Δὲν ἦταν βάπτιση, ἦταν ὀργανωμένη ἐπίθεση!

Μόνο θλίψη καὶ ἀφορμὴ βαρύτατου πένθους προκαλοῦν οἱ ἐκτροπὲς ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδοξίας μας σὲ θέματα ποὺ ἅπτονται εἴτε τῆς πίστεώς της εἴτε τοῦ ἤθους της καὶ τῆς ἀμετακίνητης διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ μας. Τέτοια ὑπῆρξε τελευταῖα μιὰ κραυγαλέα πρόκληση ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς. Πρόκληση ποὺ συντάραξε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ αἰφνιδίασε ἀκόμη καὶ τὰ κοσμικὰ μέσα ἐνημερώσεως.

Θεωρήθηκε λάθος. Καὶ ἦταν! Θεωρήθηκε παραπλάνηση τοῦ Μητροπολίτη Γλυφάδος. Καὶ ἦταν! Ἀντιμετωπίσθηκε ὡς ἐκτροπή. Καὶ ἦταν!

Ἦταν ὅμως καὶ κάτι πολὺ σοβαρότερο ἡ βάπτιση δύο παιδιῶν, υἱοθετημένων ἀπὸ ὁμόφυλο ζευγάρι, ποὺ τέλεσε στὶς 9 Ἰουλίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλ­πιδοφόρος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης.

Τί ἦταν; Ἦταν ὀργανωμένη ἐπίθεση ἁλώσεως τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ λαίλαπα. Ἦταν μιὰ βίαιη ἐπίθε­ση, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ὁ βα­­θμὸς ἀντιστάσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλ­ληνισμοῦ ἐδῶ στὴν κοιτίδα του. Αὐτὴ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸ ὕπουλο κίνημα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ὅπως λέγεται, ποὺ ἔχει ἁλώσει πλήρως τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ ὑποτάξει καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία του. Κατὰ πόσον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ὑπῆρξε θύμα ἢ συν­ειδητὸ ἐνεργὸ μέλος αὐτῆς τῆς ἐπιχειρήσεως εἶναι κάτι ποὺ μέχρι αὐτὴ τὴν ὥρα παραμένει ἀδιευκρίνιστο.

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ σκοτεινοῦ σκοποῦ χρησιμοποιήθηκαν ὅλα τὰ μέσα:

◇ Χρησιμοποιήθηκε ἡ ἀπάτη, ἀφοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς παραπλάνησε τὸν Μητροπολίτη Γλυφάδος ζητώντας ἄ­δεια νὰ τελέσει «τὴν βάπτισιν τῶν δύο τέκνων τῆς ἐκ Σικάγου ὁρμωμένης ὁμογενειακῆς οἰκογενείας Μπούση», χωρὶς νὰ διευκρινίζει ὅτι πρόκειται γιὰ ὁμόφυλο ζευγάρι. Καὶ βέβαια εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο «οἰκογένεια» αὐτὴ ἡ ἀντίθεη σύζευξη.

◇ Χρησιμοποιήθηκε ὁ ἐντυπωσιασμός, ἀ­φοῦ ἡ «ὁμογενειακὴ οἰκογένεια Μπούση» κατέχει μεγάλη ἁλυσίδα super mar­ket στὴν Ἀμερική, ὁ δὲ ὁμοφυλόφιλος σύντροφος τοῦ Εὐάγγελου Μπούση, μέλους αὐτῆς τῆς «οἰκογένειας», εἶναι ὁ διάσημος σχεδιαστὴς μόδας Πῆτερ Ντούν­τας. Ἐπιπλέον ἐπιλέχθηκαν ὡς ἀνάδοχοι τῶν παιδιῶν δύο ἐπιφανεῖς κυρίες, καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι, κάποιοι δὲ μὴ Ὀρθόδοξοι.

◇ Χρησιμοποιήθηκε τὸ χρῆμα, ἀφοῦ γράφηκε ὅτι μετὰ τὴ βάπτιση ἀκολούθησε «πάρτυ» μὲ χίλιους προσκεκλημένους, μὲ ἀπίστευτη γύμνια καὶ ἀθλιότητα· «πάρτυ» ποὺ στοίχισε, ὅπως ἔγραψαν, 450.000 εὐρώ. Εἶναι δὲ θλιβερὸ ὅτι σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ χλιδὴ μετεῖχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, μάλιστα φωτογραφιζόμενος περιχαρὴς μὲ ὅλους αὐτούς.

◇ Χρησιμοποιήθηκε τέλος καὶ ἡ ὠμὴ ὕβρις. Αὐτὴ τὴν ἐξέφρασε μὲ βιαιότητα ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ θεολογικὸς σύμβουλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς Ἰωάννης Χρυσαυγῆς σὲ ἄρθρο του ποὺ διαδόθηκε μέσῳ τοῦ θρησκευτικοῦ εἰδησεογραφικοῦ Πρακτορείου «Religious News Service».

Σ᾿ αὐτὸ ὁ Ἀρχιδιάκονος ἔγραψε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς, ὑπερασπιζόμενος τὴν κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς: «Δὲν θὰ ἦταν καιρὸς γιὰ μία εἰλικρινὴ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸ σὲξ καὶ τὸ φύλο στὴν Ἐκκλησία; Ὀφείλουν ἐκεῖνοι οἱ ἐπιρρεπεῖς νὰ κατακρίνουν τὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἄλλων, εἴτε εἶναι χειροτονημένοι Ἐπίσκοποι ἢ ἀναγκαστικοὶ ἐπικριτές, ‘‘νὰ βγάλουν πρῶτα τὴ δοκὸ ἀπὸ τὰ δικά τους μάτια’’, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός».

Τὰ ἔγραψε αὐτὰ ὁ Ἀρχιδιάκονος ἐξαιτίας τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ στείλει γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Καὶ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ὑβρίζει ὡς ὑποκριτὲς τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες. Γράφει μάλιστα ὅτι αὐτὸ δὲν ἦταν παρὰ «ἄλλο ἕνα ἐπεισόδιο στὸν πόλεμο τῶν πολιτισμῶν». Καὶ ὅτι ἡ ἀντίδραση αὐτὴ «ἀποκάλυψε πόσο ἐκτὸς ἐπαφῆς μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ τὸν κόσμο εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Ὀρθῶς τὸ κείμενο τοῦ Ἀρχιδιακόνου χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ μέ­σα ἐνημερώσεως ὡς «ἄγριο ξέσπασμα Ἐλπιδοφόρου πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» («Βῆμα Ὀρθοδοξίας», 27-7-2022).

Σὲ ἕνα σημεῖο ἔχει δίκαιο ὁ Ἀρχιδιάκονος, ὅταν ἀναφέρεται σὲ προηγούμενη παρόμοια βάπτιση, ποὺ ἔγινε στὸν Ἅγιο Νικόλαο Ραγκαβᾶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶς πέρασε ἀ­παρατήρητη.

Τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολλά, μάλιστα γίνονται περισσότερα ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τῆς «Καθημερινῆς» ὅτι ὑπάρχουν μητροπολίτες «τῆς νέας γενιᾶς», οἱ ὁποῖοι συμφωνοῦν μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς (19-7-2022). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ κάστρο κινδυνεύει νὰ προδοθεῖ ἀπὸ μέσα.

Λοιπόν, θὰ μείνει ἀνοιχτὴ ἡ ρωγμὴ τοῦ κάστρου, ποὺ ἄνοιξε ὕπουλα ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ συντεχνία χρησιμοποιώντας ὡς πολιορκητικὸ κριὸ τὸ βάπτισμα τῶν ἀθώων παιδιῶν; Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρξει ξεκάθαρη καταδίκη τῆς μεθόδου, σαφὴς ἔκθεση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ διαστροφὴ καὶ νὰ δοθεῖ ἁρμοδίως λύση στὸ θέμα τῆς βαπτίσεως τῶν μικρῶν παιδιῶν αὐτῆς τῆς καταστάσεως;

Διότι, ἂν ὁ Θεὸς «πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς» (Β΄ Πέτρ. β΄ 6), δὲν ἀποκλείεται νὰ καθαρίσει καὶ σήμερα τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ κόπρο μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι.

Καὶ γι᾿ αὐτὴ τὴν πιθανὴ ἀπειλὴ φέρουμε εὐθύνη ὅλοι, μάλιστα οἱ κατέχοντες θέσεις εὐθύνης.