Ὁ ἰσλαμικὸς φανατισμὸς δὲν ἔχει ὅρια

«Τρομοκρατικὴ ἐπίθεση ἐξαπέλυσαν φανατικοὶ μουσουλμάνοι κατὰ πλήθους πιστῶν ποὺ παρακολουθοῦσαν τὰ θυρανοίξια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν πόλη Σκέλμπια στὴ Βόρειο Συρία. (…) Οἱ δράστες τῆς ἐπιθέσεως χρησιμοποίησαν δύο drones μὲ ἐκρηκτικά, μὲ συνέπεια νὰ σκοτωθεῖ ἕνας πιστὸς καὶ νὰ τραυματισθοῦν ἄλλοι ἐννέα. Μεταξὺ τῶν καλεσμένων τοῦ Πατριαρχείου ἦσαν ἀρκετοὶ Ἕλληνες (…). Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς, ἡ ἐπίθεσις στόχευσε καὶ τὴν τοπικὴ μουσουλμανικὴ κοινότητα, ἡ ὁποία συμφώνησε στὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ.

Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννης καταδίκασε τὴν τρομοκρατικὴ ἐνέργεια» («Ἑστία» 26-7-2022).

Ἐνῶ οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις συν­εχί­ζον­ται στὴν ταλαιπωρούμενη Συρία, μερι­κὲς φορὲς συμβαίνουν ἐκρήξεις τοῦ ἰσ­λα­μικοῦ φανατισμοῦ, ὅπως ἡ παραπά­νω τρομοκρατικὴ ἐπίθεση. Ὅμως ὅσοι κρύ­βον­ται πίσω ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες καὶ τοὺς ὑποκινοῦν σὲ ἐξτρεμιστικὲς ἐκδηλώσεις, ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ τὰ ὑπαρκτὰ ἢ καὶ νομιζόμενα συμφέροντά τους, ἀδιαφο­ρών­τας γιὰ τὴν ἀκατάπαυστη ροὴ τοῦ αἵ­ματος πολλῶν ἀθώων συνανθρώπων μας. Ἀλλὰ ἡ ἀπάνθρωπη αὐτὴ συμπεριφορά τους δὲν θὰ μείνει μέχρι τέλους ἀτιμώρητη. Κάποτε θὰ ἐπέμβει ἡ θεία Δικαιοσύνη. Διότι «δίκαιος Κύριος καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησε» (Ψαλ. ι΄ 7)!