, κατηγορίες κατὰ τῆς Ἑλλάδος, στὴν περιοχὴ εὐθύνης διασώσεως τῆς ὁποίας ἔγινε τὸ ναυάγιο.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ τραγικὸ ναυάγιο βγῆκε αὐτὸ τὸ διάστημα πολὺ ἔντονα στὴν ἐ­πιφάνεια τὸ λεγόμενο «μεταναστευτικὸ πρόβλημα», μὲ τὶς διάφορες συζητήσεις νὰ καταλήγουν σὲ ἀδιέξοδο. Τί πρέπει νὰ γίνει; Νὰ αὐξηθοῦν τὰ μέτρα φυλάξεως τῶν συνόρων τῆς Εὐρώπης; Νὰ ἀνοίξουν ἐντελῶς τὰ σύνορα; Νὰ ληφθοῦν ἀποτρεπτικὰ μέτρα στὶς χῶρες προελεύσεως; Μεγάλα, ἀναπάντητα μᾶλλον τὰ ἐρωτήματα.

Ἂν κλείσουν ἀσφυκτικὰ τὰ σύνορα, τὰ ναυάγια θὰ αὐξηθοῦν δραματικά, καθὼς θὰ ἐπιλέγονται ὅλο καὶ πιὸ ριψοκίνδυνοι τρόποι εἰσόδου. Ἂν ἀνοίξουν ἀνεξέλεγ­κτα, δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια μετανάστες θὰ πλημμυρίσουν τὴν Εὐρώπη. Τὸ πρόβλημα φαντάζει ἄλυτο.

Ὅμως πίσω ἀπὸ τὸ μεγάλο αὐτὸ μετα­ναστευτικὸ κύμα ποὺ ἀπειλεῖ τὴ μακαριό­τητα τῆς Εὐρώπης, πρέπει νὰ δοῦμε τὴ δίκαιη ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στὴν ­Ἱστορία. Ὁ κύριος τῆς Ἱστορίας, μὲ τὴ λαθραία εἰσ­βολὴ τῶν μεταναστῶν, ­ἀνταποδίδει τὰ ἴσα στὴν ἀποικιοκρατικὴ εἰσβολὴ τῆς Εὐρώπης τῶν περασμένων αἰώνων στὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Εἰσβολῆς ποὺ μετέβαλλε τοὺς λαοὺς τῶν χωρῶν αὐτῶν σὲ δούλους καὶ καταλήστευε τὸν πλοῦτο τους.

Ἡ Δύση, ἀφοῦ ἐκμεταλλεύθηκε φριχτὰ εἰδικὰ τοὺς λαοὺς τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, τώρα ἑτοιμάζεται νὰ πιεῖ μέχρι τὴν τελευταία σταγόνα τὸ πικρὸ ποτήρι τῶν δοκιμασιῶν γιὰ τὰ ἀμέτρητα ἐγκλήματα ποὺ διέπραξε καὶ ποὺ δυστυχῶς ἐξακολουθεῖ νὰ διαπράττει σὲ βάρος τους.

Διότι, ἀκόμη καὶ σήμερα, ­ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἐργάζονται ὡς δοῦλοι μὲ ἀ­μοι­βὲς πείνας, προκειμένου νὰ ἔχουμε ἐμεῖς, οἱ εὐνοημένοι τῆς ζωῆς Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοί, ἄφθονα καὶ φθηνὰ ἔξυπνα κινητὰ τηλέφωνα καὶ ἄλλα τεχνολογικὰ προϊόντα.

Καὶ φαίνεται πὼς ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ παραλάβουμε ἀρκετὰ «ἁλμυρὸ» τὸν λογαριασμὸ τῶν ἀνομιῶν μας!