«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2267 ~ 15-6-2022

EXOFYLLA - sotir-2267.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 267
Στὴν «κατείδωλη» ἐποχή μας 270
Σκοπός! 272
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 274
ΤΟ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 277
Ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος ὡς λειτουργὸς 279
Ἔσχατοι καιροί (στ΄) – Ἡ μεγάλη ἐπιστροφὴ 281
«Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται…» 283
Μὲ τὰ λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου 285
«Ὦ γλυκύ μου Ἔαρ…» 287