«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2268 ~ 1-7-2022

EXOFYLLA - sotir-2268.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἡ μεγάλη εὐθύνη τοῦ Πρωθυπουργοῦ 289
ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 291
«Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;» 293
Ὁ ὅσιος Ἰωακεὶμ τῶν Νοτενῶν 295
Ὕμνος ϟ β΄ (92ος) εἰς τὴν στήλην τῆς παρθενίας 297
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 298
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 301
Ἂν δὲν θέλεις νὰ πεινάσεις 303
Ἔσχατοι καιροί (ζ΄) – Τὰ σημεῖα τῆς Ἀποκαλύψεως 305
Πτώση – τιμωρία – μετάνοια! (Α΄) 307
«Ποιός τηλεφώνησε;» 309
Ἡ δύναμη τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 311