Τὸ “TikTok” σὲ ἀπαγόρευση

Τὸ “TikTok” (ἡ κινεζικὴ ἐφαρμογὴ ποὺ φημίζεται γιὰ τὴ δημοφιλία της στοὺς ἐφήβους καὶ περιέχει βίντεο μικρῆς διάρκειας) δέχεται τὸ τελευταῖο διάστημα πόλεμο ἀπὸ δυτικοὺς ἀξιωματούχους, ποὺ τὸ καταγγέλλουν γιὰ κατασκοπεία καὶ ἐθισμό. Οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις ἀπαγορεύουν ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη τὴ χρήση τοῦ “TikTok” στοὺς ἐργαζομένους τους. Ἡ ἐφαρμογὴ ἀντιμετωπίζει κατηγορίες γιὰ διευκόλυνση κατασκοπείας, ἀποτυχία προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ἀκόμη καὶ γιὰ «διαφθορὰ» τοῦ μυαλοῦ τῶν νέων…

Ἔχουν ὅμως ὑπόβαθρο αὐτοὶ οἱ ἰσχυρισμοί;

Ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ “TikTok”, ὁ Shou Zi Chew, ἀνακρίθηκε τὴν Πέμπτη ἀπὸ τὸ Κογ­κρέσο τῶν ΗΠΑ γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ “TikTok”. Ἴσως ἡ μεγαλύτερη ἀνησυχία ἀφορᾶ στὴν πιθανὴ πρόσβαση τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης σὲ δεδομένα τῶν ἑκατομμυρίων χρηστῶν τοῦ “TikTok”. Τὸ “TikTok” ἀρνήθηκε τὶς κατηγορίες καὶ ὑποστήριξε ὅτι οἱ ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες τεχνολογίας συλλέγουν τὸν ἴδιο μεγάλο ὄγκο δεδομένων.

Λίγες ἡμέρες προηγουμένως ὁ διευθυν­τὴς τῆς Ὑπηρεσίας Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ προειδοποίησε ὅτι ὁ κινεζικὸς ἔλεγχος τοῦ “TikTok” θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτρέψει στὴν κυβέρνηση νὰ πραγματοποιεῖ παρεμβάσεις ἐπιρροῆς στοὺς δυτικοὺς πληθυσμούς. Τὸ “TikTok” λέει ὅτι ἔχει περίπου 300 ἑκατομμύρια ἐνεργοὺς χρῆστες στὴν Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ. Ἡ ἐφαρμογὴ κατατάχθηκε ὡς ἡ ἐφαρμογὴ μὲ τὶς περισσότερες λήψεις τὸ 2022.

Τὸ 2019 ἐμφανίσθηκαν ἀναφορὲς ποὺ ὑποδηλώνουν ὅτι τὸ “TikTok” λογοκρίνει περιεχόμενο ὑπὲρ τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας… Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κατηγορίες γιὰ σκόπιμες «παρεμβάσεις ἐπιρροῆς», τὸ “TikTok” ἔχει ἐπίσης ἐπικριθεῖ γιὰ τὴν ἀποτυχία νὰ προστατεύσει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸν ἐθισμὸ στὴν ἐφαρμογή του, τοὺς ἐπικίνδυνους ἰοὺς καὶ τὴν παραπληροφόρηση («iefimerida.gr» 23-3-2023).

Ἡ Ρωσία ἄλλωστε πρὶν ἀπὸ ἕξι μῆνες ἐπέβαλε στὸ “TikTok” πρόστιμο τριῶν ἑκατομμυρίων ρουβλίων (51.000 δολάρια), διότι ἡ ἑταιρεία «προωθοῦσε στὴν πλατφόρμα της μὴ παραδοσιακὲς ἀξίες, ΛΟΑΤΚΙ, φεμινισμὸ καὶ διαστρεβλωμένη ἐκπροσώπηση παραδοσιακῶν ἠθικῶν ἀξιῶν» («newmoney.gr» 4-10-2022).

Δὲν μᾶς ἐκπλήσσει βέβαια τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ “TikTok” ἐξυπηρετεῖ γεωστρατηγικὲς σκοπιμότητες. Αὐτὸ ἀσφαλῶς τὸ κάνουν καὶ ἄλλες ἐφαρμογές. Οὔτε μᾶς ἐκπλήσσει ἡ στάση τῆς Ρωσίας ἀπέναντι στὴν προπαγάνδα τοῦ “TikTok”. Μᾶς ἐκπλήσσει ὅμως ἡ ὑποκριτικὴ στάση τῆς Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία, ἐνῶ προωθεῖ ἀπροκάλυπτα τὰ τελευταῖα χρό­­νια μὲ κάθε τρόπο τὶς θέσεις τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ἔρχεται τώρα νὰ κατηγορήσει τὴν Κίνα γιὰ κάτι ἀντίστοιχο. Παρόλα αὐτά, ἐμεῖς κρατοῦμε ὡς πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο τὸ ὅτι, ἔστω καὶ ὑποκριτικά, ἡ Ἀμερικὴ ἔρχεται μὲ ἐπίσημες κυβερνητικὲς ἀνακοινώσεις νὰ βεβαιώσει ὅτι τὸ “TikTok” προπαγανδίζει ὑπὲρ τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ὅταν ὅμως μιὰ τέτοια ἐφαρμογὴ κάνει θραύση στοὺς ἐφήβους, τότε πῶς θὰ μπορέσουν τὰ νέα ἀνυποψίαστα παιδιὰ νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυνες προπαγάνδες καὶ τὶς ὕπουλες σκοπιμότητες τοῦ “TikTok”; Καὶ νὰ ἦταν μόνο ἡ ἐφαρμογὴ αὐτή! Ὑπάρχουν ἀκόμη πολλὲς ἄλλες ποὺ ἀσκοῦν προπαγάνδες, ἐπιδιώκουν νὰ κατευθύνουν τὶς μάζες, νὰ ἐπηρεάζουν τὶς κοινωνίες. Τουλάχιστον ἂς ἐνημερώνουμε τὰ παιδιά μας γιὰ τοὺς κινδύνους αὐτούς, πρὶν παρασυρθοῦν κι αὐτὰ ἀπὸ τὶς καταχθόνιες προπαγάνδες τέτοιων ἐφαρμογῶν.