Βεβηλώσεις Τούρκων στὴν Ἁγία Σοφία

Καθὼς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑτοιμάζονταν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα, τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Δευτέρας διαπιστώθηκε σκαιὸς βανδαλισμὸς τῆς «Αὐτοκρατορικῆς Πύλης» στὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταν­τινουπόλεως, ἡ ὁποία χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 6ο αἰώνα.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα (19 Ἀπριλίου) τὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀνακοίνωσε: «Οἱ εἰκόνες τοῦ βανδαλισμοῦ τῆς Αὐτοκρατορικῆς Πύλης τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη, Μνημείου Παγ­κόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς, μᾶς προκαλοῦν ἀποτροπιασμὸ καὶ λύπη. Καλοῦμε τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς νὰ πράξουν τὰ δέοντα οὕτως ὥστε οἱ ὑπεύθυνοι νὰ ὁδηγηθοῦν ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης, καθὼς καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν ἄμεσα οἱ ζημιὲς στὸ Μνημεῖο».

«Ἂν καὶ τὸ θέμα ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα “Σαμπὰχ” καὶ προβλήθηκε ἀπὸ ὅλο τὸν Τύπο, ἀπὸ τὶς ἐπίσημες Ἀρχὲς δὲν ἔγινε καμία ἀνακοίνωση, πέραν τῆς δήλωσης τοῦ Μαχὶρ Πολάτ, ἀναπληρωτὴ γενικοῦ γραμματέα τοῦ Δήμου Κωνσταντινούπολης, ποὺ βεβαίωσε ὅτι αὐτοὶ ποὺ προκάλεσαν τὴν καταστροφή, “θὰ πρέπει νὰ ταυτοποιηθοῦν καὶ τὸ θέμα νὰ ὁδηγηθεῖ στὸν εἰσαγγελέα”.

Μὲ παρέμβασή τους τὰ μέλη τῆς Ἕνωσης Ἱστορίας τῆς Τέχνης κατήγγειλαν τὶς καταστροφὲς στὴν Πύλη καὶ ἀνήρτησαν φωτογραφίες στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. “Ἀνακαλύψαμε ὅτι ἡ ἱστορικὴ Αὐτοκρατορικὴ Πύλη τῆς Ἁγίας Σοφίας βρίσκεται σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ τὴ φωτογραφήσαμε”, ἀνέφεραν. (…) Τὰ μέλη τῆς Ἕνωσης ζήτησαν νὰ βρεθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι καὶ νὰ τιμωρηθοῦν» («Ἐλεύθερος Τύπος» 26-4-2022).

Μετὰ τὴ διεθνὴ κατακραυγὴ γιὰ τὴ βάναυση αὐτὴ ἐνέργεια οἱ ἁρμόδιοι ἔσπευσαν νὰ ἐπιδιορθώσουν τὴ ζημιὰ στὴν «Αὐτοκρατορικὴ Πύλη». Ὅμως «νέες ντροπιαστικὲς εἰκόνες ἀπὸ τὴν Ἁγια-Σοφιὰ» δημοσιεύθηκαν σὲ «μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης», οἱ ὁποῖες «ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ προηγουμένως καταγγελλόμενες φθορὲς δὲν ἀποτελοῦν “τυχαῖο περιστατικό”, ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα συστηματικῆς ἀμέλειας καὶ ἔλλειψης σεβασμοῦ πρὸς τὸν ναό.

Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Δήμου Κωνσταντινούπολης γιὰ τὴν προστασία τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς τῆς Πόλης, Μαχὶρ Πολάτ, ἀνήρτησε εἰκόνες, στὶς ὁποῖες φαίνεται ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν μετατρέψει σημεῖα τοῦ ναοῦ σέ… παπουτσοθήκη. Ὁ Πολὰτ συν­όδευσε τὶς φωτογραφίες μὲ μιὰ ὀργισμένη λεζάντα, στὴν ὁποία σχολίαζε: “Ἡ κατάσταση ἔχει φτάσει σὲ σημεῖο ποὺ προσ­βάλλει τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀξία τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ζητῶ ἀπὸ τὰ ἁρμόδια ἱδρύματα νὰ βάλουν τέλος σὲ αὐτὴ τὴν ντροπὴ ἀ­πέναντι στὴν εὐαισθησία τῶν ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἀφιερώσει τὴν ψυχή τους στὴν Ἁγία Σοφία. Δὲν τὸ βλέπουν αὐτὸ οἱ 154 κάμερες καὶ οἱ 69 ἀστυνομικοὶ ἀσφαλείας καὶ τουρισμοῦ;”» («Ἐλεύθερος Τύπος» 23-4-2022).

Ὁ ἡγέτης τῆς γειτονικῆς μας χώρας κ. Ἐρντογὰν πρέπει ἐπιτέλους νὰ κατανοήσει ὅτι ἡ μετατροπὴ πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ καταλήγει ἀναντίρρητα σὲ ὑποβάθμιση καὶ τελικὰ σἐ ἐξευτελισμὸ τοῦ κορυφαίου αὐτοῦ Μνημείου τῆς Παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Ὅ­­μως οἱ Διεθνεῖς Ὀργανισμοὶ μὲ τοὺς βαρύγδουπους τίτλους πότε θὰ τολμήσουν νὰ διατυπώσουν μιὰ θαρραλέα διαμαρτυρία γιὰ τὸν συνεχιζόμενο βανδαλισμό του; Ἡ μακροχρόνια ἀνοχή τους γίνεται πλέον ἐνοχή. Μακάρι νὰ ἀκουσθεῖ ἀπὸ τὸν καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιο ὀργανισμὸ τῆς UNESCO μία στεντόρεια φωνὴ ποὺ θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ὑπολογίσιμες κυρώσεις.