Ξεκάθαρες ἐθνικὲς θέσεις ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος δὲν ἀφήνει εὐκαιρία ποὺ νὰ μὴν ἀναφερθεῖ μὲ περισσὴ τόλμη στὴ μείζονα ἐθνικὴ ἀδικία ποὺ συντελεῖται ἐπὶ 50 περίπου χρόνια στὴν πολύπαθη νῆσο κάτω ἀπὸ τὰ ἀδιάφορα βλέμματα τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου.

Μὲ τὴν ἴδια παρρησία συνέταξε καὶ τὸ φετινὸ πασχαλινὸ μήνυμά του πρὸς τὸν κυπριακὸ λαό· παρρησία ποὺ ἐμφανῶς ἐνό­χλησε τὸ «Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν» τοῦ ψευδοκράτους καὶ προξένησε τὴν εὐθεία ἐπίθεσή του.
Στὸ ἐν λόγῳ μήνυμα ὁ Μακαριώτατος, συνδέοντας τὴ ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐ­κρανία μὲ τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο, ὑπογραμμίζει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἐμεῖς, ὡς Κυπριακὸς Ἑλληνισμός, γιὰ σχεδὸν μισὸ αἰώνα ὑφιστάμεθα ἀκόμη τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς. Καὶ παρ᾿ ὅλες τὶς ὀδυνηρὲς ὑποχω­ρήσεις ποὺ κάναμε, σὲ μιὰ εἰλικρινέστατη προσπάθεια εἰρηνικῆς ἐπίλυσης τοῦ κυπριακοῦ, αὐτὸ ὄχι μόνο παραμένει ἄλυτο, ἀλλά, ἀντίθετα, δεχόμαστε καὶ ἀπειλὲς γιὰ ἐποικισμὸ τῆς περίκλειστης περιοχῆς τῶν Βαρωσίων, μὲ ἐμφανεῖς τὶς μεθοδικὲς προθέσεις τῆς Τουρκίας γιὰ κατάληψη ὁλόκληρης τῆς Κύπρου. (…) Οἱ ἄγονες διαπρα­γματεύσεις, τὶς ὁποῖες ἐπὶ τόσα πολλὰ χρόνια διεξάγουμε, δὲν μᾶς ἀφήνουν καμία ἀμφιβολία ὅτι ἡ Τουρκία τὶς χρησιμοποιεῖ γιὰ τὴν παγίωση τῶν ­τετελεσμένων τῆς εἰσβολῆς. Συνεπῶς, ὀφείλουμε νὰ συν­ειδητοποιήσουμε ὅτι ἀποτελεῖ μεγάλο σφάλ­μα νὰ προβοῦμε σὲ ὁποιανδήποτε ἄλ­λη ὑποχώρηση ἔναντι τοῦ κατακτητῆ».

Ὁ Μακαριώτατος τελειώνει τὸ μήνυμά του μὲ τὰ λόγια: «Ἂς στρέψουμε τὸν νοῦ καὶ τὴν ἐλπίδα μας στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ· Ἐκείνου ποὺ βάδισε μὲ πίστη καὶ ὑπομονὴ τὸν ἀνάντη δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ καὶ ἑκουσίως ὑπέμεινε τὸν Σταυρό. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς ἂς ὑπομείνουμε μὲ τὴν ἴδια πίστη τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς θλίψεις ποὺ μᾶς παρουσιάζει ἡ ἱστορικὴ πορεία τῆς πολύπαθης πατρίδας μας, μὲ τὴν ἀπόλυτη πεποίθηση ὅτι τὸν Γολγοθᾶ καὶ τὴ Σταύρωση θὰ άκολουθήσει ἡ πεπληρωμένη χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως».

Τὸ «Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν» τοῦ ψευδοκράτους ἔσπευσε ἀμέσως νὰ βγάλει ἀνακοινωθέν, μὲ τὸ ὁποῖο δηλώνει καὶ τὰ ἑξῆς: «Καταδικάζουμε τὴ δήλωση τοῦ Ἀρ­χιεπισκόπου γιὰ τὸ Πάσχα, ἡ ὁποία ἀντικατοπτρίζει τὸ μίσος τῆς Ἑλληνοκυπρια­κῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ τὸν τουρκοκυπριακὸ λαὸ καὶ τὴν Τουρκία». Ἐπιπλέον ἀπορρίπτει τὴ θέση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὅτι «τὸ νησὶ εἶναι ἑλληνικὸ» καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ τουρκικὸς στρατὸς τὸ 1974 διέσωσε τοὺς Τουρκοκυπρίους.

Ἀλήθεια, ποῦ βλέπουν μίσος στὸ μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου;

Ὅμως, ὅσο καὶ νὰ θέλουν ἀπὸ τὴν πλευρά τους οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ ψευδοκράτους νὰ δικαιολογήσουν τὶς φρικαλεότητες ποὺ διέπραξε ὁ τουρκικὸς στρατὸς τὸ 1974 στὴν Κύπρο, τὴν ἀπαράδεκτη κατάσταση ποὺ συν­εχίζουν νὰ διατηροῦν στὸ νησὶ μὲ τὴν κατάληψη τοῦ 37% τῶν ἐδαφῶν του, ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι αὐτὴ ποὺ τοὺς ἐλέγχει καὶ ἀποδεικνύει τὸ κατάφωρο ψεῦδος ποὺ χρησιμοποιοῦν καὶ τὴν ἀδικία ποὺ συντηροῦν ἐκεῖ. Ἴσως ὅμως διαφεύγει τὴν προσοχή τους ὅτι πάνω ἀπὸ αὐτοὺς «ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ᾿ ὁρᾷ». Καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσει τὴν ἀδικία νὰ ἐ­πικρατεῖ εἰς τὸ διηνεκές. Θὰ «ποιήσει κρίσιν» τελικῶς. Καὶ τότε ποιός θὰ μπορέσει νὰ διαφύγει ἀπὸ αὐτήν;