Τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως

«Ἐν μέσῳ τῶν ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ὁ Πέτρος Τατσόπουλος, ποὺ δηλώνει ἄθεος καὶ δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ λοιδορεῖ καὶ νὰ εἰρωνεύεται τὴν Ὀρθοδοξία», προκάλεσε «ἀκόμη μία φορὰ καὶ μάλιστα μέσα ἀπὸ τὴ συχνότητα τοῦ κρατικοῦ ρα-διοφώνου! Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει χαρακτηρίσει “παραμυθάκια” τοὺς βίους τῶν Ἁγίων της Πίστης μας, τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου» βγῆκε «στὸ Πρῶτο Πρόγραμμα· ἐκεῖ τοῦ ἔδωσαν ἐκπομπὴ οἱ φωστῆρες, νὰ παρουσιάσει τὸ βιβλίο “Ἅγιο Φῶς – Οἱ ρίζες τῆς ἀμφισβήτησης”»!

Στὸ βιβλίο αὐτὸ ποὺ παρουσιάζει, ἰ­σχυ­ρίζεται ὅτι «ἡ ἁφὴ τοῦ ἁγίου φωτὸς δὲν ἀποτελεῖ θαῦμα, πραγματοποιεῖται μὲ ἀνθρώπινη παρέμβαση, ἐνῶ γύρω ἀπὸ τὸ ὅλο γεγονὸς ἔχει στηθεῖ ἕνας ἐπικερδὴς ἐκκλησιαστικὸς μηχανισμός, ποὺ κρατᾶ τοὺς Ἕλληνες δέσμιους τῆς δεισιδαιμονίας… Καὶ καλεῖ τοὺς σύγχρονους ἐκπροσώπους τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, δίνον­τας ἕνα ὁριστικὸ τέλος στὴν ἐτήσια ὑποδοχὴ μίας κανδήλας ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους».

Αὐτὰ ἀκούσθηκαν «ἀπὸ τὸ κρατικὸ ραδιόφωνο – μὲ εὐθύνη τῆς διοίκησης τῆς ΕΡΤ – καὶ ἀναμένουμε ἀπάντηση ἂν ἡ κυβέρνηση, ποὺ ἤθελε γιὰ βουλευτὴ τὸν Τατσόπουλο, συμφωνεῖ μὲ αὐτὲς τὶς θέσεις ποὺ προσβάλουν τὴν Ὀρθοδοξία» («www.newsbreak.gr» 13-4-2022).

Εἶναι γνωστὸς ὁ ἐν λόγω πολιτικὸς γιὰ τὶς ἀθεϊστικές του θέσεις καὶ ὁ ἀπολυταρχικὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ ἀπαξιώσει ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς δηλώσεις του, ὁ πολιτικὸς αὐτὸς θὰ ἤθελε νὰ δώσει «ἕνα τέλος στὴν ὑποδο­χὴ μιᾶς κανδήλας μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους». Ἀλλὰ τὸ πρόβλημά του εἶναι μόνο οἱ τιμὲς «ἀρχηγοῦ κράτους» στὸ φῶς τῆς κανδήλας τοῦ Παναγίου Τάφου ἤ, πολὺ περισσότερο, ἡ πίστη ἑκατομμυρίων χριστιανῶν στὴν ἴδια τὴ λαμπροφόρα Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου; Ἡ διαρκὴς πολεμική του ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, οὐ­σιαστικὰ αὐτὸ ἀποδεικνύει. Ὅσο ὅμως κι ἂν πολεμάει τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως ὁ κύριος αὐτός, δὲν θὰ καταφέρει τίποτε. Θὰ χαθεῖ κι αὐτὸς καὶ οἱ ἰδέες του μέσα στὴ φθορὰ καὶ τὴ λήθη. Τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως ὅμως θὰ ἀκτινοβολεῖ στοὺς αἰ­ῶνες καὶ θὰ ἀνασταίνει τὸν κόσμο.

Καὶ κάτι ἄλλο: Αὐτὲς τὶς ἰδέες βρῆκε ἡ ΕΡΤ γιὰ νὰ γεμίσει τὸ ἑορταστικό της πρόγραμμα γιὰ τή Μεγάλη Ἑβδομάδα; Τί κρίμα! Ὅταν ἑκατομμύρια πιστοὶ περιμένουν μὲ τὶς λαμπάδες τους τὸ φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου, τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ΕΡΤ προτιμᾶ νὰ βυθίζει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὸ σκοτάδι τῆς ἀρνήσεως!