Κίνηση ἀνθρωπιᾶς ἀπὸ ἀστυνομικὸ

«Ἕνα ἀπίστευτο περιστατικὸ συνέβη σὲ πρατήριο ὑγρῶν καυσίμων στὸν Βόλο. (…) Μιὰ οἰκογένεια ποὺ εἶχε μεταβεῖ στὴν ἐπιχείρηση γιὰ νὰ βάλει βενζίνη ἀξίας 20 εὐρώ, βρέθηκε σὲ “ὁμηρεία” ἀπὸ τὸν πρατηριοῦχο, ὅταν ἡ κάρτα μὲ τὴν ὁποία ἐπιχείρησε νὰ πληρώσει τὸ ἀντίτιμο δὲν περνοῦσε ἀπὸ τὸ μηχάνημα POS, ἐπειδὴ εἶχε ἀποφορτιστεῖ». Ἡ μητέρα «πρότεινε στὴν ὑπάλληλο τοῦ πρατηρίου νὰ ἀφήσει τὴν ἀστυνομική της ταυτότητα, νὰ ἐπιστρέψει ἡ οἰκογένεια στὸ σπίτι καὶ νὰ τῆς φέρει τὰ 20 εὐρώ. Ἡ ὑπάλληλος ἐνημέρωσε τὸν πρατηριοῦχο, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι εἶχε γνώση τοῦ συμβάντος μέσῳ κλειστοῦ κυκλώματος καμερῶν, ποὺ ἔχει τοποθετήσει στὴν ἐπιχείρησή του. “Νὰ μείνουν ἐκεῖ ποὺ εἶναι. Τοὺς βλέπω ἀπὸ τὶς κάμερες. Κάλεσε τὴν ἀστυνομία”», εἶπε. «Ἡ γυναίκα μάταια προσπαθοῦσε νὰ ἐξηγήσει ὅτι ἔχει χρήματα καὶ ὅτι θὰ τὰ φέρει. Μὲ τὰ πολλὰ ἔφυγε πεζὴ ἀπὸ τὸ βενζινάδικο, προκειμένου νὰ μεταβεῖ στὸ σπίτι της, νὰ πάρει χρήματα καὶ νὰ ἐπιστρέψει γιὰ νὰ πληρώσει. Ἐν τῷ μεταξὺ στὸ βενζινάδικο εἶχε φθάσει περιπολικὸ μὲ τοὺς ἀστυνομικοὺς νὰ βλέπουν τὸν πατέρα μὲ τὰ δύο μικρὰ κορίτσια νὰ περιμένουν στὸ αὐτοκίνητο. Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ πρατηρίου φέρεται νὰ συνέχιζε νὰ δίνει ἐντολὲς διὰ τηλεφώνου καλώντας τοὺς ἀστυνομικοὺς νὰ συλλάβουν τὴν οἰκογένεια. Ὁ ἕνας ἀστυνομικὸς μάταια προσπαθοῦσε νὰ ἠρεμήσει τὰ πνεύματα». Τελικῶς ὁ ἴδιος «ἔβγαλε ἐπιτόπου ἕνα χαρτονόμισμα τῶν 20 εὐρώ, τὸ ἔδωσε στὴν ὑπάλληλο καὶ ἔληξε ἔτσι ἡ “ὁμηρεία” τῆς τετραμελοῦς οἰκογένειας. Ὁ πατέρας ζήτησε τὸ ὄνομα τοῦ ἀστυνομικοῦ, προκειμένου νὰ τοῦ ἐπιστρέψει τὰ χρήματα. Ἐκεῖνος δὲν τὸ δέχθηκε. “Σᾶς παρακαλῶ πολύ. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀστυνομία, γιὰ νὰ βοηθᾶ τοὺς πολίτες”, εἶπε ὁ ἀστυνομικὸς προτρέποντας τὸν ἄνδρα, ποὺ ἐπέμενε νὰ τὸν ξεπληρώσει, νὰ διαθέσει τὸ ποσὸ σὲ κάποιον ποὺ ἔχει ἀνάγκη» («gazzetta.gr» 2-11-2022).

Ἀναλγησία – καλοσύνη: Δύο ἐντελῶς ἀντίθετες ἐκδηλώσεις ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν μέσα στὴν ἴδια τοπικὴ κοινωνία. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἀλγεινὴ ἐντύπωση προξενεῖ ἡ σκληροκαρδία τοῦ πρατηριούχου στὸ περιστατικὸ ποὺ ἀναφέραμε. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως λάμπει τὸ φωτεινὸ παράδειγμα ἔμπρακτης ἀγάπης τοῦ ἀστυνομικοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφάνισε τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του. Ἂς διδαχθοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν πηγαία καλοσύνη τοῦ λαμπροῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὁ ὁποῖος ἐφάρμοσε τὴ θεόσδοτη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης, ὅπως μᾶς τὴ δίδαξε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, κυρίως μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη.