Ὠμὲς ἀπειλὲς ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν

Νέο Πορθητὴ φαντάζεται τὸν ἑαυτό του ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ταγὶπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ ὑπενθυμίσει ὅτι ὁ Μωάμεθ Β΄ δὲν εἶχε ἁλώσει μόνο τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ – μεταξὺ ἄλλων – καὶ τὴν Πελοπόννησο καὶ τὴν Ἀθήνα.

Μιλώντας σὲ μία νεο-ὀθωμανικὴ φιέστα ποὺ διοργανώθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῆς 569ης ἐπετείου τῆς ἁλώσεως τῆς Πόλεως, ὁ Ἐρντογὰν ἀναφέρθηκε γιὰ μία ἀκὸμη φορὰ στὸ παρελθὸν τῆς Τουρκίας, μὲ τὴ σκέψη του στὸ μέλλον καὶ κυρίως στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2023.

Συνεχίζοντας μὲ προκλητικὲς ἀναφορὲς στὸν Μωάμεθ τὸν Πορθητή, εἶπε: «Γνωρίζετε πὼς ὁ σουλτάνος Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς δὲν εἶναι μόνο κατακτητὴς τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλὰ καὶ ὁ κατακτητὴς τῆς Σερβίας, τῆς Πελοποννήσου, τῆς Ἀθήνας, τῆς Βλαχίας, τῆς Μολδαβίας, τῆς Βοσνίας, τῆς Ἐρζεγοβίνης καὶ τῆς Ἀλβανίας», ἀποσπών­τας τὸ θερμὸ χειροκρότημα καὶ τὰ ἐπιφωνήματα τῶν χιλιάδων συγκεντρωμένων ὀ­παδῶν του.

Στὴν ἴδια ὁμιλία ὁ Τοῦρκος πρόεδρος τόνισε, ἀναφερόμενος εὐθέως στὴν Ἑλλάδα, ὅτι στόχος εἶναι ἕως τὸ 2053 ἡ Τουρκία νὰ γίνει ἰσχυρὴ δύναμη. «Ὅπως οἱ πρόγονοί μας ἔθαψαν τὸ Βυζάντιο, ἂς ἐλπίσουμε ὅτι σήμερα, χτίζοντας τὸ ὅραμά μας γιὰ τὸ 2053, θὰ καταφέρουμε καὶ ἐμεῖς νὰ βάλουμε στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας τοὺς σημερινοὺς Βυζαντινούς, ποὺ στήνουν ἴντριγκες ἐναντίον μας», δήλωσε προκλητικά («protothema.gr» 29-5-2022).

Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Τοῦρκος πρόεδρος εἶπε ὅτι ἡ Κωνσταντινοὺπολη ἦταν ἡ ἀγαπημένη πόλη τοῦ προφήτη Μωάμεθ καὶ γι’ αὐτὸ κατακτήθηκε καὶ «ἔπεσε» ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Βυζαντινῶν.

Μὲ τὴν ὁμιλία του ὅμως αὐτὴ ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἀποκαλὺπτει ὠμὰ τὶς ἐπεκτατικὲς διαθέσεις τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ τὴ βαρβαρικὴ καταγωγή τους. Διότι, ὅταν ὁ κ. Ἐρντογὰν δηλώνει ὅτι ὁ Μωάμεθ κατέκτησε τὸ Βυζάντιο, οὐσιαστικὰ παραδέχεται ὅτι ὁ Πορθητὴς κατέκτησε μιὰ ξένη γῆ, μὲ ξένο πληθυσμό, μιὰ χώρα ποὺ δὲν τοῦ ἀνήκει! Κι ἀφοῦ παραδέχεται ὅτι κατέκτησε τοὺς Βυζαν­τινούς, τότε πῶς μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι αὐτόχθονες καὶ μάλιστα ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Χετταίων;

Ἀλλὰ καὶ ὅταν ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ Μωάμεθ δὲν εἶχε ἁλώσει μόνο τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴ σημερινὴ Ἑλλάδα καὶ ὅλα τὰ Βαλκάνια μέχρι τὴ Βοσνία καὶ τὴ Μολδαβία, τί θέλει νὰ πεῖ στοὺς ἀκροατές του; Ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ λαοὶ πρέπει καὶ πάλι νὰ κατακτηθοῦν ἀπὸ τὸν ἴδιο; Καὶ πῶς μπορεῖ νὰ τὰ λέει ὅλα αὐτά, ὅταν στὴν ἴδια ὁμιλία του παρουσιάζει τὶς ὑποτιθέμενες προσπάθειες τῆς Τουρκίας νὰ συμβάλλει στὴ διεθνὴ εἰρήνη καὶ σταθερότητα;

Τέλος, πῶς τολμᾶ νὰ λέει ὅτι «ὅπως οἱ πρόγονοί μας ἔθαψαν τὸ Βυζάντιο, ἔτσι οἱ σύγχρονοι Τοῦρκοι θὰ ἐξαφανίσουν τοὺς σημερινοὺς Βυζαντινούς»; Δὲν κατανοεῖ ὅτι μὲ τὴν ἀλαζονεία του αὐτὴ προκαλεῖ τὴ γῆ καὶ τὸν οὐρανὸ καὶ ἐπισύρει πάνω του τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Δὲν κατανοεῖ ὅτι ἕνας λαὸς κατακτητὴς σὲ ξένη γῆ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ πληρώσει τὰ ἀμέτρητα ἐγκλήματα ποὺ διέπραξε μέσα στοὺς αἰῶνες;