Ἡ «φόνισσα», οἱ φόνισσες καὶ οἱ φονιάδες τῶν λαῶν

Τρία μικρὰ κοριτσάκια μιᾶς οἰκογένειας στὴν Πάτρα ἔχασαν τὴ ζωή τους σὲ διάστημα μόλις τριῶν ἐτῶν. Ὁ θάνατος τῶν τριῶν μικρῶν ἀδελφῶν συντάραξε τὸ παν­ελλήνιο, κυρίως ἀφότου διατυπώθηκε ἡ ὑπόνοια καὶ τελικὰ συνελήφθη ὡς φόνισσα ἡ μητέρα τους.

Πρὶν ὡστόσο παραδεχθεῖ ἡ ἴδια τὴν ἀ­ποδιδόμενη σ᾿ αὐτὴν κατηγορία καὶ προ­παν­τὸς πρὶν ἀποφανθεῖ ἡ Δικαιοσύνη γιὰ τὴν τυχὸν ἐνοχή της, τὰ Μέσα Ἐνημε­ρώ­σεως καὶ πολὺ πλῆθος ἀνθρώπων, κα­ταργών­τας τὸ καὶ συνταγματικὰ κατοχυρω­μένο τεκμήριο ἀθωότητας, καταφέρθηκαν βίαια κατὰ τῆς συγκεκριμένης μητέρας.

Μάλιστα, μόλις ἔγινε γνωστὸ ὅτι ἡ ἀστυνομία συνέλαβε τὴ μητέρα ὡς κατηγορούμενη, πλῆθος ἀνθρώπων συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι της φωνάζοντας «θάνατος!» καὶ ἀπειλώντας νὰ λυντσάρουν τοὺς συγγενεῖς της.

Στὸ ἀποκορύφωμα τῶν ­ἀντιδράσεων μία παιδοψυχολόγος ἀνήρτησε στὸν λογαριασμό της ἕνα κείμενο, στὸ ὁποῖο ἀποκαλεῖ τὴ μητέρα «παμφάγο τέρας!», «βρυκόλακα», «δράκο ταριχευμένο ποὺ περιφέρεται σὰν φάντασμα στὶς παιδικὲς χαρές» καὶ μὲ πλῆθος ἄλλων βαρύτατων χαρακτηρισμῶν.

Ὅμως πόσοι καὶ πόσες ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀντέδρασαν μὲ βίαιο τρόπο στὴν ὄντως φριχτή, ἂν ἀποδειχθεῖ, κακουργηματικὴ ἐνέργεια εἶναι οἱ ἴδιοι ἀθῶοι καὶ δὲν βαρύνονται γιὰ ἐξίσου ἢ καὶ βαρύτερες κακουργηματικὲς πράξεις;

Μὰ ὑπάρχει βαρύτερη πράξη ἀπὸ τὸ νὰ σκοτώσει μιὰ μητέρα τὰ παιδιά της;

Εὔλογο τὸ ἐρώτημα. Ὅμως ἂς ἀναρωτηθοῦμε: Μιὰ μητέρα εἶναι κακούργα μόνο ὅταν σκοτώνει τὰ παιδιά της, ἀφοῦ αὐτὰ ἔχουν γεννηθεῖ; Ἂν τὰ σκοτώνει ἐνόσω ἀκόμη βρίσκονται μέσα στὰ σπλάχνα της, εἶναι ἀθώα;

Λοιπὸν ἂς ἐξετάσουμε τὸ πράγμα μὲ εἰλικρίνεια καὶ σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ: Πόσοι καὶ πόσες δὲν ἔχουν ἐνεργήσει ἢ συνεργήσει στὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων; Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Πολιτεία, ­ἀφρόνως καὶ παρανόμως ἐνεργούσα, νομιμοποίησε πρὶν ἀπὸ δεκαετίες αὐτὸ τὸ φριχτὸ κακούργημα, ἄραγε τοὺς καθιστᾶ ἀθώους;

Ὄχι, ἀσφαλῶς! Μπορεῖ βέβαια γιὰ τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη νὰ μὴν εἶναι ἔνοχοι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅμως εἶναι δολοφόνοι ἢ συνεργοὶ σὲ δολοφονία. Καὶ μάλιστα ὄχι σὲ μία, ἀλλὰ σὲ πολλές, ἂν λάβουμε ὑπόψη τὰ ἀποτελέσματα ἔρευνας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἀρκετὲς γυναῖκες ἔχουν διαπράξει μέχρι καὶ πάνω ἀπὸ δέκα ἐκτρώσεις.

Κι ἂν ἀληθεύει ὅτι κατ᾿ ἔτος μόνο στὴν Ἑλλάδα πραγματοποιοῦνται ἴσως καὶ ἑκα­­τοντάδες χιλιάδες τέτοιοι φόνοι, τότε βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ ἀποτρόπαιο ἔγκλημα, γιὰ τὸ ὁποῖο, σὲ ὅσους συνεργοῦν σ᾿ αὐτό, ταιριάζει ὁ τίτλος «φονιάδες τῶν λαῶν», ποὺ χρησιμοποιεῖται σὲ κάποιες διαδηλώσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Τὰ ἄλλα εἶναι ὠμὴ ὑποκρισία.