Ὁμοφυλοφιλικὸς ζόφος ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Ἀθηναίων

Μαζὶ μὲ τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ ἄλλες προσωπικότητες παρευρέθη καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Κώστας Μπα­κογιάννης στὸ Συνέδριο «γιὰ τὴν Ἰσότητα, Συμπερίληψη, Ποικιλομορφία καὶ Ὁρατότητα στὴν Ἐργασία», ποὺ ἔλα­βε χώρα στὴ Στέγη τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση.

Καὶ μόνο ἀπὸ τὶς παραπάνω λέξεις ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἐπεξηγηματικὰ στὸν τίτλο τοῦ Συνεδρίου, μποροῦμε νὰ ἐννοήσουμε ὅτι ἐντάσσεται καὶ αὐτὸ στὴ γενικότερη προπαγάνδα τῶν τελευταίων ἐτῶν καὶ στὴν πατρίδα μας, προκειμένου νὰ γίνει συνείδηση στὸν ἑλληνικὸ λαό – λαὸ μὲ τέτοια παράδοση ὀρθόδοξου ἤθους καὶ πνευματικότητος – ἡ διείσδυση σὲ ὅλες τὶς δομὲς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τῆς νεόκοπης «Κοινότητας τῶν ΛΟΑΤΚΙ» (ὁμοφυλόφιλων), ἡ ἰδεολογία τῆς ὁποίας ἁπλώνεται παγκοσμίως μὲ ξέφρενο ρυθμὸ διαδόσεως, σὰν τὴ φωτιὰ σὲ ξερὸ χορτάρι.
Στὸ Συνέδριο αὐτὸ ὁ κ. Μπακογιάννης ἐξέφρασε τὸν ἐνθουσιασμό του γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ τελέσει ὁ ἴδιος τὸν πρῶτο πολιτικὸ γάμο ὁμοφυλόφιλων στὸ Δημαρχεῖο τῆς Ἀθήνας! «Μὲ πάρα πολὺ μεγάλο ἐνθουσιασμό», δήλωσε περήφανα. «Δὲν εἶναι θέμα ἐπιθυμίας, εἶναι ὑποχρέωσή μου».

Ἐπιπλέον, ἀναφερόμενος στὴν προο­πτι­κὴ ἐκλογῆς ὁμοφυλόφιλου Πρωθυπουργοῦ στὴν πατρίδα μας, ἐκτίμησε ὅτι πιὸ εὔκολο εἶναι πρῶτα νὰ ἐκλεγεῖ τέτοιος Δήμαρχος καὶ ἔπειτα Πρωθυπουργός, καθότι οἱ συνθῆκες τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως εἶναι πιὸ πρόσφορες καὶ εὐνοϊκὲς γιὰ κάτι τέτοιο, ἔπειτα δὲ αὐτὸ μπορεῖ νὰ προχωρήσει καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο.

Ὁ κ. Δήμαρχος ἀναφέρθηκε καὶ στὸν τουρισμὸ ΛΟΑΤΚΙ στὴν πρωτεύουσα καὶ δήλωσε ὅτι δὲν ἔχει καμιὰ ἀμφιβολία ὅτι ἡ Ἀθήνα θὰ εἶναι καλύτερη στὴν ὑποδοχή, φιλοξενία καὶ ἀσφάλεια τέτοιου εἴδους τουρισμοῦ ἀπὸ ἄλλες πόλεις στὸν κόσμο, ὅπως τὸ Τὲλ Ἀβὶβ ἢ ἡ Βαρκελώνη. Μόνο μὲ μία προϋπόθεση: «Νὰ κάνουν τὸν γάμο στὸ δημαρχεῖο μὲ τὸν δήμαρχο, ὄχι ἁπλῶς νὰ βγάζουν μία φωτογραφία κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη» («aftodioikisi.gr» 18-3-2022).

Δὲν θὰ σχολιάσουμε τὶς δηλώσεις τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων· ἐξάλλου αὐτὴ ἡ ἰδεολογία ἔχει κατακλύσει μεγάλο μέρος τῆς πολιτικῆς σκηνῆς τοῦ τόπου καὶ καθημερινῶς τέτοια φοβερὰ ἀκοῦμε ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς κάθε ἀποχρώσεως. Ὅμως ἐμεῖς πλέον, οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, μέχρι πότε θὰ ἀνεχόμαστε ὅλον αὐτὸ τὸν συρφετὸ νὰ ἀλλοιώνει τὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τῆς φυλῆς μας; Τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας, τὰ αἵματα, οἱ ἱδρῶτες καὶ τὰ δάκρυά τους δὲν εἶναι δυνατὸν ἄλλο νὰ βεβηλώνονται. Εἶναι πλέον «μετανοίας ὁ καιρὸς» γιὰ ὅλους μας καὶ ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ κηρύσσεται ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία θὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄ 32)!