«Τὰ παιδιά μας μᾶς διδάσκουν ἦθος»!

Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἀντιγράφουμε:

«Τέσσερα παιδιά, μαθητὲς τοῦ Γ΄ Γυμνασίου Πατρῶν, μᾶς συγκίνησαν ἰδιαιτέρως καὶ μᾶς ἔκαναν νὰ νιώσουμε “ἐν Κυρίῳ” καύχηση γιὰ πράξη τους, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὴν ποιότητα καὶ εὐγένεια τῆς ζωῆς τους καὶ τὸν ὡραῖο ἐσωτερικό τους κόσμο.

Οἱ μαθητὲς αὐτοί, εὑρισκόμενοι στὴ μεγάλη πλατεία τῶν Πατρῶν, στὴν Πλατεία Γεωργίου, βρῆκαν πορτοφόλι μὲ χρήματα, κάρτες καὶ ἄλλα ἔγγραφα, τὸ παρέδωσαν στὴν Ἀσφάλεια Πατρῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ παρέλαβε ὁ κάτοχος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πα­τρῶν κ.κ. Χρυσόστομος συνεχάρη τὰ παιδιά, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς καθηγητὰς τοῦ σχολείου καὶ ἀπέστειλε ἐπαινετικὸ καὶ εὐχαριστήριο ἔγγραφο».

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι οἱ μαθητὲς αὐτοὶ ­σκέφθηκαν καὶ ἐνήργησαν μὲ ὡριμότητα ποὺ στηρίζεται στὸ ἑλληνορθόδοξο ἦθος. Εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ ἕνας τους: «Χωρὶς δεύτερη σκέψη, πράξαμε τὸ αὐτονόητο. Ὁμόφωνα ἀποφασίσαμε νὰ τὸ πᾶμε (σ.σ. τὸ πορτοφόλι) στὴν Ἀσφάλεια, πιστεύον­τας ὅτι ὅλο αὐτὸ θὰ μᾶς βγεῖ σὲ καλὸ καὶ ὁ Θεὸς θὰ μᾶς τὸ ἀνταποδώσει!»

Πολὺ παρήγορο τὸ παραπάνω γεγονός, τὸ ὁποῖο πιστοποιεῖ ὅτι στὴν ἔρημο τῆς ὑλοκρατούμενης ἐποχῆς μας, στὴν ὁποία κυριαρχοῦν ὁ ἀτομιστικὸς ἐγωκεντρισμὸς καὶ τὸ στυγνὸ συμφέρον, ὑπάρχουν ὀάσεις δροσε­ρὲς ποὺ ἀναψύχουν τοὺς ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς αὐτῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πα­­τρῶν στὸ ἔγγραφό του πρὸς τὴ Διευ­θύν­τρια τοῦ Γυμνασίου, μεταξὺ ἄλλων, τόνισε: «Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ γιὰ τοὺς μαθητὰς τοῦ σχολείου σας, οἱ ὁποῖοι σὲ μία ἐποχὴ ποὺ χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν κατάπτωση τῶν ἀξιῶν καὶ τὸ ἔλλειμμα ἤθους, ἔδωσαν μάθημα εὐγενείας, ἀνιδιοτελείας, ἀφιλαργυρίας καὶ ἀνθρωπιᾶς» (Δελτίο Τύπου 4-5-2023).

Συγχαίρουμε κι ἐμεῖς τὰ νεαρὰ αὐτὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα μὲ τὴν ἀξιέπαινη συμ­περιφορά τους μᾶς ἐμπνέουν τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο στὴν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας!