Οἱ Ἕλληνες πιστεύουν στὸν Θεὸ

Ἡ δημοσκόπηση τοῦ “World Values Sur- vey”… ἡ ὁποία ξεκίνησε τὸ 2017 καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸ 2021, εἶναι κομμάτι ἑνὸς παγκόσμιου πρότζεκτ (= ἐρευνητικοῦ προγράμματος) ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1981. Παρότι ἡ Ἑλλάδα συμμετεῖχε γιὰ πρώτη φορά, ἀποτέλεσε μία ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες συλλέχθηκαν δεδομένα καὶ ἀπαντήσεις στὶς σχεδὸν 300 ἐρωτήσεις τῆς δημοσκόπησης, πολλὲς ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τὴ θρησκεία.

Περίπου 82% τῶν ἐρωτηθέντων Ἑλλήνων δήλωσαν ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι πολὺ ἢ ἀρκετὰ σημαντικὴ γιὰ τοὺς ἴδιους, μὲ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ στὴ Γερμανία νὰ εἶναι 38,5%, στὴν Ἰαπωνία 14,5% καὶ στὸ Μαρόκο 98,6%.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἂν πιστεύουν στὸν Θεό, τὸ 91,7% τῶν Ἑλλήνων ἀπάντησαν θετικά, μὲ τὸ ποσοστὸ νὰ κυμαίνεται ἐξίσου ἢ περισσότερο ὑψηλὰ σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἀργεντινὴ (92,4%), ἡ Ἀρμενία (93,5%), ἡ Τουρκία (94,5%)… μεταξὺ πολλῶν ἄλλων. Κάποιες χῶρες μὲ χαμηλότερα ποσοστὰ ἦταν ἡ Κίνα, ὅπου μόνο τὸ 16,9% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπάντησαν ὅτι πιστεύουν στὸν Θεό, ἡ Ὀλλανδία (31,4%) καὶ ἡ Νότια Κορέα (40,6%)…

Ὅμως… παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων, οἱ πεποιθήσεις τῶν ἐρωτηθέντων δὲν συνάδουν ­πάντα ἀπόλυτα μὲ τὴν Ἐκκλησία… Γιὰ παράδειγμα… σχεδὸν 35% ἀπάντησαν πὼς πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία μόνο σὲ ἐπίσημες ἀργίες, ἂν ἑξαιρέσουμε τοὺς γάμους, τὶς βαπτίσεις καὶ τὶς κηδεῖες («kathimerini.gr» 18-8-2022).

Αὐτὴ ὅμως ἡ μεγάλη ἀπόκλιση ἀνάμεσα στὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων ποὺ πιστεύουν στὸν Θεό, καὶ στὸ πολὺ χαμηλότερο ποσοστὸ αὐτῶν ποὺ ἐκκλησιάζονται, πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει. Γιατί οἱ Ἕλληνες, ἐνῶ πιστεύουν στὸν Θεό, δὲν ἐκκλησιάζονται; Ἐπίσης πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσουν κάποια ἄλλα στοιχεῖα τῆς ἔρευνας αὐτῆς, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ ὅτι ἔχουν μειωθεῖ αἰσθητὰ τὰ ποσοστὰ τῶν Ἑλλήνων ποὺ καταδικάζουν τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία.

Διότι τὰ στοιχεῖα αὐτὰ καταδεικνύουν ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπομακρύνεται σταδιακὰ ἀπὸ τὶς παραδόσεις καὶ τὰ ἤθη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Μήπως ὅμως ἡ ἀλλοτρίωση αὐτὴ ὀφείλεται μόνο στὴν ἀποστασία τῆς ἐποχῆς μας καὶ στὴν προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ; Ἢ ἔχουμε κι ἐμεῖς, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἕνα μεγάλο μερίδιο εὐθύνης; Ὁ λαός μας χρειάζεται ἐπανευαγγελισμό, γιὰ νὰ κατανοήσει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καὶ νὰ ἐπιστρέψει σὲ μία συνειδητὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Πῶς ὅμως θὰ συντελεσθεῖ αὐτὸς ὁ ἐπανευαγγελισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; Αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ πρέπει νὰ προβληματίσει ἄμεσα ὅλους μας καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς πνευματικοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας.