Κίνδυνοι θανάτου μέσα ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα

Ἡ εἴδηση εἶναι συγκλονιστική:

«Ἕνα ἀγόρι μόλις 13 ἐτῶν ἔχασε τὴ ζωή του ὁλοκληρώνοντας μία ἄρρωστη πρόκληση στὴν πλατφόρμα τοῦ “TikTok”, ποὺ περιλάμβανε ὑπερβολικὴ δόση ἀντιισταμινικῶν. Ὁ Τζέικομπ Στίβενς ἀπὸ τὸ Κολόμ­πους τοῦ Ὀχάιο τῶν ΗΠΑ προσπαθοῦσε νὰ ἀντιγράψει τὴν ἐπικίνδυνη πρόκληση νὰ δημιουργήσει παραισθήσεις (σ.σ. στὸν ἑαυτό του) καταναλώνοντας τὸ μὴ συνταγογραφούμενο φάρμακο Benadryl. (…) Ἡ πρόκληση, ἡ ὁποία στὴ συνέχεια θὰ ἀνέβαινε στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ­βιντεοσκοπήθηκε ἀπὸ τοὺς φίλους του στὸ σπίτι, καθὼς ὁ νεαρὸς ἄρχισε νὰ καταρρέει. Τότε ὁ Τζέικομπ μεταφέρθηκε ἐσπευσμένα σὲ κοντινὸ νοσοκομεῖο. (…) Πέθανε μετὰ ἀπὸ ἕξι ἡμέρες, ἐνῶ ὑποστηριζόταν ἀναπνευστικά, ἀφοῦ ὁ ἐγκέφαλός του πλέον δὲν ἀνταποκρινόταν».

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ὁ «Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Φαρμάκων» (FDA) ἔχει προειδοποιήσει τοὺς γονεῖς γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ ἡ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν τους σὲ τέτοιες προκλήσεις, σημειώνοντας ὅτι «ἡ λήψη ὑψηλότερων ἀπὸ τὶς συνιστώμενες δόσεις» τοῦ ἐν λόγῳ φαρμάκου «μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ σοβαρὰ καρδιακὰ προβλήματα, ἐπιληπτικὲς κρίσεις, κῶμα ἢ ἀκόμα καὶ σὲ θάνατο».

Ὁ τραγικὸς πατέρας τοῦ νεαροῦ ποὺ ἔχασε τὴ ζωή του «προέτρεψε τοὺς ἄλλους γονεῖς νὰ γνωρίζουν τί κάνουν τὰ παιδιά τους στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. “Νὰ παρακολουθεῖτε τί κάνουν στὸ τηλέφωνο. Μιλῆστε τους γιὰ τὴν κατάσταση”, εἶπε. “Θέλω ὅλοι νὰ γνωρίζουν γιὰ τὸν γιό μου”» («iefimerida» 19-4-2023).

Ἄλλη μία μαρτυρία μέσα στὸ πλῆθος παρόμοιων ποὺ ἀφοροῦν στὰ κύρια βλαπτικὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἔχει ἡ ἀνεξέλεγκτη χρήση τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως, μάλιστα ἀπὸ ἀνήλικα παιδιά. Εἶναι δὲ γνωστὴ ἡ τάση ποὺ τελευταῖα ἔχει ἐπικρατήσει εἰδικὰ στὸ «TikTok», τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖται κατεξοχὴν ἀπὸ παιδιά, νὰ πραγματοποιοῦνται μέσῳ αὐτοῦ προκλήσεις ποὺ πολλὲς φορὲς θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν ἴδια τὴ ζωή τους. Ἡ ἀγωνιώδης ἔκκληση τοῦ πατέρα τοῦ Τζέικομπ πρὸς τοὺς ἄλλους γονεῖς γιὰ στενὴ παρακολούθηση τῆς δραστηριότητας τῶν παιδιῶν τους στὸ διαδίκτυο ὁπωσδήποτε εἶναι πολὺ σημαντικὴ καὶ ἄξια ἰδιαίτερης προσοχῆς ἀπὸ ὅλους.

Παράλληλα ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ καταφυγὴ τῶν νέων σ’ αὐτὲς τὶς ἄκρως ἐπικίνδυνες γιὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή τους ἐνασχολήσεις προέρχεται ἐν πολλοῖς ἀπὸ τὴν ἀποκοπὴ τῶν παιδιῶν μας ἀπὸ τὰ ζείδωρα νάματα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ τῆς καλλιέργειας τῆς ψυχῆς τους μὲ τὰ σωστικὰ ἐντάλματα τοῦ Εὐαγγελίου, ὁπότε ἀναζητοῦν ὑποκατάσταστα ζωῆς σὲ περιοχὲς θανάτου. Σύνδεση τῶν παιδιῶν μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του ἀπὸ μικρὴ ἡλικία καὶ θερμὴ προσευχὴ γι’ αὐτά, ὁ μόνος τρόπος νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου.