63ο Παιδαγωγικό Συνέδριο: Ἀναζητώντας τή χαμένη παιδικότητα στά σημερινά παιδιά

Ὁ τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σᾶς προσκαλεῖ νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τό 63ο Παιδαγωγικό Συνέδριο μέ θέμα:

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τό Συνέδριο θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, ὥρα 10 π.μ., στήν αἴθουσα ΓΕΧΑ Ἀμπελοκήπων, Μ. Σπηλαίου 4, Ἀθήνα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.00 Ἁγιασμός – Ἔναρξη – Προσφωνήσεις

– ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ –
10.30 Μεγαλώνοντας παιδιά στόν καιρό τῆς πρώιμης ὡρίμασης
Δημήτριος Παπαδόπουλος (Φιλόλογος)

11.00 Παιδί, παιδικότητα καί ἐκπαίδευση: Μιά δύσκολη ἐξίσωση
Εὐάγγελος Πεπές (Ἐπίκουρος Καθηγητής Θεολογικής Σχολῆς ΑΠΘ)

11.30 Διάλειμμα

12.00 Συζήτηση

12.30 Ἐπικοινωνία μέ ἐκπαιδευτικούς

– ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ –
18.00 Τό παιδί σήμερα: Συναισθηματική, διαπροσωπική καί ἐνδοπροσωπική λειτουργικότητα
Βάιος Νταφούλης (Δρ ΑΠΘ, Διευθ. Παιδοψυχιατρικοῦ Τμήματος Ἱπποκρατείου ΓΝΘ)

18.30 Παιδί: Μακρινή ὑπόμνηση τοῦ χαμένου παραδείσου
Ἀρχιμ. Ἀπόστολος Τσολάκης (Θεολόγος – Φιλόλογος)

19.00 Συζήτηση

19.30 Κλείσιμο Συνεδρίου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Κατά τή διάρκεια διεξαγωγῆς τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου θά ὑπάρχει εὐχάριστη ἀπασχόληση τῶν παιδιῶν.
  • Στούς ἐνδιαφερομένους παρέχεται βεβαίωση συμμετοχῆς στό Συνέδριο.
  • Στάση Μετρό: Ἀμπελόκηποι.
  • Γιά νά εἰδοποιεῖστε γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τοῦ τομέως, παρακαλοῦμε στεῖλτε τό e-mail σας στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τοῦ Συνεδρίου: paidsynedriomv@gmail.com