Ἡ Βασίλισσα στὴν Πρωτεύουσα

Ἦταν ἔμπνευση καὶ φωτισμὸς Θεοῦ ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐπιθυμίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου νὰ ἔλθει ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος στὴν Ἀθήνα τιμητικὰ καὶ γιὰ εὐλογία τῆς Πατρίδας ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, ἡ ἐπονομαζόμενη «Ἄξιον Ἐστί».

Ἡ Εἰκόνα ἔφθασε τώρα, στὴν ἔξαρση τῆς προεκλογικῆς περιόδου. Σὲ ὥρα κατεξοχὴν κατάλληλη! Γιὰ νὰ ξεχειλίσει καὶ πάλι ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ μας πρὸς τὴ Βασίλισσα. Καὶ γιὰ νὰ δοθεῖ μιὰ ἀκόμη εὐκαιρία στοὺς πολιτικούς μας ἡγέτες νὰ συνειδητοποιήσουν ποιόν λαὸ καλοῦνται νὰ κυβερνήσουν, ποιᾶς χώρας τοὺς πολίτες νὰ διακονήσουν, ποιούς νόμους νὰ νομοθετήσουν, ποιά πορεία γιὰ τὸν εὐλογημένο τοῦτο τόπο νὰ χαράξουν. Καὶ κυρίως ποιᾶς – τῆς μόνης – Βασίλισσας ὑπήκοοι καλοῦνται νὰ διατελέσουν.

Κατὰ τὴν ἐπίσημη ὑποδοχὴ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς γιὰ τὴν ἱερὴ Εἰκόνα: «Μὲ ταπεινότητα ἱστάμεθα ἐνώπιόν Της. Πρόκειται γιὰ μία Εἰκόνα – σύμβολο, μία Εἰκόνα ἡ ὁποία μᾶς παραπέμπει ἀπευθείας στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, γιατὶ ὡς Ὀρθόδοξοι δὲν ταυτίζουμε τὸ πρόσωπο τῆς Παν­αγίας μὲ τὸ ξύλο, μὲ τὴν παράσταση τῆς μορφῆς της, ἀλλὰ ἡ παράσταση τῆς ἁγιασμένης μορφῆς της ἀνάγει τὴν προσκύνησή μας στὸ ἴδιο τὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας… Ἡ Παναγία, ὡς ἄλλος φάρος, μᾶς δείχνει ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα, γι’ αὐτὸ ἡ Παν­αγία εἶναι τῶν πάντων ἡ Ἐλπίς. Κι ἐμεῖς σήμερα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔλευσης τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ «Ἄξιον Ἐστί», ἐπαναπροσ­κομίζουμε τὶς ἐλπίδες μας, τὶς χαρές μας, τοὺς πόνους μας καὶ τοὺς καημούς μας πρὸς τὸ Πρόσωπό της».

Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Πρωτεπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντας Χριστοφόρος στὴν ἀντιφώνησή του ὑπογράμμισε τὰ ἑξῆς: «Θὰ λέγαμε ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος ἔρχεται σὲ ἕναν οἰκεῖο σὲ Αὐτὴν τόπο, καθὼς ὁ Ναὸς αὐτὸς εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μὲ τὸν ὁποῖο συνδέεται ἀρρήκτως ἡ ἱερὰ αὐτὴ Εἰκόνα της, ἐνώπιον τῆς ὁποίας γιὰ πρώτη φορὰ ἐψάλη ὁ ἀγγελοδίδακτος ὕμνος τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι» ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ σ’ ἕνα ἀπέριττο καὶ ταπεινὸ κελλὶ τῶν Καρυῶν. Αὐτὴ ἡ ἱστορικὴ Εἰκόνα σήμερα, μὲ τὴν παρουσία της στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, στὴν καρδιὰ τῆς πατρίδας μας, κομίζει στὸν πιστὸ λαὸ τὸ μήνυμα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας».

Ναί, σωστά· μήνυμα ἐπανευαγγελισμοῦ. Διότι ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ πολὺ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔχουμε χάσει τὸν προσανατολισμό μας· καὶ ὁ λαὸς καὶ οἱ ἄρχοντές μας.

Τώρα δέ, ποὺ ἦλθε ἡ Βασίλισσα, ἂς καταφύγουμε ὅλοι κάτω ἀπὸ τὴν κραταιά της σκέπη καὶ προστασία· καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός. Ὅλοι μας!